6.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Testi Çözümü

Değerli öğrenciler bu sayfamızda 6.sınıf cebirsel ifadeler konu testi çözümü yer almaktadır. Aşağıdaki çözümleri dikkatlice incelemenizi öneririz.

6.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Testi Çözümü

1) “Yaşımın 5 fazlasının 2 katı” cümlesine uygun cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C) 2.(y+5)
Çözüm: Öncelikle yaşını 5 ile toplamamız gerekmektedir. y+5 ifadesini parantez içerisine yazmazsak öncelik toplamada değil çarpmada olur. Bu sebeple “şu kadar fazlası” ,  “bu kadar eksiği” deniyorsa ilk olarak ve sonrasında da çarpma veya bölme geliyorsa toplamın ve farkın parantez içerisine yazılması gerekir.

2) “Bir sayının yarısının 8 eksiği” cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisi gibi yazılabilir?

Doğru Cevap: A) $$\frac a2-8$$
Çözüm: Önce sayının yarısını bulmamız gerek bunun için değişkenimizi önce 2’ye bölmeli, sonra 8 çıkarmalıyız.

3) “Bir sayının 3 eksiğinin 5’te 4’ü” ifadesine uygun cebirsel gösterim aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: D) $$\frac{4(x-3)}5$$
Çözüm: Önce 3 çıkarmalı, sonra 5’e bölmeli ve en son 4 ile çarpmalıyız. 4 ile çarparken önceliğin çıkarma işleminde kalması için x-3 ifadesini parantez içerisine almamız gerekir.

4) $$\frac{100}b$$ cebirsel ifadesi aşağıdaki cümlelerden hangisine ait olabilir?

Doğru Cevap: C) 100 liranın belli sayıda kişi tarafından paylaşılması sonucu her birine düşen para
Çözüm: 100 lirayı belli sayıda kişi eşit şekilde paylaşmaktadır. Paylaşılan para 100 lira olduğundan bölünen yani pay 100 olmalıdır. Kaç kişinin paylaşacağını bilmediğimizden paydaya da bir değişken yazılmalıdır. 

5) Tanesi x lira olan kalemlerden 3 tane alıp 20 lira verirsek, kaç lira para üstü alırız?

Doğru Cevap: D) 20-3x
Çözüm: Tanesi x liradan 3 kalem 3x lira tutar. Bu tutarı 20 liradan çıkararak alacağımız para üstünü buluruz.

6) 3x+5y+a-7 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır?

Doğru Cevap: A) 4
Çözüm: Birbirinden artı ve eksi sembolleri ile ayrılan her bir kısma terim dendiğini hatırlayalım. Yukarıdaki soruda 3x, 5y, a ve -7 olmak üzere 4 tane terim vardır.

7) 3x+5y+a-7 cebirsel ifadesinde kat sayılar toplamı kaçtır?

Doğru Cevap: B) 2
Çözüm: Her bir terimde değişkenin önünde çarpım durumunda bulunan sayının kat sayı olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla yukarıdaki cebirsel ifadenin kat sayıları 3, 5, 1 ve -7’dir. Bu sayıları topladığımızda 2 buluruz. +a ifadesi +1.a olduğundan kat sayısının 1 olduğuna dikkat ediniz.

8) 3x+5y+a-7 cebirsel ifadesinde sabit terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D) -7
Çözüm: Değişkeni olmayan terime sabit terim dendiğini hatırlayalım. Yukarıdaki cebirsel ifade de değişkeni olmayan terim -7 terimidir.

9) 3x+5y+a-7 cebirsel ifadesinde kaç tane değişken vardır?

Doğru Cevap: B) 3
Çözüm: Bilinmeyen sayıların yerine kullanılan harflere değişken dendiğini hatırlayalım. Yukarıda x, y ve a olmak üzere 3 değişken vardır.

10) $$\frac{x-12}7$$ cebirsel ifadesinin x=61 için değeri kaçtır?

Doğru Cevap: A) 7
Çözüm: Cebirsel ifadenin x=61 olduğunda değerini bulmak için ifade de x yerine 61 yazmalıyız. Bu durumda 61-12 işleminden 49 bulunur. Bulunan 49 sayısı 7’ye bölünerek doğru cevap olan 7 sayısına ulaşılır.

11) Aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifade değildir?

Doğru Cevap: D) 3+5.7
Çözüm: İçerisinde değişken bulunan ve en az bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifade dendiğini hatırlayalım. D şıkkındaki ifade cebirsel ifade değildir.

12) y=8 için aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür?

Doğru Cevap: B) $$\frac{14-y}2$$
Çözüm: A şıkkının sonucu 0, B şıkkının sonucu 3, C şıkkının sonucu 1 ve D şıkkının sonucu 2 çıkmaktadır.Değeri büyük olan B şıkkıdır.

6.Sınıf cebirsel ifadeler konu anlatımı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here