8.Sınıf Denklemi Verilen Doğrunun Eğimi Konu Testi

8.Sınıf denklemi verilen doğrunun eğimi konu testi, 8.sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır, 15 sorudan oluşmaktadır. Tavsiye ettiğimiz çözüm süresi 30 dakikadır. Başarılar dileriz.

8.Sınıf Denklemi Verilen Doğrunun Eğimi Konu Testi Çöz

1) y = 3x – 7 doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 3        B) -3
C)1/3       D) -1/3

2) 3x-2y-7=0 doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 2/3        B) -2/3
C) 3/2         D) -3/2

3) 2y-7=0 doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 0                B) 7/2
C) Yoktur          D) 2/7

4) 2y + x = 5 doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 5/2               B) 1/2
C)-5/2                 D) -1/2

5) 2y + 4x – 3 = 0 doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 1/2               B) 2
C)-1/2                 D) -2

6) ax-3y+6=0 doğrusunun eğimi -2 olduğuna göre a kaçtır?
A) 6               B) -6
C) 3/2              D) -3/2

7) x+6=0 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoktur               B) 0
C) -6                         D) -1/6

8) A(2,3) noktası 4y-mx+4=0 doğrusunun üzerinde bulunduğuna göre, bu doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3            B) -3
C) 2              D) -2

9) x=(5y-2):3 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 5/3               B) 3/5
C) -5/3                D) -3/5

10) Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi -1/2 dir?
A) 2x+y=0                B) x+y-2=0
C) x+2y+1=0              D) x-2y-1=0

11) Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi daha büyüktür?
A) x-4y=0                B) x-7y=0
C) 4x-y=0                   D) 7x-y=0

12) Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi negatif bir değere sahiptir?
A) 2x+3y+4=0               B) x-2y-8=0
C) 3x-2y+5=0                   D) -3x+3y-9=0

13) Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğimi 1’e eşittir?
A) x+y+1=0               B) 2x+2y=0
C) 5x-5y=0                    D) x=1

14)
Denklemi Verilen Doğrunun Eğimi TestiYukarıda verilen yolların eğimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) m1 > m2 > m3               B) m3 > m2 > m1
C) m2 > m1 > m3                  D) m2 > m3 > m1

15) Koordinat sisteminde A(2,-5) ve B(-1,4) noktalarından geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3                    B) -3
C) 1/3                    D) -1/3

Cevap Anahtarı için tıklayın…

Eğim konu anlatımını videodan seyretmek için youtube kanalımızı ziyaret ediniz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir