5.Sınıf Milyonlu Sayılar Konu Testi-1

0
7532

5.Sınıf milyonlu sayılar konu testi-1, 5.sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır, 10 sorudan oluşmaktadır. Tavsiye ettiğimiz çözüm süresi 20 dakikadır. Başarılar dileriz.

5.Sınıf Milyonlu Sayılar Konu Testi-1 Çöz

1) Aşağıdaki sayılardan hangisi “Bin bir” diye okunur?
A) 101       B) 1001
C) 10001   D) 100001

2) Aşağıdaki sayılardan hangisi “On milyon yedi yüz beş bin iki yüz kırk” diye okunur ?
A) 100 705 240   B) 10 705 204
C) 10 705 240     D) 10 750 240

3) 102 320 170 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yüz yirmi milyon üç yüz yirmi bin yüz yedi
B) Yüz iki milyon üç yüz iki bin yüz yetmiş
C) Yüz iki milyon üç yüz yirmi bin yüz yetmiş
D) Yüz iki milyon üç yüz bin yüz yetmiş

4) Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüz binler basamağında 2 rakamı vardır ?
A) 120 321 272   B) 600 235 100
C) 162 822 122   D) 820 420 132

5) 235 890 302 sayısının milyonlar bölüğünde hangi sayı vardır ?
A) 5       B) 35
C) 235   D) 890

6) Birler bölüğünde 424, binler bölüğünde 789, milyonlar bölüğünde 650 bulunan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 424 789 650   B) 789 650 424
C) 650 424 789   D) 650 789 424

7) Aşağıdaki sayılardan hangisinin on milyonlar basamağında bulunan rakam en büyüktür ?
A) 987 654 321   B) 978 645 312
C) 879 456 123   D) 897 456 123

8) 375 780 900 sayısının binler bölüğünde aşağıdaki sayılardan hangisi vardır ?
A) 0       B) 80
C) 900   D) 780

9) 606 660 060 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Altı yüz altı milyon altı yüz altmış bin altmış
B) Altı yüz altmış milyon altı yüz altı bin altmış
C) Altı yüz altı milyon altı yüz altı bin altmış
D) Altı yüz altı milyon altı yüz altmış bin altı yüz

10) Okunuşu “Dokuz yüz doksan milyon doksan bin dokuz yüz dokuz” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 990 090 909
B) 990 090 990
C) 909 090 909
D) 909 900 909

Cevap Anahtarı için tıklayın…

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here