Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler doğal sayılar konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz.
Doğal sayılar okula başlamadan önce öğrendiğimiz bir sayı sistemidir; ancak bu sayılara doğal sayılar dendiğini okula başladığımızda öğrenmekteyiz. Çünkü hepimiz daha okula başlamadan sıfırı ve diğer sayıları bilmekteyiz. Doğal sayıları öğrenmeden önce rakam, sayı ve sayma sayılar kümesini hatırlamakta fayda var. Aşağıdaki anlatımı dikkatlice incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Rakam

Tek başlarına ya da yan yana kullanılarak sayıları oluşturan {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} sembollerine rakam denir. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olmak üzere on tane rakam vardır. Bu rakamlardan 0,2,4,6,8 çift rakamlar, 1,3,5,7,9 tek rakamlardır. Bunlardan başka rakam yoktur.

NOT: Bütün sayılar bu on tane rakamın değişik şekilde ve adette yan yana gelmesi sonucu oluşur.

Sayı

Tek bir rakamdan ya da birden fazla rakamın yan yana gelmesinden oluşan ve çokluk belirten ifadelere sayı denir. Sayılar sayılamayacak çokluktadır, yani sonsuz adettedir.

NOT: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamları kendi başlarına sayı belirttikleri gibi yan yana gelerek de değişik sayılar oluştururlar. Örneğin; 3 bir rakamdır. 3 rakamı aynı zamanda sayıdır. 12 ise sadece sayıdır, rakam değildir.

Sayma Sayıları

İsminden de anlaşıldığı gibi sayma yaparken kullandığımız sayılara sayma sayıları denir. Saymaya 1 sayısından başladığımız için bu kümenin de en küçük elemanı 1’dir. Sayma sayıları 1’den başlayıp sonsuza kadar devam eder. Sayma sayılar kümesi “S” harfi ile gösterilir.
S = {1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanı sayma sayısıdır.

Doğal Sayılar

0’dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar kümesi ismini İngilizce “Naturel” kelimesinden aldığı için; bu kelimenin baş harfi olan “N” ile gösterilir.
N ={0, 1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanı doğal sayıdır.

NOT: Doğal sayılar ile sayma sayılar arasındaki fark şudur: Doğal sayılar sıfırdan başlar sonsuza kadar gider, sayma sayılar ise 1’den başlar sonsuza kadar gider. Yani doğal sayılar kümesinde sıfır varken sayma sayılar kümesinde sıfır yoktur. Bu nedenle doğal sayılar sayma sayılarından daha kalabalıktır.

Doğal Sayıların Sıralanması

Doğal sayılar kümesi sayı doğrusu üzerinde yandaki şekildeki gibi  gösterilir. Sayı doğrusu üzerinde sağa doğru ilerledikçe sayılar büyür, sola  doğru ilerledikçe sayılar küçülür.
Örneğin 17 sayısı sayı doğrusu üzerinde 12’nin daha sağında bulunduğu için 17 sayısı 12’den büyüktür.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim:

Aşağıdaki sayıların büyüklük, küçüklük, eşitlik durumlarını inceleyerek aralarındaki boşluğa uygun sembolü yerleştiriniz.
15 ….. 33                    140 ….. 76                  0 ….. 10                 1025 ….. 998
41 ….. 40                 1923 ….. 2014           1938 ….. 1881              379 ….. 379

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz