dogalsayilardabolmeislemi

0 3.888
Bir sayının içerisinde başka bir sayının kaç kere bulunduğunu bulmak için yapılan işleme Bölme İşlemi denir. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan gibi ifadeler kimlere denir yandaki resimde gösterilmiştir. Bir bölme işleminin sonucunda kalan kısmında 0 (Sıfır) sayısı bulunuyorsa, o bölme işlemine kalansız bölme işlemi denir. Eğer bölünen sayı bölen sayının katlarından biri ise böyle bölme işlemlerinin sonucu hep kalansız olur. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasında bir eşitlik vardır. Yandaki bölme işleminde 246 sayısı 5 sayısına bölünmüştür. Yapılan bölme işlemi sonucunda 246'nın içerisinde 5, 49 defa bulunmus olup geriye de 1 kalmıştır. 246 sayısı 5 sayısının 49 katından 1 fazladır. Yani 246 = (5x49) + 1 di...
sayivesekiloruntuleri

0 4.487
Belirli bir kurala göre ilerleyen, aralarında mantıksal bir ilişki bulunan sayılara Sayı Örüntüsü, şekillere de Şekil Örüntüsü denir. ÖRNEK: Ali ilk gün 40 sayfa daha sonraki beş gün ise 10 ar sayfa kitap okumuştur. Buna göre Ali toplam kaç sayfa kitap okumuştur? ÇÖZÜM: Ali'nin okuduğu sayfaları yazıp toplayalım. 40+10+10+10+10+10= 90 sayfa kitap okumuştur. ÖRNEK: 1, 4, 7, 10 şeklinde devam eden sayı örüntüsünün sonraki üç adımını da siz oluşturunuz. ÇÖZÜM: Bir sayı örüntüsünü devam ettirebilmemiz için örüntüde bulunan sayılar arasındaki kuralı anlamamız gerekir. 1, 4, 7, 10 sayı örüntüsünde sayılar üçer üçer artmaktadır. Dolayısı ile örüntüde ki diğer sayılarda üçer üçer artarak devam etmelidir. Öyle ise; 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ......
milyonlusayilarinokunusu

0 6.512
Dokuz Basamağa Kadar Olan Doğal Sayıların Okunuşu ve Yazılışını doğru şekilde yapabilmemiz için; basamak, bölük, basamak değeri gibi terimleri bilmemiz gerekir.  Basamak: Rakamların bulunduğu yerlerdir. Basamak Değeri: Herhangi bir rakam ile o rakamın bulunduğu basamağın sayısal değerinin çarpılması ile elde edilen sonuca denir. Bölük: Sayıların sağdan başlanarak sıralı şekilde üçer üçer ayrılması ile bölükler oluşur. ÖRNEK: 523 126 407 sayısının basamaklarını, bölüklerini gösteriniz ve basamak değerlerini hesaplayınız. Yanda verilen sayı "Beş yüz yirmi üç milyon yüz yirmi altı bin dört yüz yedi" diye okunur. Yandaki resimde sayının basamaklarının isimleri ve bölükleri yazılmıştır.     Aşağıdaki resimde de...
5-sinif-matematik-konulari

0 10.675
5. Sınıf Matematik Konuları aşağıda yer almaktadır. İstediğiniz konuya ulaşmak için üzerine tıklayınız.  Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Sayı ve Şekil Örüntüleri Dokuz Basamağa Kadar Olan Doğal Sayıların Okunuşu ve Yazılışı Açı ve Açı Çeşitleri Bir Sayının Küpü Bir Sayının Karesi Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar
matematik-konu-testleri

0 1.883
1) Bir üçgende kaç köşegen çizilebilir ? A) 0   B) 1   C) 2   D) 3 2) Beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir  ? A) 180   B) 360   C) 540   D) 720 3) İç açıları toplamı 1080 derece olan düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre çevresi kaç cm'dir  ? A) 144   B) 120   C) 96   D) 72 4) Bir onbeşgenin dış açıları toplamı kaç derecedir ? A) 180   B) 360   C) 2340  D) 2700 5) Ongende bir köşeden kaç tane köşegen çizilebilir ? A) 70   B) 35   C) 10   D) 7 6) 12genin toplam kaç köşegeni vardır ? A) 9   B) 12   C) 54   D) 108 7) Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin bir köşesinden 20 tane köşegen çizilir ? A) 23gen   B) 20gen   C) 17gen   D) 14gen 8) Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin tüm köşegenl...
matematik-konu-testleri

0 9.941
1) Bakkala 780 lira borcu olan bir kişi borcunun 490 lirasını ödediğinde geriye kaç lira borcu kalır ? A) 390   B) 310   C) 290   D) 270 2) Bir madenci yerin 1300 metre altında kömür çıkarırken 500 metre yukarıdaki alana çıkıyor. Buna göre madencinin son durumda bulunduğu yeri gösteren tam sayı aşağıdakilerden hangisidir ? A) -1800   B) -800   C) 800   D) 1800 3) Bir öğrenci ilk gün 70 sayfa kitap okuduktan sonra her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 20 sayfa daha fazla okuyarak kitabını 5 günde bitiriyor. Buna göre öğrencinin okuduğu kitap kaç sayfadır ? A) 570   B) 550   C) 530   D) 510    4) Atatürk ortaokulunda 750 öğrenci okumaktadır. Yeni yılda okula 280 öğrenci kayıt yaptırırken 310 öğrenci mezun olmuştur. Buna göre A...
matematik-konu-testleri

0 1.017
1) Bir toplulukta bulunan 20 kişi birbiri ile tokalaşacaktır. Bu toplulukta kaç tokalaşma gerçekleşir? A) 380   B) 240   C) 190   D) 20 2) C(6,3) ifadesinin eşiti kaçtır? A)20   B) 40   C) 60   D) 80 3) C(10,1) + C(8,0) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 0   B) 1   C) 11   D) 18 4) P(4,2) + C(4,2) işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 24   B) 18   C) 12   D) 6 5) 25 kişinin bulunduğu bir sınıfta bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç değişik şekilde belirlenebilir? A) 600   B) 300   C) 150   D) 25 6) C(18,16) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) C(16,18)   B) C(18,8)   C) C(18,10)   D) C(18,2) 7) Bir hastanede çalışan 4 doktor, 7 hemşire vardır. Bu hastane nöbetlerde bir doktorun ve ...

0 2.326
Eşlik Karşılıklı açıları aynı ve karşılıklı kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir. Eşlik "≅" sembolü ile gösterilir. Eş şekiller birbirinin tıpkısının aynısı olan, üst üste koyduğumuzda birbirini tam kapatan (örten) şekillerdir. Yandaki ABC üçgeni ile DEF üçgeni eş üçgenlerdir. Çünkü karşılıklı açıları ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. ABC ≅ DEF diye gösterilir.     Benzerlik Karşılıklı açıları aynı ve karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılı olan çokgenlere benzer çokgenler denir. Benzerlik "∼" veya "≈" sembollerinden biri ile gösterilir. Bilgisayardaki bir resme bakmak için açtığımızda, resmi büyütüp küçültebiliriz, aslında resmi büyüttüğümüzde ve küçülttüğümüzde bilgisayarımız b...
matematik-konu-testleri

0 14.893
1) Bir şekil yansıtıldığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişir? A) Biçimi   B) Büyüklüğü   C) Yeri   D) Yönü 2) Aşağıdaki harflerden hangisinin dikey simetri ekseni vardır? A) A   B) B   C) C   D) D 3) Aşağıdaki harflerden hangisinin hem yatay hemde dikey simetri ekseni vardır? A) M   B) H   C) V   D) Y 4) Ötelemede şeklin aşağıdakilerden hangisi değişir? A) Yeri   B) Yönü   C) Büyüklüğü   D) Biçimi 5) Bir şekli döndürürsek aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez? A) Yeri   B) Yönü   C) Konumu   D) Büyüklüğü 6) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin dikey simetri ekseni vardır? A) EBE   B) SOS   C)MUM D) NUN 7) L harfini saat yönünde 90 derece çevirirsek aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur? 8) Yukarıdaki...
yansima-simetri-oteleme-donme

0 4.002
Yansıma (Simetri), Öteleme, Dönme aşağıda şekillerle anlatılmaktadır. Yansıma (Simetri) Yansıma yada diğer adı ile simetri bir şeklin biçiminin ve büyüklüğünün değişmeden yerinin (konumunun) ve bazen de yönünün (duruşunun) değişmesidir. Yansımada cismin yeri her zaman değişirken, yönü bazen değişir bazen de değişmez. Bir şeklin doğruya göre yansıması (simetriği) alınırken,  önce şeklin köşe noktaları işaretlenir ve bu köşe noktalarının doğruya göre yansımaları alınır, daha sonra bulunan yeni noktalar birleştirilir. Bu şekilde oluşan yeni şekil önceki şeklin doğruya göre yansımasıdır. Verilen şeklin köşe noktalarının doğruya göre yansımasını bulmak için; noktadan doğruya dik olacak şekilde gidilir, doğruya varıldığında gidilen mesafe kad...
matematik-konu-testleri

