Sayıların Ondalık Gösterimlerini Farklı Şekillerde İfade Etme Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler ondalık gösterimleri farklı şekillerde ifade etme konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Konu anlatımı sayfası aşağıda yer almaktadır. Anlatımı dikkatle incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.[mathjax]

Ondalık Gösterimleri Farklı Şekillerde İfade Etme Konu Anlatımı

Sayıların ondalık gösterimlerini farklı şekillerde ifade ederken; bu sayıları 10 sayısının farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak, farklı şekillerde yazarız.

Bir ondalık gösterimi 10 sayısının farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak sonsuz farklı şekilde göstermek, ifade etmek mümkündür.

Konunun sizler tarafından daha iyi anlaşılması için, konuyu aşağıdaki çözümlü örnekler üzerinde anlatmaya çalışacağız. Dikkatle inceleyelim lütfen.

3,25 sayısını 10 sayısının tam sayı kuvvetlerini kullanarak farklı şekillerde ifade edelim. Bu sayıyı $$3,25.10^0$$ şeklinde düşünmeliyiz. Bilimsel gösterimden de hatırlayacağınız üzere virgülü bir basamak sağa kaydırdığımızda 10 sayısının kuvvetini 1 azaltırız, virgülü bir basamak sola kaydırdığımızda ise 10 sayısının kuvvetini 1 artırırız. Dolayısıyla 3,25 sayısının farklı gösterimlerinden bir kaçı aşağıdaki gibi olacaktır.

3,25=$$3,25.10^0$$=$$32,5.10^{-1}$$ Sayının virgülünü bir basamak sağa kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini 1 azalttık.
3,25=$$3,25.10^0$$=$$325.10^{-2}$$ Sayının virgülünü iki basamak sağa kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini de 2 azalttık.
3,25=$$3,25.10^0$$=$$3250.10^{-3}$$ Sayının virgülünü üç basamak sağa kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini de 3 azalttık.

3,25=$$3,25.10^0$$=$$0,325.10^1$$ Sayının virgülünü bir basamak sola kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini 1 arttırdık.
3,25=$$3,25.10^0$$=$$0,0325.10^2$$ Sayının virgülünü iki basamak sola kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini de 2 arttırdık.
3,25=$$3,25.10^0$$=$$0,00325.10^3$$ Sayının virgülünü üç basamak sola kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini de 3 arttırdık.

ÖRNEK: $$23,456.10^{-2}$$ ondalık gösterimini 10 sayısının tam sayı kuvvetlerini kullanarak farklı şekillerde ifade edelim.
a) $$23,456.10^{-2}$$=$$234,56.10^{-3}$$ Virgülü bir basamak sağa kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini 1 azalttık.

b) $$23,456.10^{-2}$$=$$2345,6.10^{-4}$$ Virgülü iki basamak sağa kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini 2 azalttık.

c) $$23,456.10^{-2}$$=$$2,3456.10^{-1}$$ Virgülü bir basamak sola kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini 1 arttırdık.

d) $$23,456.10^{-2}$$=$$0,23456.10^0$$ Virgülü iki basamak sola kaydırdığımız için 10 sayısının kuvvetini 2 arttırdık. Burada $$10^0=1$$ olduğundan ve 1 ile çarptığımızda sayının değeri değişmeyeceğinden dolayı $$23,456.10^{-2}$$=$$0,23456.10^0$$=0,23456 olur.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir