Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Basamak Değerleri

5.Sınıfta işleyeceğimiz bu konuda doğal sayıların bölükleri, basamakları, basamak değerleri nasıl bulunur, nasıl isimlendirilir bunları öğreneceğiz. Aşağıdaki anlatımı dikkatlice incelemenizi, okumanızı önerir, hepinize başarılar dileriz.

Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları, Basamak Değerleri Konu Anlatımı

Doğal Sayıların Bölükleri

Doğal sayıların yazılışını ve okunuşunu kolaylaştırmak için sayılar sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılır, bu grupların her birine bölük adı verilir. Örneğin birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü gibi. Sağdan sola doğru ilk üç rakamın oluşturduğu bölüğe birler bölüğü, sonraki üç rakamın oluşturduğu bölüğe binler bölüğü ve sona kalan rakamların oluşturduğu bölüğe de milyonlar bölüğü denir.

Doğal Sayıların Basamakları

Bir sayıda rakamların bulunduğu yerlere basamak adı verilir. Her bölükteki rakamların sağdan sola doğru birlik, onluk ve yüzlük kısmı dikkate alınıp sonuna bölük adı eklenerek okunmasıyla basamak isimleri elde edilir.
Doğal Sayıların Bölükleri Basamakları Basamak Değerleri

Doğal Sayıların Basamak Değerleri

Rakamların basamak değerleri bulundukları basamağın değeri ile çarpılması sonucu elde edilir. Aynı rakamlar farklı basamaklarda bulunurlarsa farklı basamak değerleri alırlar; çünkü basamakların değerleri birbirinden farklıdır.
Doğal Sayıların Bölükleri Basamakları Basamak Değerleri

ÖRNEK: 34 564 708 sayısı ile ilgili aşağıda istenenleri bulunuz.
a) Yukarıda verilen sayının okunuşu nasıldır?
ÇÖZÜM: Sayının okunuşu. “Otuz dört milyon beş yüz altmış dört bin yedi yüz sekiz” şeklindedir.

b) Yukarıda verilen sayının milyonlar bölüğünde hangi sayı bulunur?
ÇÖZÜM: Yukarıdaki sayının milyonlar bölüğünde 34 sayısı bulunur.

c) Yukarıda verilen sayının on binler basamağında bulunan rakam kaçtır?
ÇÖZÜM: Sayımızın on binler basamağında 6 rakamı bulunmaktadır.

d) Yukarıda verilen sayıda basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir?
ÇÖZÜM: Bir sayının basamak değeri en büyük olan rakamı, o sayıdaki en büyük basamakta bulunur. Yukarıdaki sayının basamak değeri en büyük olan rakamı, sayının en büyük basamağında bulunan (on milyonlar basamağı) 3 rakamıdır.

e) Yukarıda verilen sayının, sayı değeri en büyük olan rakamı hangisidir ve bu rakam hangi basamakta bulunmaktadır?
ÇÖZÜM: 34 564 708 sayısının sayı değeri en büyük olan rakamı 8’dir. 8 sayısı birler basamağında bulunmaktadır.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Youtube kanalımızı ziyaret etmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir