8.Sınıf Kartezyen Koordinat Sistemi Konu Anlatımı

8.Sınıf kartezyen koordinat sistemi konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Günlük hayatla oldukça iç içe olan kartezyen koordinat sistemi haritacılıkta, gemilerde, uçaklarda, hatta sinema salonlarındaki koltuklara numara verilmesinde bile kullanılan bir konudur. Başarılar dileriz.

8.Sınıf Kartezyen Koordinat Sistemi Konu Anlatımı

» Kartezyen koordinat sistemi birbirine dik olacak şekilde ve sıfır noktasında birbirini kesecek şekilde yerleştirilmiş iki sayı doğrusundan oluşur.

» Bu sayı doğrularından yatay olanına; yatay eksen, apsisler ekseni veya x ekseni denirken, dikey olanına; dikey eksen, ordinatlar ekseni veya y ekseni isimlerinden herhangi biri söylenir.

koordinatsistemi1

» Bir yerin (noktanın) yatayda ve dikeyde karşılık geldiği sayının sıra ile yazılıp söylenmesiyle sıralı ikililer oluşur, her noktanın yeri bir sıralı ikili ile belirtilir.

» Bir noktanın yerinin sıralı ikililer ile yazılmasına yada söylenmesine noktanın koordinatları denir.siraliikililer» Noktaların koordinatları parantez içerisine yazılır. Bu yazılışta ilk sayı(virgülden önce yazılan) her zaman noktamıza yatay eksende karşılık gelen sayı olmalı, ikinci sayı (virgülden sonra yazılan) ise her zaman noktamıza dikey eksende karşılık gelen sayı olmalıdır.

» Yukarıdaki resimde A, B, C ve D noktalarının koordinatları yazılmıştır. Sıralı ikililerin yazılışlarına dikkat ediniz. Buna göre;
A noktasının koordinatları A (3,1)
B noktasının koordinatları B (-4,2)
C noktasının koordinatları C (-3,-4)
D noktasının koordinatları D (1,-2) dir.

» Sayı doğruları kartezyen koordinat sistemini 4 farklı bölgeye ayırır.
» Bu bölgeler 1.Bölge, 2.Bölge, 3.Bölge ve 4.Bölge olarak isimlendirilir.
» Aşağıdaki resimde bu bölgeler gösterilmiştir.
Kartezyen Koordinat Sistemi
» 1.Bölgede bulunan noktaların yatayda ve dikeyde karşılık geldiği sayıların her ikisi de pozitiftir.
» 2.Bölgede bulunan noktaların yatayda karşılık geldiği sayılar negatif, dikeyde karşılık geldiği sayılar pozitiftir.
» 3.Bölgede bulunan noktaların yatayda ve dikeyde karşılık geldiği sayıların her ikisi de negatiftir.
» 4.Bölgede bulunan noktalar ise yatay eksende pozitif, dikey eksende negatif bir sayıya karşılık düşer.

Kartezyen Koordinat Sistemi» İki sayı doğrusunun birbirini dik olarak kestiği nokta başlangıç noktası olarak adlandırılır.
» Başlangıç noktasının koordinatları ( 0 , 0 ) dır.
» Başlangıç noktasının bir diğer adı da orijindir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir