Ondalık Gösterimleri Yuvarlama Konu Anlatımı

Sevgili çocuklar ondalık gösterimleri yuvarlama konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Konu anlatımı sayfamız aşağıda yer almaktadır. Yazımızı dikkatle incelemenizi önerir, başarılar dileriz.

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama Konu Anlatımı

Sevgili çocuklar ondalık gösterimleri yuvarlama aynı doğal sayıları yuvarlama gibidir. Yuvarlama yaparken yuvarlamamızı istediği basamağın sağındaki ilk basamağa bakarız.

  • Bu basamak 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlamamızı istediği basamağı 1 artırıp sağındaki bütün sayıları 0 olarak yazarız.
  • Eğer 5’ten küçük ise bu durumda da yuvarlamamızı istediği basamağı değiştirmeyiz, sağındaki bütün sayıları 0 olarak yazarız.

Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıda örnekler üzerinde anlatacağız. Örnekleri dikkatle inceleyiniz.

ÖRNEK: 235,538 sayısını aşağıda istenildiği gibi yuvarlayalım.

a) Binde birler basamağına göre yuvarlayalım.
Sayımızın binde birler basamağında (235,538) 8 rakamı bulunmaktadır. Binde birler basamağına göre yuvarlarken bu basamağın sağındaki sayıya bakmamız gerekiyor. Bu basamağın sağında başka sayı bulunmadığından sayımızın binde birler basamağına göre yuvarlanmış hali yine kendisi; yani 235,538 olur.

b) Yüzde birler basamağına göre yuvarlayalım.
Sayımızın yüzde birler basamağında (235,538) 3 rakamı bulunmaktadır. Yüzde birler basamağına göre yuvarlarken bu basamağın sağındaki ilk rakama bakmalıyız. Bu rakamda 8’dir. Baktığımız bu rakam (8), 5’ten büyük olduğu için, yuvarlamamızı istediği basamaktaki sayıyı 1 arttırıp, sağındaki bütün sayıların yerine de sıfır yazmalıyız. Bu durumda sayımız 235,540 olur. Virgüllü sayılarda virgülün sağında sayının en sonunda bulunan sıfırların önemi olmadığından 235,538 sayısının yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali 235,540=235,54 olur.

c) Onda birler basamağına göre yuvarlayalım.
Sayımızın onda birler basamağında (235,538) 5 rakamı bulunmaktadır. Onda birler basamağına göre yuvarlarken bu basamağın sağındaki ilk rakam olan 3’e bakmamız gerekir. 3 rakamı 5’ten küçük olduğundan onda birler basamağında bulunan rakamı değiştirmeyeceğiz ve onda birlerin sağında bulunan bütün rakamların yerine sıfır yazacağız. Bu durumda 235,500 buluruz. Sondaki sıfırların önemi olmadığından 235,538 sayısının onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 235,500=235,5 bulunur.

d) Birler basamağına göre yuvarlayalım.
Sayımızın birler basamağında (235,538) 5 rakamı bulunmaktadır. Birler basamağına göre yuvarlarken birler basamağının sağındaki ilk rakama bakarız. Bu rakam 5’e eşit olduğundan birler basamağını 1 arttırıp sağındaki bütün rakamlar yerine de sıfır yazmamız gerekir. Bu durumda 236,000 bulunur. Dolayısıyla 235,538 sayısının birler basamağına göre yuvarlanmış hali 236,000=236 olur.

e) Onlar basamağına göre yuvarlayalım.
Sayımızın onlar basamağında (235,538) 3 rakamı bulunmaktadır. Onlar basamağına göre yuvarlarken onlar basamağının sağındaki ilk rakama bakmamız gerekir. Bu rakam 5’e eşit olduğundan onlar basamağını 1 arttırıp, sağındaki bütün rakamların yerine de sıfır yazmalıyız. Bu durumda 240,000 sayısını buluruz. Dolayısıyla 235,538 sayısının onlar basamağına göre yuvarlanmış hali 240,000=240 olur.

f) Yüzler basamağına göre yuvarlayalım.
Sayımızın (235,538) yüzler basamağında 2 rakamı bulunmaktadır. Yüzler basamağına göre yuvarlarken bu basamağın sağındaki ilk rakama bakarız (3), bu rakam 5’ten küçük olduğundan sayımızın yüzler basamağı değişmez, yüzler basamağının sağındaki bütün rakamların yerine sıfır yazılır. Bu durumda 200,000 sayısı elde edilir. Dolayısıyla 235,538 sayısının yüzler basamağına göre yuvarlanmış hali 200,000=200 olur.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayın.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir