7.Sınıf Toplama İşleminin Özellikleri Konu Anlatımı

7.Sınıf toplama işleminin özellikleri konu anlatımı. Bu konuda anlatacağımız özelliklerin iyi öğrenilmesi hem işlemlerimizin sonucunu doğru bulmamıza hem de daha hızlı şekilde cevaplara ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Başarılar dileriz. 

7.Sınıf Toplama İşleminin Özellikleri Konu Anlatımı

Toplama işleminde kullandığımız 4 tane özellik vardır. Bunlar değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisiz eleman özelliği ve ters eleman özellikleridir.

Değişme Özelliği

Tam sayılarda toplama işlemi yaparken iki sayının yeri değişse de işlemin sonucu değişmez.
Aşağıdaki toplama işlemlerinde toplanan tam sayıların yerlerini değiştirdiğimizde işlemin sonucunun yine aynı olduğuna dikkat ediniz.
3 + 4 = 7                              4 + 3 = 7
(-5) + (-10) = -15               (-10) + (-5) = -15
(+40) + (-10) = +30           (-10) + (+40) = +30
Yukarıdaki işlemlerden de anlaşılacağı üzere tam sayılarda toplama işleminde sayıların yerleri değiştiğinde işlemin sonucu değişmez. 

Birleşme Özelliği

Tam sayılarda toplama işlemi yaparken tam sayıları istediğimiz şekilde farklı ikişerli gruplara ayırıp toplayabiliriz, işlemin sonucu değişmez, her defasında aynı sonuç bulunur.
Aşağıda toplam durumunda verilen üç tam sayıyı istediğimiz şekilde farklı ikişerli gruplara ayırıp toplayacağız, sonuçların aynı bulunduğuna dikkat ediniz.
[ (-3) + (+5) ] + (+9) = (+2) + (+9) = +11
(-3) + [ (+5) + (+9) ] = (-3) + (+14) = +11

Etkisiz Eleman Özelliği

Sıfır (0) tam sayısı toplama işleminde sonuca etki etmeyen, sonucu etkilemeyen elemandır. Aşağıda sıfır (0) ile yapılan toplama işlemlerinde sıfırın sonuca etkisinin olmadığını göreceksiniz.
9 + 0 = 9
(-1) + 0 = -1
0 + 4 = 4
(+100) + 0 = +100
0 + (+12) = +12

Ters Eleman Özelliği

Bir tam sayının toplama işlemine göre tersi, kendisinin zıt işaretlisidir. Bir tam sayı ile bu tam sayının toplama işlemine göre tersinin toplamı her zaman sıfır olur.

ÖRNEK: Aşağıdaki tam sayıların toplama işlemine göre terslerini karşılarına yazalım.
5 → -5
-3 → +3
(-12) → (+12)
0 → 0

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir