Çemberin Elemanları Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler çemberin elemanları konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Konu anlatımımız aşağıda yer almaktadır. Anlatımı dikkatle incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Çemberin Elemanları Konu Anlatımı

Çemberin elemanları merkezi, çapı ve yarıçapıdır.

Çemberin Merkezi, Çapı ve Yarıçapı

» Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir. Simit, yüzük, bilezik, hula hop çembere örnek olarak verilebilir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi denir.
» Çemberin merkezi ile çember üzerindeki noktaları birleştiren doğru parçalarına çemberin yarıçapı denir.
» Çemberin merkezinden geçen ve iki ucu çemberin üzerinde bulunan yarıçapın 2 katı uzunluğundaki doğru parçasına çemberin çapı denir.cap-yaricap

Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

cemberinbolgeleri

» Çember bulunduğu düzlemi üç bölgeye ayırır.
» Bu bölgeler çemberin iç bölgesi, dış bölgesi ve üzeridir.
» Çemberin iç bölgesindeki bir noktanın merkeze uzaklığı yarıçaptan küçüktür.
» Çemberin dış bölgesindeki bir noktanın merkeze uzaklığı yarıçaptan büyüktür.
» Çemberin üzerindeki bir noktanın merkeze uzaklığı yarıçapa eşittir.

Daire

Çemberin Elemanları

» Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir. Konserve kapakları, su kapakları, logar kapakları ve benzeri bir çok nesne daireye örnek olarak verilebilir.
» Daire çembersel bölge olarak da ifade edilebilir.
» Çemberin her noktası dairenin elemanıdır. Fakat dairenin iç bölgesine ait noktalar çemberin elemanı değildir.

Çemberde Kiriş, Kesen ve Teğet

Çemberin Elemanları» Uç noktaları çemberin üzerinde olan doğru parçasına kiriş denir.
» Şekildeki AB doğru parçası çemberin kirişidir.
» Çemberi iki noktada kesen doğru yada doğru parçasına çemberin keseni denir. Kesenin çemberin merkezine olan uzaklığı yarıçaptan küçüktür.
» Şekildeki CD doğrusu çemberin kesenidir.
» Çemberle bir ortak noktası olan, çembere bir noktada değen doğruya  çemberin teğeti denir. Teğetin çembere değdiği noktaya değme noktası denir. Şekildeki d doğrusu M merkezli çembere T noktasında teğettir. T noktası değme noktasıdır. Teğet olan doğrunun çemberin merkezine olan uzaklığı yarıçapa eşittir.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir