Etiket İlkokul

MEB İlkokul Çalışma Soruları

MEB İlkokul Çalışma Soruları

Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve lise gruplarına yönelik çalışma soruları, etkileşimli kitaplar yayımlayarak bu düzeydeki öğrencilerin kullanımına sunmuştu. Bakanlık ilkokul öğrencilerini de unutmadı. Bakanlık 2., 3. ve 4. sınıflara yönelik toplam 3500 sorudan oluşan çalışma soruları hazırladı. Hazırlamış olduğu bu…