Bir Bilinmeye...

Bir Bilinmeyenli Denklemler Konu Testi

0 11.211

1) Hangi sayının 5 katının 3 fazlası 43’e eşittir?

A) 7   B) 8   C) 9   D) 10

2) 2x-7 = 11 ise x kaça eşittir?

A) 2   B) 4   C) 7   D) 9

3) 5a+40 = 3a-20 eşitliğini sağlayan a kaça eşittir?

A) -30   B) -10   C) 10   D) 30

4) c-3 = -2c+63 ise c kaça eşittir?

A) 11   B) 22   C) 33   D) 44

5) Hangi sayının 6 katının 1 fazlası, aynı sayının 7 katının 3 eksiğine eşittir?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5

6) 3.(x-2) = 2x+9 eşitliğinde x kaçtır?

A) 15   B) 13   C) 11   D) 9

7) Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi boş kümedir?

A) 2x-1=x+4

B) 7.(a-1)= a+5

C) 3.(b+4) = 3b-8

D) 4y+8=20

8) Ayşe’nin yaşının 2 eksiğinin 7 katı 56’ya eşit ise Ayşe kaç yaşındadır?

A) 7   B) 8   C) 9   D) 10

9) 5x+4 = -2x+32 ise x kaça eşittir?

A) -3   B) 0   C) 4   D) 7

10) 3 eksiğinin yarısı 8’e eşit olan sayı kaçtır?

A) 22   B) 19   C) 13   D) 10

Cevap Anahtarı için tıklayın…

0 YORUM

Yorum Yaz