1.Sınıf Matematik Konuları

Sevgili çocuklar, bildiğiniz üzere 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1.sınıf matematik konuları değişmişti, bundan sonraki yıllarda da 1.sınıflarda matematikte bu değişen konular işlenmeye devam edecektir.
Yeni müfredatta 1.sınıf matematik konuları 6 ünitede toplanmıştır. 1.sınıfta matematik dersinde 36 tane kazanım öğreneceksiniz.
Yeni programda (müfredatta) yer alan 1.sınıf matematik konuları aşağıda yer almaktadır. İstediğiniz konuya ulaşmak için konu başlığının üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Başarılar dileriz.

1.Sınıf Matematik Konuları

1.ÜNİTE

 • Uzamsal İlişkiler
  • Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.
  • Eş nesnelere örnekler verir.
 • Tartma
  • Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.

2.ÜNİTE

 • Doğal Sayılar
  • Rakamları okur ve yazar.
  • Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dahil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
  • 100’e kadar (100 dahil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.
  • 20’ye kadar (20 dahil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
  • Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
  • 20’ye kadar (20 dahil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, büyüklük-küçüklük bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.
  • Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dahil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
  • 20’ye kadar (20 dahil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

3.ÜNİTE

 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
  • Toplama işleminin anlamını kavrar.
  • Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
  • Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.
 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
  • Çıkarma işleminin anlamını kavrar.
  • 20’ye kadar (20 dahil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

4.ÜNİTE

 • Paralarımız
  • Paralarımızı tanır.
 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
  • Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
  • Zihinden toplama işlemi yapar.
  • Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
  • Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
  • Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

5.ÜNİTE

 • Kesirler
  • Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Zaman Ölçme
  • Tam ve yarım saatleri okur.
  • Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.
  • Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.
 • Geometrik Cisimler ve Şekiller
  • Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
  • Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle
   ilişkilendirir.
 • Geometrik Örüntüler
  • Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik
   bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.
  • En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

6.ÜNİTE

 • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.
 • Uzunluk Ölçme
  • Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.
  • Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.
  • Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak
   tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.
 • Sıvı Ölçme
  • Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.
  • En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir