Çok Büyük Sayıların Okunuşu ve Yazılışı Konu Anlatımı

Milyonlu sayıların okunuşu ve yazılışı konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Çok büyük sayıları doğru şekilde okuyup yazabilmemiz için; basamak, bölük, basamak değeri gibi terimleri bilmemiz gerekir. 

Basamak: Rakamların bulunduğu yerlerdir.
Basamak Değeri: Herhangi bir rakam ile o rakamın bulunduğu basamağın sayısal değerinin çarpılması ile elde edilen sonuca denir.
Bölük: Sayıların sağdan başlanarak sıralı şekilde üçer üçer ayrılması ile bölükler oluşur.

ÖRNEK: 523 126 407 sayısının basamaklarını, bölüklerini gösteriniz ve basamak değerlerini hesaplayınız.
ÇÖZÜM: 
Milyonlu Sayıların Okunuşu ve YazılışıYukarıdaki sayı “Beş yüz yirmi üç milyon yüz yirmi altı bin dört yüz yedi” diye okunur. Resimde sayının basamaklarının isimleri ve bölükleri yazılmıştır.

Aşağıdaki resimde de sayının basamak değerleri hesaplanarak bulunmuştur. Resimden de anlaşılacağı gibi, bir sayının basamak değerleri, rakamlar ile rakamların bulunduğu basamakların sayısal değeri çarpılarak bulunur.
Milyonlu Sayıların Okunuşu ve Yazılışı523 126 407 sayısında bulunan 4 rakamını inceleyecek olursak; 4 rakamı yüzler basamağında bulunmaktadır. 4 rakamının basamak değeri 400 dür.

Milyonlu Sayıların Okunuşu ve Yazılışı

NOT: Büyük sayılar okunurken önce sayı bölüklerine ayrılır. Daha sonra büyük bölükten küçük bölüğe doğru okumak üzere her bir bölükte bulunan sayı bölüğün ismi ile beraber söylenir.

ÖRNEK: 702 305 046 sayısının okunuşu nasıldır?
ÇÖZÜM: 702 305 046 sayısını bölüklerine ayırırsak; birler bölüğün de 046, binler bölüğün de 305, milyonlar bölüğün de 702 sayıları bulunmaktadır. 702 305 046 sayısını okurken bölüklerde bulunan sayıyı bölüğün ismi ile beraber, büyük bölükten küçük bölüğe doğru söylememiz gerekir.
     702            305          046  = Yedi yüz iki milyon üç yüz beş bin kırk altı
Milyonlar       Binler       Birler

NOT: Okunuşu verilen sayılar rakamla yazılırken önce her bölüğü temsil eden çizgiler çizilir. Daha sonra bölükte bulunan sayılar o bölüğün çizgisine yazılır. Her bölükte üç basamak bulunduğu için; eğer bölükte boş basamak kalırsa o basamaklara da sıfır rakamı yazılmalıdır.

ÖRNEK: Okunuşu “Yetmiş milyon altı yüz iki bin kırk sekiz” olan sayıyı rakamla yazınız.
ÇÖZÜM: Verilen sayının milyonlar bölüğünde 70, binler bölüğünde 602, birler bölüğünde de 48 sayısı bulunmaktadır. Her sayıyı kendi bölüğüne rakamla yazıp boş kalan basamaklara da sıfır rakamını yazalım.
   070                 602              048      sayısı elde edilir.
Milyonlar           Binler            Birler
Doğal sayıların önündeki sıfır rakamının bir önemi olmadığından, okunuşu “Yetmiş milyon altı yüz iki bin kırk sekiz” olan sayı rakamla 70 602 048 şeklinde yazılır.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir