6.Sınıf Oran Konu Testi

6.Sınıf oran konu testi, 6.sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır, 12 sorudan oluşmaktadır. Tavsiye ettiğimiz çözüm süresi 24 dakikadır. Başarılar dileriz.[mathjax]

6.Sınıf Oran Konu Testi Çöz

1) Bir sınıfta 10 kız, 12 erkek öğrenci vardır, buna göre sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) $$frac5{11}$$     B) $$frac6{11}$$     C) $$frac65$$     D) $$frac56$$

2) Bir torbada 2 kırmızı, 3 mavi, 4 sarı ve 5 yeşil bilye vardır. Buna göre torbadaki kırmızı bilyelerin kırmızı olmayan bilyelere oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) $$frac2{14}$$     B) $$frac27$$     C) $$frac17$$     D) $$frac16$$

3) Bir çiftlikteki koyunların ineklere oranı $$frac25$$’tir. Çiftlikte sadece koyun ve inek bulunduğuna göre ineklerin tüm hayvanlara oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) $$frac53$$     B) $$frac52$$     C) $$frac27$$     D) $$frac57$$

4) Aşağıdakilerden hangisi birimli orana örnektir?
A) Ali’nin boyunun babasının boyuna oranı
B) Esma’nın kilosunun annesinin kilosuna oranı
C) Elmaların sayısının kayısıların sayısına oranı
D) Arabanın hızının aldığı yola oranı

5) Aşağıdakilerden hangisi birimli orandır?
A) $$frac{6;tan e}{5;tan e}$$      B) $$frac{3;km}{10;cm}$$

C) $$frac{5;m}{9;sn}$$                     D) $$frac{25;kg}{9;ton}$$

6) 40 yumurta bulunan bir sepetteki yumurtaların  8 tanesi taşıma esnasında kırılmıştır, buna göre sepetteki sağlam yumurtaların kırık yumurtalara oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4     B) $$frac14$$     C) $$frac15$$     D) $$frac45$$

7) Bir sepetteki sağlam elmaların sayısının tüm elmaların sayısına oranı $$frac9{11}$$’dir. Buna göre bu sepette bulunan çürük elmaların sayısının sağlam elmaların sayısına oranı kaçtır?
A) $$frac29$$     B) $$frac2{11}$$     C) $$frac92$$     D) $$frac{11}2$$

8) Bir araba 50 kilometre uzunluğundaki yolu 30 dakikada gitmiştir. Buna göre arabanın hızının geçen süreye oranı kaç km/saat’tir?
A) $$frac{50;km}{30;dk}$$          B) $$frac{50;km}{30;saat}$$

C) $$frac{100;km}{1;saat}$$          D) $$frac{100;km}{1;dk}$$

9) Bir tavla zarının üzerinde bulunan 4’ten büyük sayıların toplamının, 4’ten küçük sayıların toplamına oranı kaçtır?
A) $$frac6{11}$$     B) $$frac{11}6$$     C) $$frac32$$     D) $$frac23$$

10) Bir sınıfta gözlük takan öğrencilerin gözlük takmayan öğrencilere oranı $$frac13$$’tür. Bu sınıfta gözlük takan 5 öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?
A) 4     B) 5     C) 15     D) 20

11) Ayşe’nin kalem kutusunda 3 tane kalemi, 1 tane silgisi ve 1 tane de kalemtıraşı vardır. Buna göre Ayşe’nin silgilerinin kalemlerine oranı kaça eşittir?
A) $$frac15$$     B) $$frac14$$     C) $$frac13$$      D) $$frac11$$

12) Bir sınıftaki 36 öğrenciden 20’si erkektir. Buna göre bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır?
A) $$frac{20}{16}$$     B) $$frac{20}{36}$$

C) $$frac{16}{36}$$      D) $$frac45$$

Cevap Anahtarı için tıklayın…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir