8.Sınıf Liseye Giriş Denemesi-1

8.Sınıf LGS deneme 1 sayfamıza hoş geldiniz. Deneme içeriği üslü sayılar, kareköklü sayılar, bilimsel gösterim ve dönüşüm geometrisi konularından hazırlanmıştır. Toplam soru sayısı 20, tavsiye edilen çözme süresi 40 dakikadır. Başarılar dileriz.

8.Sınıf LGS Deneme 1 Çöz

1) (-2)-3 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) -6   B) – 1/8
C) 8    D) 1/8

2) 35.37 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 912      B) 312
C) 32      D) 3-2

3) Bir kenar uzunluğu √2 cm olan karenin çevre uzunluğu kaç cm’dir?
A) √2     B) 2√2
C) 3√2   D) 4√2

4) √75 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25√3   B) 5√3
C) 15       D) 75

5) √130 sayısı aşağıdaki hangi iki tam sayı arasında bulunur?
A) 10-11   B) 11-12
C) 12-13   D) 120-130

6) Aşağıdakilerden hangisi 1‘e eşit değildir?
A) (-1)64        B) (-45)0
C) (80)40       D) -1100

7) Bir varili 87.106 kilogram olan cıvanın 100 varilinin kaç ton edeceği bilimsel gösterimle nasıl gösterilir?
A) 8,7.106    B) 8,7.107
C) 87.108    D) 8,7.109

8) A(-2,3) noktasını x eksenine göre yansıttıktan sonra saat yönünde 90 derece döndürürsek hangi noktayı elde ederiz?
A) (-2,3)   B) (3,-2)
C) (-3,2)   D) (3,2)

9) 250 sayısının yarısı kaçtır?
A) 125   B) 225
C) 248   D) 249

10) Aşağıdakilerden hangisi kenar uzunluğu tam sayı olan bir karenin alanı olamaz?
A) 144   B) 169
C) 194   D) 225

11) Aşağıdaki harflerden hangisini x eksenine göre yansıttığımızda farklı bir şekil oluşur?
A) A   B) B
C) C   D) D

12) √0,81 + √0,16 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 13      B) 1,3
C) 0,13   D) 0,013

13) 2√3, 3√2, 4, √15 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?
A) 4 > 3√2 > √15 > 2√3   B) 3√2 > 4 > √15 > 2√3
C) 3√2 > √15 > 4 > 2√3   D) 2√3 > 4 > √15 >  3√2

14) a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere √a²b³c ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) ab√c   B) a√bc
C) a²b³c   D) ab√bc

15) Köşe noktalarını koordinatları A(3,4), B(5,5) ve C(2,-3) olan üçgeni y eksenine göre 2 birim aşağı ötelersek oluşan yeni üçgenin köşe noktalarının apsisleri toplamı kaç olur?
A) 16   B) 12
C) 10   D) 0

16) 6-1 + 60 + 61 işleminin sonucu kaça eşittir?
A) 43/6   B) 1
C) 37/6   D) 0

17) Bir kare ile oluşturulan fraktalda, alanı 128 cm² olan şekil her adımda ½ oranında küçültülerek ilk şeklin yanına konmaktadır. Buna göre fraktalın 3.adımında oluşan şeklin alanı kaç cm² olur?
A) 384   B) 224
C) 128   D) 32

18) Ali her gün evinden okuluna √72 metre yol yürümektedir. Bir gün Ali okuluna gitmek için evinden hareket ediyor. Tam yolun yarısına gelmişken ders kitaplarını almayı unuttuğu aklına geliyor ve eve geri dönüyor. Daha sonra kitaplarını alıp tekrar okuluna gidip dersine yetişiyor. Buna göre Ali o gün okuluna gitmek isterken kaç metre yol yürümüştür?
A) √144   B) 72√2
C) 12√2   D) 8√2

19) √18 sayısını aşağıdakilerden hangisi ile çarparsak sonuç tam sayı olur?
A) 18    B) 2
C) √3   D) √2

20) LGS Deneme 1 İlk üç adımı çizilmiş olan yandaki fraktalın 4.adımında toplam kaç tane kalp bulunur?
A) 149  B) 128
C) 83    D) 53

Cevap Anahtarı için tıklayın…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir