Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama

Sevgili öğrenciler üçgenin ve dörtgenin çevre uzunluğunu hesaplama konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Konu anlatımı sayfamız aşağıda yer almakta olup, hepinize başarılar dileriz.

Üçgenin ve Dörtgenin Çevre Uzunluğunu Hesaplama Konu Anlatımı

Bir çokgenin çevre uzunluğu hesaplanırken bütün kenar uzunlukları toplanır. Üçgenlerin çevre uzunluğunu bulmak için üç kenarının uzunluğunu, dörtgenlerin çevre uzunluğunu bulmak için dört kenarının uzunluğunu toplamamız gerekir.

Aşağıda örnekler üzerinde üçgenlerin ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayalım.

ÖRNEK: Kenar uzunlukları 10 cm, 11 cm ve 12 cm olan bir üçgenin çevre uzunluğunu hesaplayalım.
ÇÖZÜM: Üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için üç kenarının uzunluğunu toplamamız gerekir. Öyle ise;
Çevre uzunluğu = 10 + 11 + 12 = 33 cm olur.

ÖRNEK: Kenar uzunlukları 5 metre, 7 metre ve 10 metre olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafında 5 tur atarsak toplam kaç metre yürümüş oluruz?
ÇÖZÜM: Üçgenin çevresinde bir tur atarsak çevre uzunluğu kadar, 5 tur atarsak çevre uzunluğunun 5 katı kadar yol yürümüş oluruz. Öyle ise cevabı bulmak için üçgenin çevre uzunluğunu bulup, 5 ile çarpmamız gerekir.
Çevre uzunluğu = 5 + 7 + 10 = 22 metre
5 ile çarparsak;
5 x 22 = 110 metre yürümüş oluruz.

ÖRNEK: Bir kenarının uzunluğu 50 metre olan kare şeklindeki bir spor salonunun kenarları üzerinde koşan bir sporcu 5 kilometre koşmuştur. Buna göre sporcu spor salonunun çevresinde kaç tur atmış olur?
ÇÖZÜM: Sporcunun aldığı toplam yol, salonun çevre uzunluğu ile attığı tur sayısı çarpılarak bulunur. Salonun çevre uzunluğu = 50 + 50 + 50 + 50 = 200 metredir.
Sporcunun aldığı toplam yol 5 km = 5000 metredir. Öyle ise; toplam yolu çevreye bölersek tur sayısını bulmuş oluruz.
5000 : 200 = 25 tur atmıştır.

ÖRNEK: Kısa kenarı 10 cm, uzun kenarı 15 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
ÇÖZÜM: Dikdörtgenin çevre uzunluğunu dört kenarının uzunluğunun toplamına eşittir.
Çevre = 10 + 10 + 15 + 15 = 50 cm olur.

ÖRNEK: Çevresi 40 birim olan dikdörtgenler oluşturalım.
ÇÖZÜM: Aşağıda çevre uzunluğu 40 birim olan dikdörtgenler oluşturulmuştur. Resimde görülen 10 farklı dikdörtgenin hepsinin çevre uzunluğu 40 birimdir. (Kare özel bir dikdörtgendir.)

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir