fotosentez

0 1.817
  » Fotosentez bitkinin yeşil yapraklarında yapılır. » Fotosentez olayında yapraktaki kloroplastta bulunan klorofiller görev yapar. » Fotosentez için; uygun sıcaklık 25-30 santigrat derece, su, ışık(güneş, ampül, florasan), karbondioksit gereklidir.  
pratikmatematik1

0 9.697
Sevgili arkadaşlar, matematikte bir çok  pratik yol vardır. Bu pratik yolları bilmemiz bize bir çok kolaylık sağlar. Bu pratik yollar sayesinde zihnimizden daha hızlı ve kesin sonuca ulaştığımız işlemler yapabiliriz. Matematikte zor gözüken hesaplamaların bazılarında oldukça kolay kısa yollar mevcuttur. Sonu 5 Olan Sayıların Karesini Bulmanın da kolay yolu vardır. Aşağıda bu sayıların karesinin kolay yoldan nasıl hesaplanabileceğini anlatmaya çalıştık. Resmide inceleyerek yöntemi daha iyi anlayabilirsiniz.  » Önce kareyi hatırlayalım:      › Bir sayının karesi demek, üslü sayılarla ilgilidir ve sayının üzerine 2 yazılarak gösterilir.       › 6'nın karesi 62 şeklinde yazılır.       › Bir üslü sayının değerini hesaplarken tabanı kuvveti k...
periyodik tablo

0 2.552
Elementler ve Sınıflandırma » Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. » Aynı atomlar bir araya gelerek elementleri oluştururlar. » Bugün bilinen 117 tane element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunmaktadır, diğerleri ise özel çalışmalar sonucu keşfedilmiştir. » Elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri proton sayısına yani atom numarasına göre belirlenir. » Robert Boyle element tanımıyla bilinen bilim adamıdır. » İlk periyodik tabloyu 1829 yılında Döbereiner oluşturmuştur. » Günümüzde kabul gören tabloyu oluşturan bilim adamları Dimitri Mendeleyev, Ernest Rutherford ve Henry Moseleydir. » Elementlerin soldan sağa doğru atom numarası artacak şekilde dizilmesiyle oluşan tabloya periyodik sistem, periyodik cet...
ucgeninyardimcielemanlari

0 30.130
1) Yükseklik » Bir köşeden karşı kenara veya kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir. » Bir üçgende  üç farklı yükseklik çizilebilir. » Bir üçgende yüksekliklerin kesiştiği noktaya Diklik Merkezi denir. » Bir üçgende a kenarına çizilen yükseklik sembolle ha  şeklinde gösterilir.     » Yandaki gibi dar açılı üçgenlerde çizilen yükseklikler üçgenin iç bölgesinde olur. » Dar açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin iç bölgesinde bulunur.               » Yandaki gibi geniş açılı üçgenlerde çizilen yüksekliklerden bir tanesi üçgenin iç bölgesinde, iki tanesi ise üçgenin dış bölgesinde bulunur. » Geniş açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin d...
tamsailarda-bolme-islemi

0 16.335
     Tam Sayılarda Bölme İşleminin kuralı çarpma işleminin ki ile aynıdır. Bölme işleminde de aynı çarpma da olduğu gibi; » Önce işlemin sonucunun işaretini belirlemeliyiz daha sonra sonucu belirlemeliyiz. İşlemin sonucunun işaretini belirlemek için böldüğümüz iki sayının işaretine bakmalıyız. » Böldüğümüz sayıların işaretleri aynı ise sonucun işareti her zaman pozitif yani "+" olur. » Böldüğümüz sayıların işaretleri farklı ise sonucun işareti her zaman negatif yani "-" olur.                     ÖRNEK: (+40) ÷ (-10) = ? ÇÖZÜM: Önce işlemin sonucunun işaretini bulalım. Yukarıdaki sayıların işaretleri farklı olduğu için işlemin sonucu negatif yani"-" dir.  Ş...
tamsayilarda-carpma-islemi

0 31.310
» Tam sayılarda çarpma işleminde şu kurala göre hareket etmeliyiz. » Önce işlemin sonucunun işaretini belirlemeliyiz daha sonra sonucu belirlemeliyiz. İşlemin sonucunun işaretini belirlemek için çarptığımız iki sayının işaretine bakmalıyız. » Çarptığımız sayıların işaretleri aynı ise sonucun işareti her zaman pozitif yani "+" olur. » Çarptığımız sayıların işaretleri farklı ise sonucun işareti her zaman negatif yani "-" olur. ÖRNEK: 3 x 5 = ? ÇÖZÜM: Yukarıdaki sayıların önünde işareti yazılmamış, demek ki işaretleri pozitif. Öyleyse biz bu ifadeyi (+3) x (+5) şeklinde düşüneceğiz. (+3) x (+5) = ? Önce işlemin sonucunun işaretini yazalım. Sayıların işareti aynı olduğu için işlemin sonucu pozitiftir. Sonucun işaretini bulduk. Şimdi s...
tamsayilarda-toplama-islemi

0 20.261
» Tam sayıları toplarken şu kurala göre hareket etmeliyiz. » "+" işaretli yani pozitif sayılar ⇒ Cebimizdeki parayı göstersin. » "-" işaretli yani negatif sayılar ⇒ Borcumuzu göstersin.  » Toplama işleminde sayıların belirttiği anlamı kavramak için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. 8 ⇒ Cebimde 8 liram var. +10 ⇒ Cebimde 10 liram var. -3 ⇒ 3 lira borcum var. (+12) ⇒ Cebimde 12 liram var. (-100) ⇒ 100 lira borcum var.  + 75 ⇒ Cebimde 75 liram var. Amacımız şu; borcumuz varsa borcumuzu ödeyeceğiz, borcumuz yoksa sahip olduğumuz tüm parayı belirleyeceğiz. ÖRNEK:          5 + 3 = ? ÇÖZÜM:  6.sınıfta öğrendiğimiz üzere eğer sayının önünde hiçbir sembol yoksa aslında gizli bir "+" işareti vardır. Yani pozitif sayılar...
otelemeyansimadonme

0 5.364
Öteleme - Yansıma (Simetri) - Dönme konuları aşağıda anlatılmaktadır. Başarılar dileriz. Öteleme: » Bir şeklin ya da noktanın koordinat ekseninde yatay da (x eksenine göre) sağa-sola ya da dikeyde (y eksenine göre) aşağı-yukarı hareket ettirilmesidir. Bu hareket ettirmede şeklin büyüklüğü, biçimi, yönü(duruşu) değişmez. Sadece yeri (konumu) değişir. Satranç taşlarından kalenin hareketi tam bir öteleme hareketidir. Olduğumuz yerde hiçbir değişiklik yapmadan bir adım öne ( arkaya, sağa, sola ) hareket edişimiz bir öteleme hareketidir. » Ötelemede noktanın ötelememize bağlı olarak ilgili koordinatı değişir. Yani yatayda (x eksenine göre) öteliyorsak noktamızın apsisi değişir, dikeyde (y eksenine göre) öteliyorsak noktamızın ordinatı değiş...
fraktal

0 3.410
» Sürekli küçülerek ya da büyüyerek kendini tekrar eden örüntülere Fraktal denir. Fraktalın her adımı bir önceki adımının belli oranda küçülmüş ya da büyümüş halidir. Yani fraktaldaki şekiller aslında birbirlerinin benzerleridir. Her fraktal aynı zamanda bir örüntüdür. Ama her örüntü fraktal olur diye bir şey söylenemez, ola da bilir olmaya da bilir. » Fraktala doğada da rastlamaktayız. Eğrelti otları, kar taneleri, piramit karnabaharı olarak adlandırılan bitki, kara lahanayı kestiğimizde içinde görülen şekil, sedef deniz kabuğu, çöldeki nehir yataklarının uzaydan görünümü, nautilus kabuğu, aloe bitkisi, mercan polipleri, salyangoz kabuğu, yıldırımın havada oluşturduğu şekil, ejderha ağacı, maymun ağacı çiçeği, kozalaklar, kan damarları, t...
erzurum-ulu-camii

0 3.428
     Erzurum merkezde, Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan Erzurum Ulu Camii ya da tam ismi ile Erzurum Ulu Atabey Camii gördüğüm en mükemmel tarihi yapılardan biridir. Caminin heybeti, içerisinde yer alan bölümlerde uygulanmış olan bilim ve sanat gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Caminin mimar ve işçilerine hayran kalmamak imkansız. Görevlinin caminin özelliklerini anlatımı esnasında şaşkınlık ve heyecana kapıldım. Bazı özellikleri uygulamalı anlatması da mükemmeldi. Örneğin camideki doğal mikrofon sistemi gibi. Elimden geldiğince caminin mimarisinde gördüğüm özellikleri sizlerle paylaşacağım.       Bunlardan ilki caminin kubbesinin ters kırlangıç yuvası şeklinde oluşu. Bu tarz kubbe ülkemizde çok az sayıda imiş. Kubbenin güzelliğinin...
Doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi

0 37.980
Rakam Tek başlarına ya da yan yana kullanılarak sayıları oluşturan {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}  sembollerine rakam denir. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olmak üzere on tane rakam vardır. Bu rakamlardan 0,2,4,6,8 çift rakamlar, 1,3,5,7,9 tek rakamlardır. Bunlardan başka rakam yoktur. >   Bütün sayılar bu on tane rakamın değişik şekilde ve adette yan yana gelmesi sonucu oluşur.   Sayı Tek bir rakamdan ya da birden fazla rakamın yan yana gelmesinden oluşan ve çokluk belirten ifadelere sayı denir. Sayılar sayılamayacak çokluktadır, yani sonsuz adettedir. >   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamları kendi başlarına sayı belirttikleri gibi yan yana gelerek de değişik sayılar oluştururlar. Örneğin; 3 bir rakamdır. 3 rakamı aynı zamanda sayıdır. 12 ise sadece...

0 1.928
Çevremizde Matematik - Tarihi Camili Camii. Çoğu öğrencinin sinirle sorduğu soruların başında gelir : "Hocam iyide bunu günlük hayatta nerede kullanacağız?". Kendilerine göre haklıdırlar çocuklar aslında. Matematikte gördükleri çoğu konunun uygulamasına günlük hayatta rastlamaları çok zordur. Çoğu matematik konusunun uygulaması özel alanlarda uzmanlarınca uygulanmaktadır; örneğin bir inşaat şantiyesinde mühendis, bir şirkette ekonomist ya da meteorolojide hava tahminleri yapıyorsanız matematiğin işinize özel kısmıyla oldukça haşir neşir olmalısınız. Çevremizde matematik sade bir vatandaş olarak da etrafımızdaki matematiği gözlemleyebiliriz. Çevremizdeki insan emeği yapıların çoğu geometri ile birebir ilişkilidir. TEOG sınav görevi için...
matematikte-etkili-calısma-yontemleri

0 12.260
Yazımızda Matematikte Etkili Çalışma Yöntemlerini anlatmaya çalıştık. Küçük yaşlarımızdan beri matematik dersi korkulu rüyamız olmuştur. Bunun bir çok nedeni vardır. İnsanların çoğu sözel dersleri başarabilir; fakat matematik ve fen grubu derslerini başarmak sözel derslere kıyasla daha zordur. Çünkü bir kişinin sayısal derslerde başarılı olması için  sözelinin de iyi olması, okuduğunu iyi anlaması gerekmektedir. Yani sayısal derslerde başarılı olmanın ilk koşulu sözeli başarmış olmaktır. Bu durum matematik dersini sözel derslere göre zorlaştıran sebeplerden yalnızca biridir. Genel olarak isteyen herkes her dersi başarabilir, eğer başaramıyorsa doğru çalışma yöntemlerini bilmiyor demektir.      Büyüklerimizin ve çevremizdekilerin matematiğ...
karelidefter

0 3.414
Kareli Defter; bu silip  düzelttiğim kaçıncı cümledir  acaba? Sitemde yer alacak olan bu ilk yazıyı yazmak benim için hiçte kolay olmayacağa benziyor. Uzun uğraşlar ve beyin fırtınaları sonucunda dost, akraba ve arkadaşların yardımıyla siteme isim seçtikten kısa bir süre sonra süreci başlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çünkü bu iş beni gerçekten heyecanlandırmakta.      Öğrencilik hayatımızda matematik defterlerimizi sadece uzun ve sıkıcı bir o kadar da anlaşılmaz problemleri çözmek için kullanmadık yalnız. Bazen soruları hiç kimsenin tesiri altında çözebilmenin verdiği gururla o günün tarihini attık sayfalara, bazen herkesin kolayca anladığı çözümü anlayamadığımız için içimizden gelen sessiz çığlıkları resmettik sayfayı karala...

Bizi Takip Edin