Zaman Ölçü Birimlerini Tanıma ve Çevirme

Sevgili öğrenciler zaman ölçü birimlerini tanıma ve çevirme konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Konu anlatımı sayfamız aşağıda yer almaktadır. Dikkatlice incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Zaman Ölçü Birimlerini Tanıma ve Çevirme Konu Anlatımı

Zamanı en kısadan en uzun olanına doğru; salise, saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl, yüzyıl gibi kavramlar ile belirtiriz.

Saat, Dakika, Saniye Zaman Ölçü Birimleri

Bu kavramlar, terimler arasında ilişkiler vardır. Aşağıda günlük hayatta en fazla kullandığımız bu terimlerden bazıları arasındaki ilişkileri belirteceğiz.

1 saat = 60 dakika
1 saat = 3600 saniye
1 dakika = 60 saniye

Şimdi örnekler üzerinde bunların birbirine nasıl çevrildiğini anlamaya çalışalım.

ÖRNEK: 5 saat kaç dakikadır?
ÇÖZÜM: Saati dakikaya çevirirken 60 ile çarparız.
5 saat = 5 x 60 = 300 dakikadır.

ÖRNEK: 6600 dakika kaç saat eder?
ÇÖZÜM: Dakikayı saate çevirirken 60’a böleriz. Öyle ise;
6600 dakika = 6600 : 60 = 110 saat eder.

ÖRNEK: 8 saat kaç saniyedir?
ÇÖZÜM: Saati saniyeye çevirirken 3600 ile çarpmamız gerekir. Öyle ise;
8 saat = 8 x 3600 = 28800 saniye eder.

ÖRNEK: 7200 saniye kaç saat, kaç dakika eder?
ÇÖZÜM: Saniyeyi saate çevirirken 3600’e böleriz. Öyle ise;
7200 saniye = 7200 : 3600 = 2 saat eder.
Saniyeyi dakikaya çevirirken 60’a bölmemiz gerekir. Öyle ise;
7200 saniye = 7200 : 60 = 120 dakika eder.

Yıl, Ay, Hafta, Gün Zaman Ölçü Birimleri

Bu kavramlar, terimler arasında ilişkiler vardır. Aşağıda günlük hayatta en fazla kullandığımız bu terimlerden bazıları arasındaki ilişkileri belirteceğiz.

1 yıl = 365 gün
1 yıl = 12 ay
1 yıl = 52 hafta
1 ay = 30 gün
1 ay = 4 hafta
1 hafta = 7 gün

Aşağıda örnekler üzerinde bu zaman birimlerinin dönüşümlerini yapalım.

ÖRNEK: 3 yıl kaç gün, kaç hafta, kaç ay eder?
ÇÖZÜM: Yılı güne çevirirken 365 ile çarparız. Öyle ise;
3 yıl = 3 x 365 = 1095 gün eder.
Yılı haftaya çevirirken 52 ile çarparız. Öyle ise;
3 yıl = 3 x 52 = 156 hafta
Yılı aya çevirirken 12 ile çarparız. Öyle ise;
3 yıl = 3 x 12 = 36 ay eder.

ÖRNEK: 450 gün kaç ay, kaç hafta eder?
ÇÖZÜM: Günü aya çevirirken 30’a böleriz. Öyle ise;
450 gün = 450 : 30 = 15 ay eder.
450 gün 15 ay ettiğine göre (1 ay 4 hafta idi) 15 x 4 = 60 hafta eder.

ÖRNEK: 67 ay kaç yıl kaç aydır?
ÇÖZÜM: Ayı yıla çevirirken 12’ye böleriz.
67’i 12’ye bölersek 5 tam kez vardır ve kalan da 7 olur. Öyle ise;
67 ay = 5 yıl 7 aydır.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir