6.Sınıf Bölünebilme Kuralları Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler, 6.Sınıf bölünebilme kuralları konu anlatımı yazımıza hoş geldiniz. Bu konu lisede de işlenmektedir. Anlatımı dikkatlice incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

6.Sınıf Bölünebilme Kuralları Konu Anlatımı

Bölünebilme kuralları büyük sayıların istediğimiz herhangi bir sayıya bölünüp bölünmediği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bölünme veya bölünebilme ifadelerinden tam yani kalansız bölünme anlaşılmalıdır. Aşağıda bölünebilme kuralları tek tek örneklerle anlatılmıştır.

2 İle Bölünebilme

Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından herhangi biri bulunan sayılar (çift sayılar) 2 ile tam (kalansız) bölünebilir.
Örneğin; 12, 44, 180, 1022, 7806, 9998 sayıları 2 ile tam bölünür.

3 İle Bölünebilme

Rakamları toplamı 3 ve 3’ün katı olan sayılar 3 ile tam(kalansız) bölünürler.

ÖRNEK: 804 sayısı 3 ile tam bölünür mü?
ÇÖZÜM: 804 sayısının rakamlarını toplarsak 8+0+4=12 buluruz. 12 sayısı 3’ün katı olduğundan bu sayı 3 ile tam bölünür.

ÖRNEK: 3203 sayısı 3 ile bölünür mü?
ÇÖZÜM: 3203 sayısının rakamlarını toplarsak 3+2+0+3=8 buluruz. 8 sayısı 3’ün katı olmadığından 3203 sayısı 3 ile tam bölünemez.

4 İle Bölünebilme

Son iki basamağında 00 veya 4’ün herhangi bir katı olan sayılar 4 ile kalansız (tam) bölünürler.

ÖRNEK: 74, 2900, 504, 7020, 3456, 17362 sayılarından hangileri 4 ile tam bölünür?
ÇÖZÜM: Bir sayının 4 ile tam bölünebilmesi için son iki basamağında 00 veya 4’ün katı olan bir sayının bulunması gerekmekteydi. Öyleyse bu sayıların son iki basamağını inceleyelim:
74 ⇒4’ün katı değil, 4 ile tam bölünemez.
2900 ⇒Son iki basamağında 00 olduğundan 4 ile tam bölünür.
504 ⇒Son iki basamağında 04 var, bu sayı 4’ün katı olduğundan 504 sayısı 4 ile tam bölünür.
7020 ⇒ Son iki basamağında 20 var. 20 sayısı 4’ün katıdır. Öyleyse 7020 sayısı 4 ile tam bölünür.
3456 ⇒ Son iki basamağında 56 var. 56 sayısı 4’ün katıdır. Öyleyse 3456 sayısı 4 ile tam bölünür.
17362 ⇒ Son iki basamağında 62 sayısı var. 62 sayısı 4’ün katı değildir. Öyleyse 17362 sayısı 4 ile tam bölünemez. 

5 İle Bölünebilme

Birler basamağında 0 yada 5 rakamı bulunan sayılar 5 ile tam (kalansız) bölünür.
Örneğin; 10, 765, 9870, 340, 80000, 127655 sayıları birler basamağında 0 yada 5 rakamlarından biri bulunduğu için 5 ile tam bölünürler.

6 İle Bölünebilme

Aynı anda hem 2’ye hemde 3’e tam bölünen sayılar 6’ya da tam bölünür.

ÖRNEK: 6708 sayısı 6 ya tam bölünür mü?
ÇÖZÜM: Bir sayının 6 ya tam bölünebilmesi için 2’ye ve 3’e tam bölünmesi gerekiyordu. Öyleyse 6708 sayısını inceleyelim:
6708 sayısının birler basamağında 8 rakamı olduğu için 2’ye tam bölünür.
6708 sayısının rakamlarını toplarsak 6+7+0+8=21 olur. 21 sayısı 3’ün katıdır. Dolayısıyla 6708 sayısı 3 ile tam bölünür.
6708 sayısı hem 2’ye hemde 3’e tam bölündüğünden bu sayıların çarpımı olan(2×3=6) 6’ya da tam bölünür.

8 İle Bölünebilme

Son üç basamağı 000 veya 8’in katı olan sayılar 8 ile tam (kalansız) bölünebilir.

ÖRNEK: 1260, 76080, 27434, 555328 sayılarından hangileri 8 ile tam bölünür?
ÇÖZÜM: Bu sayıların son üç basamağını inceleyelim:
1260 ⇒ Son üç basamağında bulunan 260 sayısı 8’in katı değildir. Dolayısıyla 1260 sayısı 8 ile tam bölünemez.
76080 ⇒ Son üç basamağında bulunan 080 sayısı 8’in katıdır. Dolayısıyla 76080 sayısı 8 ile tam bölünür.
27434 ⇒ Son üç basamağında bulunan 434 sayısı 8’in katı değildir. Dolayısıyla 27434 sayısı 8 ile tam bölünemez.
555328 ⇒ Son üç basamağında bulunan 328 sayısı 8’in katıdır. Dolayısıyla 555328 sayısı 8 ile tam bölünür.

9 İle Bölünebilme

Rakamları toplamı 9 veya 9’un katı olan sayılar 9 ile tam (kalansız) bölünebilir.

ÖRNEK: 8027 sayısı 9 ile tam bölünebilir mi?
ÇÖZÜM: 8027 sayısının rakamlarını toplarsak; 8+0+2+7=17 buluruz. 17 sayısı 9’un katı olmadığı için 8027 sayısı 9 ile tam bölünemez.

10 İle Bölünebilme

Birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam (kalansız) bölünür.
Örneğin; 10, 240, 560, 7430, 9970, 900000 gibi sayılar birler basamağında 0 olduğu için 10 ile tam bölünürken, 24, 679, 9678, 38752 gibi sayılar birler basamağı 0 olmadığı için 10 ile kalansız bölünemez.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayın.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir