8.Sınıf Cebirsel İfadeler-Özdeşlikler Konu Testi-3

Değerli öğrenciler 8.Sınıf Cebirsel ifadeler-Özdeşlikler konu testi-3 sayfamıza hoş geldiniz. Testimizde cebirsel ifadeleri ve özdeşlikleri çarpanlara ayırma ile ilgili ile ilgili toplam 12 soru yer almaktadır. Çözüm için sizlere önerdiğimiz süre 24 dakikadır. Soruları dikkatli bir şekilde çözmenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Sayfanın en alt kısmında bulunan bağlantılar yardımı ile testi çözdükten sonra isterseniz testin PDF halini indirebilir, isterseniz testin cevap anahtarına ulaşabilirsiniz. Testi dikkatli bir şekilde çözmenizi önerir, başarılar dileriz.[mathjax]

8.Sınıf Cebirsel İfadeler-Özdeşlikler Konu Testi-3 Çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi 6x2 – 12x cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
A) 6
B) x-2
C) 3x
D) x-6

2) x2-8x+16 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A) x.(x+4)
B) (x+4).(x+4)
C) (x-4).(x-4)
D) (x+4).(x-4)

3) 16a2 + 40a +25 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A) (4a-5).(4a+5)
B) (4a-5).(4a-5)
C) (4a+5).(4a+5)
D) (4a+5).(4a-5)

4) x²-16² cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x+16).(x-16)
B) (x+4).(x-4)
C) (x-16).(x-16)
D) x.(x+4)

5) Aşağıdakilerden hangisi $$x^4-1$$ cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
A) $$x^2+1$$
B) $$x-1$$
C) $$x+1$$
D) $$x^2$$

6) 3.(y-1)+y.(1-y)cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) (y-1).(3+y)
B) (y-1).(3-y)
C) (y+1).(3+y)
D) (y+1).(3-y)

7) Aşağıdakilerden hangisi alanı 36x²-108x+81 birim kare olan karenin çevre uzunluğunun bir çarpanı değildir?
A) 4
B) 6x-9
C) 8x-12
D) 4x

8) Aşağıdakilerden hangisi m²n+mn²-3mn cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir?
A) m+n-3
B) m-n+3
C) m-n-3
D) m+n+3

9) Aşağıdakilerden hangisi x³-9x cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir?
A) x
B) x-3
C) x+9
D) x+3

10) Çarpanları 2 , x+5 ve x-5 olan cebirsel ifade aşağıdaki şıklarda verilenlerden hangisidir?
A) x²-25
B) 2x²-50
C) 2x²-25
D) x²-50

11) (y-3).4+x².(3-y) cebirsel ifadesinin çarpanları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
A) (y-3).(4+x²)
B) (y-3).(2-x).(2+x)
C) (y-3).(x-2).(x+2)
D) (3-y).(2-x).(2+x)

12) Alanı 2x+8x² birim kare olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 12x+2
B) 4x²+x+2
C) 6x+1
D) 8x+32x²

TESTİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TESTİN CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN