6.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Testi Çözümü

Değerli öğrenciler bu sayfamızda 6.sınıf cebirsel ifadeler konu testi çözümü yer almaktadır. Aşağıdaki çözümleri dikkatlice incelemenizi öneririz.[mathjax]

6.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Testi Çözümü

1) “Yaşımın 5 fazlasının 2 katı” cümlesine uygun cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C) 2.(y+5)
Çözüm: Öncelikle yaşını 5 ile toplamamız gerekmektedir. y+5 ifadesini parantez içerisine yazmazsak öncelik toplamada değil çarpmada olur. Bu sebeple “şu kadar fazlası” ,  “bu kadar eksiği” deniyorsa ilk olarak ve sonrasında da çarpma veya bölme geliyorsa toplamın ve farkın parantez içerisine yazılması gerekir.

2) “Bir sayının yarısının 8 eksiği” cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisi gibi yazılabilir?

Doğru Cevap: A) $$\frac a2-8$$
Çözüm: Önce sayının yarısını bulmamız gerek bunun için değişkenimizi önce 2’ye bölmeli, sonra 8 çıkarmalıyız.

3) “Bir sayının 3 eksiğinin 5’te 4’ü” ifadesine uygun cebirsel gösterim aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: D) $$\frac{4(x-3)}5$$
Çözüm: Önce 3 çıkarmalı, sonra 5’e bölmeli ve en son 4 ile çarpmalıyız. 4 ile çarparken önceliğin çıkarma işleminde kalması için x-3 ifadesini parantez içerisine almamız gerekir.

4) $$\frac{100}b$$ cebirsel ifadesi aşağıdaki cümlelerden hangisine ait olabilir?

Doğru Cevap: C) 100 liranın belli sayıda kişi tarafından paylaşılması sonucu her birine düşen para
Çözüm: 100 lirayı belli sayıda kişi eşit şekilde paylaşmaktadır. Paylaşılan para 100 lira olduğundan bölünen yani pay 100 olmalıdır. Kaç kişinin paylaşacağını bilmediğimizden paydaya da bir değişken yazılmalıdır. 

5) Tanesi x lira olan kalemlerden 3 tane alıp 20 lira verirsek, kaç lira para üstü alırız?

Doğru Cevap: D) 20-3x
Çözüm: Tanesi x liradan 3 kalem 3x lira tutar. Bu tutarı 20 liradan çıkararak alacağımız para üstünü buluruz.

6) 3x+5y+a-7 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır?

Doğru Cevap: A) 4
Çözüm: Birbirinden artı ve eksi sembolleri ile ayrılan her bir kısma terim dendiğini hatırlayalım. Yukarıdaki soruda 3x, 5y, a ve -7 olmak üzere 4 tane terim vardır.

7) 3x+5y+a-7 cebirsel ifadesinde kat sayılar toplamı kaçtır?

Doğru Cevap: B) 2
Çözüm: Her bir terimde değişkenin önünde çarpım durumunda bulunan sayının kat sayı olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla yukarıdaki cebirsel ifadenin kat sayıları 3, 5, 1 ve -7’dir. Bu sayıları topladığımızda 2 buluruz. +a ifadesi +1.a olduğundan kat sayısının 1 olduğuna dikkat ediniz.

8) 3x+5y+a-7 cebirsel ifadesinde sabit terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D) -7
Çözüm: Değişkeni olmayan terime sabit terim dendiğini hatırlayalım. Yukarıdaki cebirsel ifade de değişkeni olmayan terim -7 terimidir.

9) 3x+5y+a-7 cebirsel ifadesinde kaç tane değişken vardır?

Doğru Cevap: B) 3
Çözüm: Bilinmeyen sayıların yerine kullanılan harflere değişken dendiğini hatırlayalım. Yukarıda x, y ve a olmak üzere 3 değişken vardır.

10) $$\frac{x-12}7$$ cebirsel ifadesinin x=61 için değeri kaçtır?

Doğru Cevap: A) 7
Çözüm: Cebirsel ifadenin x=61 olduğunda değerini bulmak için ifade de x yerine 61 yazmalıyız. Bu durumda 61-12 işleminden 49 bulunur. Bulunan 49 sayısı 7’ye bölünerek doğru cevap olan 7 sayısına ulaşılır.

11) Aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifade değildir?

Doğru Cevap: D) 3+5.7
Çözüm: İçerisinde değişken bulunan ve en az bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifade dendiğini hatırlayalım. D şıkkındaki ifade cebirsel ifade değildir.

12) y=8 için aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür?

Doğru Cevap: B) $$\frac{14-y}2$$
Çözüm: A şıkkının sonucu 0, B şıkkının sonucu 3, C şıkkının sonucu 1 ve D şıkkının sonucu 2 çıkmaktadır.Değeri büyük olan B şıkkıdır.

6.Sınıf cebirsel ifadeler konu anlatımı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir