Prizmalar ve Temel Elemanları Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler prizmalar ve temel elemanları konu anlatımı yazımıza hoş geldiniz. Konu anlatımı yazımız aşağıda yer almaktadır. Anlatımı dikkatle incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Prizmalar ve Temel Elemanları Konu Anlatımı

Karşılıklı yüzleri birbirine eş (birbiri ile aynı) ve paralel olan cisimlere prizma denir. Sonsuz tane prizma çeşidi vardır. Biz bunlardan dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpü inceleyeceğiz.

Prizmaların temel elemanları köşeleri, ayrıtları ve yüzeyleridir. Prizmanın yüzeylerine “yüzleri” de denmektedir.  Yukarıdaki resimde prizmaların temel elemanları gösterilmiştir.

Dikdörtgenler Prizması ve Temel Özellikleri

Karşılıklı yüzleri birbirine eş ve paralel, bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan prizmalara dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizmasının 6 tane yüzü vardır. Dikdörtgenler prizmasını diğer prizmalardan ayıran özelliği bütün yüzlerinin dikdörtgen olmasıdır.

Yukarıdaki resimde bir dikdörtgenler prizması çizilmiştir. Resimden de anlaşılacağı üzere prizmanın bütün yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Bir dikdörtgenler prizmasında 6 tane yüz (6’sı da dikdörtgen), 8 tane köşe ve 12 tane ayrıt vardır.

Kare Prizma ve Temel Özellikleri

Karşılıklı yüzleri birbirine eş ve paralel, tabanları kare, yan yüzleri dikdörtgen olan prizmaya kare prizma denir. Kare prizmanın 6 tane yüzü vardır, bunlardan 4 tane yan yüzü birbirinin aynısı dikdörtgen, 2 tabanı ise birbirinin aynısı karedir.

Prizmalar ve Temel Elemanları

Yukarıdaki resimde bir kare prizma gösterilmiştir. Bu prizmanın tabanları kenar uzunluğu 2 cm olan kare, yan yüzleri ise kısa kenarı 2 cm, uzun kenarı 5 cm olan bir dikdörtgendir.

Bir kare prizmada 6 tane yüz (2’si kare, 4’ü dikdörtgen), 8 tane köşe ve 12 tane ayrıt vardır.

Küp ve Temel Özellikleri

Karşılıklı yüzleri birbirine eş ve paralel, bütün yüzeyleri karesel bölge olan prizmaya küp denir. Küpün 6 tane yüzeyi vardır ve bu 6 yüzeyde aynı karesel bölgedir.

Prizmalar ve Temel Elemanları

Yukarıdaki resimde bir küp gösterilmiştir. Bu küpün bütün yüzeyleri birbirinin aynısı olan karedir. Bir küpte 6 tane yüz (6’sı da kare), 8 tane köşe ve 12 tane ayrıt vardır.

NOT: Kare prizma ile küp, dikdörtgenler prizmasının özel halleridir. Yani kare prizma ile küpte bir dikdörtgenler prizmasıdır.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir