8.Sınıf Cebirsel İfadelerde İşlemler Konu Testi

8.Sınıf cebirsel ifadelerde işlemler konu testi, 8.sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır, 15 sorudan oluşmaktadır. Tavsiye ettiğimiz çözüm süresi 30 dakikadır. Başarılar dileriz.

8.Sınıf Cebirsel İfadelerde İşlemler Konu Testi Çöz

1) y.y.y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3y     B) 3
C)y3       D) 3y3

2) y+y+y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3y     B) 3
C)y3       D) 3y3

3) y.(2y-3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2y2-3        B) 2y2-3y 
C) y2-3y        D) -y

4) (3x-5).(2x+3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 6x2-19x-15     B) 6x2+x-15
C) 5x2-x-15          D) 6x2-x-15

5) (2y-3)2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 4y2-6y+9        B) 4y2-12y+9
C) 4y2+6y-9       D) 4y2-6y-9

6) (3a-1)2 – a2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 8a2-6a+1        B) 2a2-6a+1
C) 8a2-3a-1         D) 8a2-3a+1

7) 4c2 – 9 cebirsel ifadesinin çarpanları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) (4c-9).(4c+9)        B) (2c-3).(2c+3)
C) (4c+9).(4c+9)      D) (2c-3).(2c-3)

8) 6x2 – 12x cebirsel ifadesinin çarpanları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 6x.(x-2)                     B) 12x.(x-6)
C) (6x-12).(6x+12)      D) 6x2.(1-x)

9) x2-2x-15 cebirsel ifadesinin çarpanları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) x.(x-2)                     B) (x+3).(x-5)
C) (x-3).(x+5)            D) (x-3).(x-5)

10) (2a-?)2 = 4a2 – 28a +49 cebirsel ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre ? yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -7     B) -49
C) 7      D) 49

11) Uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 5 birim fazla olan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir?
A) 2d+5          B) 6d+10
C) 2d2+5d      D) 2d2+5 

12) 982 -1022 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 400          B) 800
C) -400        D) -800

13) 9a2 + 30a +25 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) (3a-5).(3a+5)         B) (3a-5).(3a-5)
C) (3a+5).(3a+5)        D) (3a+5).(3a-5)

14) 2k2 + 7k -4 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2k-1).(k-4)         B) (2k-1).(k+4)
C) (k-1).(2k+4)        D) (k+1).(2k+4)

15) mn+3m+4n+12 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) (m+4).(n+3)         B) (n+4).(m+3)
C) (m-4).(n-3)           D) (m+n).(n+3)

Cevap Anahtarı için tıklayın…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here