6.Sınıf Testleri

6.Sınıf Testleri

matematik-konu-testleri

0 32.881

1) Bakkala 780 lira borcu olan bir kişi borcunun 490 lirasını ödediğinde geriye kaç lira borcu kalır ? A) 390   B) 310   C) 290   D) 270 2) Bir madenci yerin 1300 metre altında kömür çıkarırken 500 metre yukarıdaki alana çıkıyor. Buna göre madencinin son durumda bulunduğu yeri gösteren tam sayı aşağıdakilerden hangisidir ? A) -1800   B) -800   C) 800   D) 1800 3) Bir öğrenci ilk gün 70 sayfa kitap okuduktan sonra her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 20 sayfa daha fazla okuyarak kitabını 5 günde bitiriyor. Buna göre öğrencinin okuduğu kitap kaç sayfadır ? A) 570   B) 550   C) 530   D) 510    4) Atatürk ortaokulunda 750 öğrenci okumaktadır. Yeni yılda okula 280 öğrenci kayıt yaptırırken 310 öğrenci mezun olmuştur. Buna göre A...

matematik-konu-testleri

0 33.136

1) En büyük alan ölçme birimi ile en küçük alan ölçme birimi aşağıdaki şıklardan hangisinde birlikte verilmiştir? A) km²-dm²   B) hm²-mm²   C) km²-cm²   D) km²-mm² 2) Aşağıdakilerden hangisi metrekarenin (m²) as katlarındandır? A) km²   B) hm²   C) dam²   D) dm² 3) 2 m² kaç dm² ye eşittir? A) 200   B) 20   C) 2   D) 0,2 4) Evimizin alanını aşağıdaki birimlerden hangisini kullanarak söyleriz? A) km²   B) m²   C) dm²   D) cm² 5) Alanı 1 m² olan karenin içerisine alanı 1 cm² olan karelerden kaç tane sığar? A) 1 000 000   B) 100 000   C) 10 000   D) 1 000 6) Metrekarenin (m²) en küçük katı aşağıdakilerden hangisidir? A) km²   B) hm²   C) dam²   D) mm² 7) Ülkemizin alanını aşağıdaki birimlerin hangisi ile söyleriz? A) km²   B) hm²  ...

matematik-konu-testleri

0 38.991

1) 2 hektar kaç ar eder? A) 2   B) 20   C) 200   D) 2000 2) 30 ar kaç dekar eder? A) 3   B) 30   C) 300   D) 3000 3) 15 ar kaç hektardır? A) 0,015   B) 0,15   C) 1,5   D) 15    4) 5 dekar kaç dönümdür? A) 0,5   B) 5   C) 50   D) 500 5) 3 hektar kaç metrekaredir? A) 30   B) 300   C) 3000   D) 30.000 6) 0,03 dekar kaç metrekaredir? A) 0,3   B) 3   C) 30   D) 300 7) 8 ar kaç metrekaredir? A) 8   B) 80   C) 800   D) 8000 8) 1500 metrekare kaç dekar eder? A) 1500   B) 150   C) 15   D) 1,5 9) 45 metrekare kaç hektar eder? A) 0,0045   B) 0,045   C) 0,45   D) 4,5 10) 7ha+3daa kaç metrekare eder? A) 73   B) 730   C) 7300   D) 73000 Cevap Anahtarı için tıklayın…

6.sinif-konu-testleri

0 10.699

6.Sınıf Matematik dersinde gördüğümüz konularla ilgili testler aşağıda isim isim sıralanmıştır. Çözmek istediğiniz 6.Sınıf Konu Testlerine aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz. Tam Sayılar konu testi İşlem Önceliği konu testi Tümler Bütünler açılar konu testi Asal Sayılar ve Asal Çarpanlara Ayırma konu testi Çarpanlar ve Katlar konu testi Bölünebilme Kuralları konu testi Arazi Ölçme Birimleri konu testi Alan Ölçme Birimleri konu testi

matematik-konu-testleri

0 58.534

1) 35 derecelik açının tümleri kaç derecedir? A) 35º   B) 45º   C) 55º   D) 65º 2) Tümleri 48 derece olan açının kendisi kaç derecedir? A) 42º   B) 48º   C) 52º   D) 56º 3) 40 derecelik açının bütünleri aşağıdakilerden hangisidir? A) 40º   B) 50º   C) 140º   D) 160º 4) 100 derecelik açının bütünleri kaç derecedir? A) 180º   B) 110º   C) 100º   D) 80º 5) Tümleri 70 derece olan açının bütünleri kaç derecedir? A) 20º   B) 70º   C) 110º   D) 160º  6) Ölçüsü tümlerinin 2 katına eşit olan açı kaç derecedir? A) 30º   B) 60º   C) 120º   D) 150º 7) Tümleri ile bütünlerinin toplamı 250 derece olan açının kendisi kaç derecedir? A) 10º   B) 40º   C) 60º   D) 80º 8) Bütünleri kendisinin 2 katından 30 derece fazla olan açı kaç derecedir? A...

matematik-konu-testleri

0 37.890

1) En küçük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0   B) 1   C) 2   D) 3 2) 10'a kadar olan asal sayıları topladığımızda sonucu kaç buluruz? A) 18   B) 17   C) 16   D) 15 3) Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? A) 28   B) 33   C) 39   D) 41 4) İki basamaklı en büyük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 99   B) 98   C) 97   D) 96 5) Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? A) 21   B) 19   C) 17   D) 13 6) 10 ile 20 sayıları arasındaki asal sayılar aşağıdakilerden hangisidir? A) 11, 13, 15, 17, 19 B) 11, 13, 17, 19 C) 12, 14, 16, 18 D) 13, 15, 17, 19 7) 10'a kadar olan sayılar içerisindeki en büyük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 10   B) 9   C) 8   D) 7 8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En küçük as...

matematik-konu-testleri

0 21.981

1) Aşağıdakilerden hangisi 72 sayısının çarpanlarından değildir? A) 1   B) 18   C) 24   D) 40 2) Çarpanları sadece 1 ve 37 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 38   B) 37   C) 19    D) 1 3) Aşağıdakilerden hangisi 4 sayısının katlarından biri değildir? A) 28   B) 40   C) 54   D) 96 4) Aşağıdakilerden hangisi 5 ve 6 sayılarının ortak katlarından biridir? A) 5   B) 6   C) 11   D) 30 5) 8 sayısının 50'den küçük olan en büyük katı aşağıdakilerden hangisidir? A) 32  B) 40   C) 48   D) 56 6) 7 sayısının 60'tan büyük en küçük katı aşağıdakilerden hangisidir? A) 63   B) 70   C) 77   D) 85 7) 20 ve 30 sayılarının ikisini de aynı anda bölebilen en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5   B) 10   C) 15   D) 60 8) 40 sayısının ka...

matematik-konu-testleri

0 4.871

1) Aşağıdakilerden hangisi 2 ile tam bölünür? A) 201   B) 203   C) 204   D) 205 2) Aşağıdakilerden hangisi 3 ile tam bölünür? A) 1000   B) 1001   C) 1002   D) 1003 3) Aşağıdakilerden hangisi 5 ile tam bölünemez? A) 570   B) 2925   C) 4870   D) 7069 4) Aşağıdaki sayılardan hangisi 4 ile tam bölünebilir? A) 714   B) 724   C) 734   D) 754 5) Aşağıdaki sayılardan hangisi 5 ile bölündüğünde 2 kalır? A) 2001   B) 2002   C) 2003   D) 2004 6) Aşağıdakilerden hangisi 9 ile tam bölünemez? A) 9999   B) 6363   C) 4005   D) 3333 7) Aşağıdaki sayılardan hangisi 10 ile tam bölünemez? A) 4909   B) 4910   C) 4920   D) 4930 8) 42a1 sayısı dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 2 ...

matematik-konu-testleri

0 7.499

1) Bir alış veriş merkezine zemin kattan giren ve 3 kat aşağı inmek isteyen bir kişi asansörün hangi düğmesine basmalıdır? A) 3   B) 2   C) 0   D) -3 2) Gündüz sıcaklığı 12 derece olan ilimiz gece 8 derece soğuduğuna göre, ilimizin gece sıcaklığı kaç derecedir? A) -4   B) 4   C) 10   D) 20 3) -3, +50, -50, 0, 10 sayılarından en büyük olanı hangisidir? A) -50   B) 0   C) +50   D) 10 4) I-3I sayısının eşiti kaçtır? A) 3   B) 0   C) -3   D) -6 5) I19-6I mutlak değer ifadesi kaça eşittir? A) 25   B) 13   C) 6   D) -13 6) IxI=5 olduğuna göre x sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaça eşittir? A) 10   B) 5   C) 0   D) -5 7) Deniz seviyesinden 10 metre alçakta bulunan bir köy ile deniz seviyesinden 960 metre yüksekte bulunan bir k...

matematik-konu-testleri

0 91.019

1) 20:10.2 işleminin sonucu kaçtır? A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 2) 50:5+5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5   B) 10   C) 15   D) 20 3) (45-15.2):3 işleminin sonucu kaçtır? A) 45   B) 20   C) 10   D) 5 4) 100+20.4-180 işleminin sonucu kaçtır? A) 0   B) 50   C) 100   D) 150 5) 2³+8:2 işleminin sonucu kaçtır? A) 8   B) 12   C) 16   D) 20 6) (25-16+1).5 işleminin sonucu kaça eşittir? A) 40   B) 45   C) 50   D) 55 7) 88:(8+3)+6-2.2 işleminin sonucu kaçtır? A) 10   B) 15   C) 21   D) 24 8) 30:5.3+5-7 işleminin sonucu kaçtır? A) 0   B) 16   C) 23   D) 43 9) (3³+2²+1¹).2 işleminin sonucu kaçtır? A) 64   B) 32   C) 16   D) 8 10) (100-2.3+8:4):4 işleminin sonucu kaçtır? A) 21   B) 22   C) 23   D) 24 Cevap Anahtarı için tıklayın...

Bizi Takip Edin