8.Sınıf Bir Değişkeni Diğeri Cinsinden Düzenleme Konu Testi

8.Sınıf bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleme konu testi, 8.sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır, 16 sorudan oluşmaktadır. Tavsiye ettiğimiz çözüm süresi 32 dakikadır. Başarılar dileriz.

8.Sınıf Bir Değişkeni Diğeri Cinsinden Düzenleme Konu Testi Çöz 

1) y=2x+5 denklemine göre x’in y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y/2-5        B) (y-2)/5
C) (y-5)/2       D) (y-5)/-2

2) 3y-2x=5 denklemine göre y’nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x+5/2        B) 2x+5/3
C) (2x+5)/3       D) (5-2x)/3

3) 6y=4x denkleminde x’in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6/4        B) 4y/6
C) 4x/6        D) 3y/2

4) 2y=3(x+4) denkleminde x’in y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2y-12)/3        B) (2y-4)/3
C) (3x+12)/2         D) (3x+4)/2

5) y/4=-5(x-1) denkleminde y’nin x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-5x+5)/4        B) -20x+20
C) -20x-20              D) (5x-5)/4

6) (3y/2)-5=3x+4 denkleminde y’nin x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3x-4          B) (9x+27)/2
C)(6x-2)/3        D) 2x+6

7) -3x/5=y denkleminde x’in y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3y/5        B) -3y/5
C) 5y/-3         D) 5y/3

8) (2x+3)/4=7(1-y) denkleminde y’nin x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) [(2x+3)/-28]+1       B) [(2x+3)/-28]-1
C) [(2x+3)/28]+1         D) [(2x+3)/28]-1

9) y=10-x denkleminde x’in y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10-y        B) y-10
C) y/-10        D) -10y

10) y=ax+4 denklemi ile verilen doğrunun eğimi -5’e eşit olduğuna göre verilen denklemde x’in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisi olur?
A) (y+5)/4        B) (y-4)/-5
C) (y+4)/-5        D) (y-4)/5

11) y+1/3=x-1 denkleminde y’nin x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-3        B) x-4/3
C) x-2/3        D) 4x/3

12) (y-2)/7=10-x denkleminde y’nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 84-7x        B) 7x-84
C) 72-7x         D) 7x+68

13) y=(4x/5)+1 denkleminde x’in y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5(y-1)/4        B) (5y-1)/4
C) (4y-1)/5         D) 5y-1/4

14) 2/x=3+5y denkleminde y’nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2/x)-(3/5)       B) (2/x+3)/5
C) (2/x-3)/5           D) 5.(2/x-3)

15) (3x-2)/4=(8-y)/5 denkleminde x’in y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 42-y/15         B) (42-4y)/15
C) 4y-42/15        D) (4y-42)/15

16) Bir okuldaki öğretmen ve öğrenciler beraber sinemaya gideceklerdir. Sinemada tam bilet 10 lira, öğrenci bileti 8 liradır. a tane öğretmen ve b tane öğrencinin gittiği film için toplam 350 lira ödeniyor. Buna göre a’nın b cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) (35-4b)/5           B) 35-4b/5
C) (350-10b)/8         D) (350-4b)/10

Cevap Anahtarı için tıklayın…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir