6.Sınıf Hacim Ölçme Konu Testi

6.Sınıf hacim ölçme konu testi. Aşağıda bulunan 6.sınıf hacim ölçme konu testi sayfasında dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmini hesaplamamız gereken sorular ile birim küpler ve birim küplerin hacmini hesaplamamız gereken sorular yer almaktadır. Testimizde toplam 15 soru vardır, tavsiye ettiğimiz çözüm süresi 30 dakikadır. Başarılar dileriz.

6.Sınıf Hacim Ölçme Konu Testi Çöz

1) Bir ayrıtı 2 birim olan küpün hacmi kaç birim küptür?
A) 2 br³        B) 4 br³
C) 8 br³         D) 16 br³

2) Hacmi 50 br³ olan bir dikdörtgenler prizmasının içerisine bir ayrıtının uzunluğu 1 birim olan küplerden en fazla kaç tane konabilir?
A) 100      B) 50
C) 45         D) 25

3) Taban alanı 100 cm² ve yüksekliği 6 cm olan kare prizmanın hacmi kaç cm³ ‘e eşittir?
A) 300 cm³        B) 600 cm³
C) 900 cm³         D) 1200 cm³

4) Hacmi 200 cm³ ve yüksekliği 8 cm olan kare prizmanın tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm’dir?
A) 72 cm        B) 70 cm 
C) 60 cm         D) 25 cm

5) Ayrıtları 60 cm, 100 cm ve 120 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kolinin içerisine, ayrıtları 10 cm, 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki paketlerden kaç tane konabilir?
A) 30       B) 40 
C) 60        D) 120

6) Maddenin boşlukta kapladığı yere ne denir?
A) Alan               B) Hacim 
C) Yükseklik         D) Kütle

7) Aşağıdakilerden hangisi bir cismin hacmi olabilir?
A) 45 cm          B) 70 kg 
C) 80 cm²         D) 100 m³

8) Bir ayrıtı 3 cm olan küpün ayrıt uzunlukları 2 katına çıkarılırsa hacminde nasıl bir değişim olur?
A) Hacmi değişmez.             B) Hacmi 2 katına çıkar. 
C) Hacmi 4 katına çıkar.        D) Hacmi 8 katına çıkar.

9) Taban alanı 400 cm² ve hacmi 2000 cm³ olan bir prizmanın yüksekliği kaç cm’dir?
A) 800000 cm               B) 2400 cm 
C) 1600 cm                      D) 5 cm

10) Tabanının bir ayrıtı 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare prizmanın hacmi kaç cm³’tür?
A) 60 cm³            B) 240 cm³
C) 360 cm³            D) 600 cm³

11) Tabanında bulunan karenin kısa kenarı 3 cm, uzun kenarı 4 cm ve yüksekliği 5 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm³’tür?
A) 72 cm³          B) 70 cm³
C) 60 cm³            D) 54 cm³

12) Ayrıt uzunlukları toplamı 48 cm olan küpün hacmi kaç cm³’tür?
A) 64 cm³          B) 48 cm³
C) 32 cm³           D) 16 cm³

13) Ayrıt uzunlukları toplamı 112 cm ve yüksekliği 12 cm olan kare prizmanın hacmi kaç cm³’tür?
A) 1344 cm³        B) 768 cm³
C) 384 cm³           D) 192 cm³

14) Hacmi 120 cm³ ve taban alanı 6 cm² olan dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtlarının uzunluklarını topladığımızda aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 68 cm          B) 61 cm
C) 59 cm           D) 50 cm

15) Ayrıt uzunlukları 5 m, 6 m ve 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüzme havuzunun dörtte biri su ile doludur. Havuzun tamamını su ile doldurmak için ne kadar daha suya ihtiyaç vardır?
A) 15 cm³          B) 30 cm³
C) 45 cm³           D) 60 cm³

Cevap Anahtarı için tıklayın…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir