6.Sınıf Veri Gruplarını Karşılaştırma Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler, 6.sınıf veri gruplarını karşılaştırma konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Konu anlatımı yazımız aşağıda yer almaktadır. Anlatımı dikkatli bir şekilde incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Veri Gruplarını Karşılaştırma Konu Anlatımı

Bu yazımızda iki veri grubunun başarı veya başarısızlık, performans ve benzeri yönlerden nasıl karşılaştırılacağını öğreneceğiz.

ÖRNEK: 6.sınıfa giden iki öğrenci olsun. Bunlardan biri Trabzon’da diğeri ise İstanbul’da okumakta olsunlar. İkisi de matematik sınavında 85 puan almış olsun. Bu iki öğrencinin matematik sınavındaki başarılarının aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? 
ÇÖZÜM: Farklı okullarda okuyan bu öğrenciler, farklı öğretmenlerin hazırladığı farklı soru ve zorluk derecelerinden oluşan farklı sınavlara girmişlerdir. Hangisinin sınav sorularının daha zor ya da daha basit olduğunu bilemeyiz. Bu sebeple sınav puanları eşit diye başarıları da eşittir denemez.

Aynı sınıfta okuyan öğrencilerin ise sınav puanlarına göre başarı durumlarını karşılaştırabiliriz.

ÖRNEK: Aynı sınıfta okuyan Ali, Ahmet ve Mehmet’in 6.Sınıf matematik dersi birinci dönem yazılı notları aşağıdaki gibidir.
Ali 70 , 90
Ahmet 80 , 80
Mehmet 80 , 85
Bu öğrencilerin başarı durumlarını karşılaştıralım.

ÇÖZÜM: Başarı durumlarını karşılaştırmak için notlarının aritmetik ortalamalarına bakarız.
Aritmetik ortalamayı hatırlayacak olursak, verilerin toplamının veri adetine bölünmesi ile hesaplanmakta idi.
Ali = (70 + 90):2 =160:2 = 80
Ahmet = (80 + 80):2 = 160:2 = 80
Mehmet = (80 + 85):2 = 165:2 = 82,5
Aritmetik ortalaması en büyük olan Mehmet, en başarılıdır.
Ali ile Ahmet’in aritmetik ortalamaları eşit olduğundan başarı sıralaması yapabilmek için açıklığa bakmamız gerekir. Açıklık en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktı.
Ali’nin notlarının açıklığı = 90-70 = 20 
Ahmet’in notlarının açıklığı = 80-80 = 0 
Aritmetik ortalamalar eşit iken açıklığı küçük olan daha başarılıdır. Yani Ahmet ali’den daha başarılıdır. Öyle ise matematik ders notlarına göre başarı sırası;
En başarılı Mehmet, daha sonra Ahmet, en az başarılı olan da Ali olur.

NOT: Başarı karşılaştırılırken önce aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalaması yüksek olan daha başarılıdır. Aritmetik ortalamalar eşit ise bu sefer açıklığa bakılır. Açıklığın ise küçük olması iyidir, istikrar anlamına gelir. Yani aritmetik ortalamalar eşit iken açıklığı küçük olan daha başarılıdır.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayın.