Bulmacalar ve Mantık Bulmacalarının Önemi

Son yıllarda eğitim sisteminin de gelişmesi ile birlikte ezbere dayalı eğitim ve sınav sistemleri yerini zekaya ve mantığa dayalı, kişisel farklılıkların dikkate alındığı, çeşitli zeka türlerine de yer veren bir sisteme bırakıyor. Öyle ki artık sınavlarda ezberlemeye dayalı soruların yerini yorumlamaya dayalı paragraf soruları ile birlikte çeşitli zeka türlerine hitap eden mantık soruları almış durumda.

Mantık soruları da kendi içlerinde farklı çeşitleri ayrılıyor. Eğitim sistemi içerisinde hem dersler öğrenilir hem de pekiştirilirken, ayrıca da sınavların içerisinde çeşitli etkinlikler dahilinde mantığa dayalı faaliyetler bulunuyor. Elbette bu aşamada, hepimizin bildiği bulmacalar da devreye giriyor. Bunlar ardında en çok tercih edilenlerden biri ise mantık bulmacaları. Mantık bulmacalarında öğrenciler hem öğrenirken hem de eğlenme şansı yakalıyorlar. Çocuklar bu sorular sayesinde çok boyutlu düşünme, soyut düşünme, analiz yapma, çıkarımda bulunma hayal gücünü kullanabilme gibi pek çok yeteneklerini geliştirme şansı elde ediyorlar.

Mantık Bulmacalarını Çözmek

Mantık bulmacaları da kendi aralarında çok fazla türe ayrılabiliyor. Kimi sorular görsel zekaya, kimisi işitsel zekaya, sözel veya sayısal zekaya dayalı çok fazla mantık bulmacası ile karşılaşmak mümkün. Sorular bazen bir hikâye üzerinden sorulabilirken bazen de bir kelime oyununa dayanabiliyor. Burada soruları çözerken önemli olan nokta genelde verilmek isteneni iyi algılayıp, cevabı ayrıntılardan çıkarmak oluyor.

Eğitimde mantık sorularına yer verilmesinin asıl amacı öğrencilerde problem çözme becerilerini, analiz yeteneklerini ve dikkatlerini ölçmek oluyor. Bu nedenle karşılaşılan mantık bulmacalarında, soru cevaplarında tıkanıldığı hissedildiği zaman yapılması gereken soruya tümüyle farklı bir bakış açısı ile bakmayı denemek olabilir. Burada da başarı yakalanamadığında başka soruya geçilip zihnin biraz dinlenmesine ve soruyu bilinçaltının biraz daha irdelemesine izin verilebilir.

Sözel Mantık Bulmacaları

Bu tarz mantık bulmacalarında genelde bir şeye ait birden fazla özellik sıralanarak ardından bu şeyle ilgili verilen bir önermenin doğru olup olmadığı öğrencilere sorulur. Bu tarz sorularda öğrenciler genellikle verilen bilgileri iyi analiz etmeli ve mantıklı çıkarımlarda bulunmaya çalışmalıdır. Bu tarz mantık sorularında başarılı olmak için bol bol kitap okumak her zaman fayda sağlayacaktır.

bulmacalar ve mantık bulmacaları

Sözel mantık sorularını çözmek için uygulanabilecek en iyi yöntem tablo çizmektir. Verilen bilgiler tabloya doğru bir şekilde yerleştirildikten sonra verilen ipuçları kullanılarak tabloya çıkarılan sonuçlar da eklenir. Ardından verilenler ve ipuçları tabloda net bir şekilde adım adım incelenerek soru cevabına ulaşılır. Unutmamak gerekir ki bu sorularda verilen önermelerin hiçbiri tek başına öğrenciyi doğru cevaba ulaştırmaz. Cevaba ulaşmak için tüm önermeler bir arada incelenmelidir. Bu da tablo çizimi ile kolaylaşmaktadır.

Sayısal Mantık Bulmacaları

Sayısal mantık soruları öğrencilerin karşısına çok farklı şekillerde çıkabilir. Bu tarz soruların sözel mantık soruları gibi tek bir kalıbı yoktur. Soruların bazıları sayısal ifadelere ve rakamlara dayanırken, bazıları da verilen bir hikaye üzerinden çözüme gidilmesini isteyebiliyor. Sayısal mantık soruları genelde çok zor gibi görünse de ve bakıldığında çok işleme gerek duyuluyor gibi algılansa da aslında çözümleri genelde pratik oluyor. Ancak bu soruları pratik bir şekilde çözmek için de bol bol alıştırma yapmak gerekiyor.

Becerileri güçlendirmek amacıyla bazı mantık bulmacaları sorulurken hem sözel hem de sayısal mantık bir arada kullanılabiliyor. Mantık sorularının çeşidi nasıl olursa olsun çözme kısmı için bol kitap okumak ve alıştırma yapmak gerekiyor. İnternetin hayatımıza iyice girdiği bu dönemlerde çeşitli sayısal ve sözel mantık sorularına buradan ulaşmak artık çok kolay olduğu için, öğrenciler alıştırmalarını internet üzerinden rahatlıkla yapabilirler.