Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler, bir açıya eş bir açı çizme konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Konu anlatımı yazımız aşağıda bulunmaktadır. Anlatımı dikkatli bir şekilde incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme Konu Anlatımı

Bir açıya eş bir açı çizmek demek, verilen açının ölçüsüne eşit ölçüde başka bir açı çizmek demektir. 

Bir Açıya Eş Bir Açı ÇizmeYukarıda verilen iki açı, ölçüleri birbirine eşit olduğundan eş açılardır, birbirine eş açıların aralarına ≅ ” sembolü konarak eş oldukları gösterilir.

Bir Açıya Eş Olan Başka Açılar Çizme Yöntemleri

Bir açıya eş başka bir açı çizmenin bir kaç farklı yöntemi vardır.

  • Açı Ölçer Kullanarak Eş Açı Çizme: Açı ölçer ile ölçüsünü bildiğimiz veya bilmediğimiz açılara eş açılar çizebiliriz. Ölçüsünü biliyorsak aynı ölçüde başka bir açıyı açı ölçeri kullanarak çizeriz. Ölçüsünü bilmiyorsak önce verilen açının ölçüsünü açı ölçer ile ölçeriz, sonra aynı ölçüde başka bir açıyı açı ölçerle oluştururuz.
  • Kareli veya Noktalı Kağıdın Özelliklerinden Yararlanarak Eş Açı Çizme: Kareli veya noktalı bir zeminde çizilmiş olan bir açıya, kareli veya noktalı kağıdın özelliklerini kullanarak eş başka bir açı oluşturabiliriz. Bunun için verilen açının her bir kolundan yatayda ve dikeyde ilerleyerek açının köşe noktasına gideriz. Yatayda ve dikeyde kaç birim giderek açının köşesine ulaşıyorsak, aynı birimlerde ve yönlerde olacak şekilde oluşturduğumuz başka bir açı verilen açının eşi olur.
  • Pergel ve Cetvel Yardımı ile Eş Açı Çizme: Pergel ve cetvel kullanarak ölçüsünü bildiğimiz veya bilmediğimiz bir açıya eş başka bir açı oluşturabiliriz.
    Bunun için önce pergelin sivri ucunu verilen açının köşe noktasına koyup, pergelin açıklığını istediğimiz bir mesafeye ayarlarız (örneğin açıklık 5 cm olsun) ve açının kollarını kesecek şekilde bir yay çizeriz. Daha sonra yayların açının kollarını kestiği noktalardan birine pergelin sivri ucunu koyarak diğer ucunu da diğer kolu kesen yayın üzerine koyarız ve bu aralığı pergel yardımı ile ölçeriz (örneğin mesafe 6 cm olarak ölçülsün). Şimdi bu işlemlerin aynısını çizeceğimiz yeni bir ışın üzerinde uygulayacağız. Kağıt üzerindeki başka bir yere bir ışın çizelim. Pergelin açıklığı 5 cm olacak şekilde pergelin sivri ucunu açının köşe noktasına koyup çizdiğimiz ışını kesecek şekilde bir yay çizeriz. Daha sonra yayın ışını kestiği noktaya pergelin sivri ucunu koyup açıklığı cetvel yardımı ile 6 cm’ye ayarlayarak bir yay daha çizeriz. Çizdiğimiz iki farklı yayın birbirini kestiği noktayı ışının başlangıç noktası ile birleştirdiğimizde oluşan açı verilen açının eşi olacaktır.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayın.