Eğim

0
2051

Eğim konusu günlük hayatta da karşılaştığımız bir matematik konusudur. Okullarda ise ilk kez 8.sınıfta işlemekteyiz. Konuyu iyi anlayabilmek için lütfen dikkatle inceleyiniz.

EĞİM

» Bir rampanın dikey uzunluğunun yatay uzunluğuna oranına o rampanın eğimi adı verilir. Eğim, “m” harfi ile gösterilir. Bir eğim değerini kesir olarak, ondalık kesir olarak yada yüzdelik ifadeyle göstermek mümkündür.

egimformul» Yandaki resimde eğimin formülü gösterilmiştir.

egimornekÖRNEK: Yandaki AC rampasının eğimini bulunuz.
ÇÖZÜM: AC rampasının eğimini bulmak için dikey uzunluğu yatay uzunluğa bölmeliyiz.
m=20÷50=2/5=0,4=%40 bulunur. Bu örnekteki gibi eğimi kesir, ondalık kesir ve yüzdelik ifadeyle göstermek mümkündür.

 dogrununegimi» Eğim Açısı bir doğrunun x ekseninin pozitif yönü ile yaptığı açıdır. Yandaki resimde 1 ve 2 numaralı doğruların eğim açıları gösterilmiştir.
» Yandaki 1 numaralı doğru gibi sağ tarafa yatık doğruların eğimi pozitif, 2 numaralı doğru gibi sol tarafa yatık doğruların eğim değeri ise negatiftir.

 Denklemi Verilen Doğrunun Eğimi

» Denklemi y=ax+b biçiminde olan bir doğrunun eğimi, x’in kat sayısına yani a’ya eşittir.

ÖRNEK: y=3x+1 denklemi ile verilen doğrunun eğimini bulunuz.
ÇÖZÜM: y=3x+1 denkleminde x’in kat sayısı olan 3 sayısı aynı zamanda doğrunun eğimidir. Yani m=3’tür.

ÖRNEK: y=x-4 denklemi ile verilen doğrunun eğimini bulunuz.
ÇÖZÜM: y=x-4  denklemini daha açık yazıp ‘in kat sayısını görmeye çalışalım. Denklemimiz y=1.x-4 şeklindedir. m=1

ÖRNEK: y=4 denklemi ile verilen doğrunun eğimini bulunuz.
ÇÖZÜM: y=4 denklemimizi daha açık şekilde yazalım. Denklemimizde x bulunmamaktadır. Demek ki x sayısı 0 ile çarpılıp yok olmuştur. Dolayısıyla denklemimiz aslında y=0.x+4 şeklindedir. Öyleyse eğim 0’dır. m=0

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here