0 18.839
1) En büyük alan ölçme birimi ile en küçük alan ölçme birimi aşağıdaki şıklardan hangisinde birlikte verilmiştir? A) km²-dm²   B) hm²-mm²   C) km²-cm²   D) km²-mm² 2) Aşağıdakilerden hangisi metrekarenin (m²) as katlarındandır? A) km²   B) hm²   C) dam²   D) dm² 3) 2 m² kaç dm² ye eşittir? A) 200   B) 20   C) 2   D) 0,2 4) Evimizin alanını aşağıdaki birimlerden hangisini kullanarak söyleriz? A) km²   B) m²   C) dm²   D) cm² 5) Alanı 1 m² olan karenin içerisine alanı 1 cm² olan karelerden kaç tane sığar? A) 1 000 000   B) 100 000   C) 10 000   D) 1 000 6) Metrekarenin (m²) en küçük katı aşağıdakilerden hangisidir? A) km²   B) hm²   C) dam²   D) mm² 7) Ülkemizin alanını aşağıdaki birimlerin hangisi ile söyleriz? A) km²   B) hm²  ...
alan-olcme-birimleri

0 30.844
Alan Ölçme Birimleri büyükten küçüğe doğru; kilometrekare, hektometrekare, dekametrekare, metrekare, desimetrekare, santimetrekare, milimetrekare' dir. Alan Ölçme Birimleri sembolle büyükten küçüğe doğru km², hm², dam², m², dm², cm², mm² şeklinde yazılır.             Alan Ölçme Birimlerini birbirine çevrilirken; büyük olan birimi küçük olan birime çevirirken çarpma, küçük olan birimi büyük olan birime çevirirken bölme işlemi yapılır. Birimler birbirine çevirilirken merdivendeki her basamak için 100 sayısı ile işlem yapılır. Yani bir birimi 1 basamak üzerinde bulunan birime çevirirken 100 'e bölmemiz, 1 basamak altındaki birime çevirirken 100 ile çarpmamız gerekmektedir. 1 km² = 100 hm² = 10000 dam² = 1000000 m² dir. 1 m² = 0,...
matematik-konu-testleri

0 24.185
1) 2 hektar kaç ar eder? A) 2   B) 20   C) 200   D) 2000 2) 30 ar kaç dekar eder? A) 3   B) 30   C) 300   D) 3000 3) 15 ar kaç hektardır? A) 0,015   B) 0,15   C) 1,5   D) 15    4) 5 dekar kaç dönümdür? A) 0,5   B) 5   C) 50   D) 500 5) 3 hektar kaç metrekaredir? A) 30   B) 300   C) 3000   D) 30.000 6) 0,03 dekar kaç metrekaredir? A) 0,3   B) 3   C) 30   D) 300 7) 8 ar kaç metrekaredir? A) 8   B) 80   C) 800   D) 8000 8) 1500 metrekare kaç dekar eder? A) 1500   B) 150   C) 15   D) 1,5 9) 45 metrekare kaç hektar eder? A) 0,0045   B) 0,045   C) 0,45   D) 4,5 10) 7ha+3daa kaç metrekare eder? A) 73   B) 730   C) 7300   D) 73000 Cevap Anahtarı için tıklayın…
arazi-olcme-birimleri-donusumu

0 74.300
Bahçe, arsa, tarla ve benzeri yerlerin alanını ölçmek için Arazi Ölçme Birimleri kullanılır. Arazi Ölçme Birimleri daha büyük alanları ölçmek için kullanılır. Arazi Ölçme Birimleri hektar, dekar ve ar'dır.  Hektar Metrekarenin 10.000 katına hektar denir. Yani 1 hektar 10.000 metrekaredir (m²). Hektar ha sembolü ile gösterilir. Dekar Metrekarenin 1000 katına dekar denir. Yani 1 dekar 1000 metrekaredir (m²).   Dönüm, modern ölçü birimlerine geçilmeden önce ülkemizde kullanılan bir alan ölçme birimidir. Normalde dönüm tam olarak dekara eşit değildir; ancak değerlerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle halk arasında dönüm ile dekar birbirine eşit kabul edilmekte ve dekar yerine dönüm kullanılabilmektedir. Bizde sorularda  1 dekar = 1...

Bizi Takip Edin

En Son Eklenenler