Çemberin Elemanları

0
1639

Çemberin elemanları merkezi, çapı ve yarıçapıdır.

Çemberin Merkezi, Çapı ve Yarıçapı

» Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine Çember denir. Simit, yüzük, bilezik, hula hop çembere örnek olarak verilebilir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi denir.
» Çemberin merkezi ile çember üzerindeki noktaları birleştiren doğru parçalarına çemberin yarıçapı denir.
» Çemberin merkezinden geçen ve iki ucu çemberin üzerinde bulunan yarıçapın 2 katı uzunluğundaki doğru parçasına çemberin çapı denir.cap-yaricap

 

 

 

 

Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgelercemberinbolgeleri

» Çember bulunduğu düzlemi üç bölgeye ayırır.
» Bu bölgeler çemberin iç bölgesi, dış bölgesi ve üzeridir.
» Çemberin iç bölgesindeki bir noktanın merkeze uzaklığı yarıçaptan küçüktür.
» Çemberin dış bölgesindeki bir noktanın merkeze uzaklığı yarıçaptan büyüktür.
» Çemberin üzerindeki bir noktanın merkeze uzaklığı yarıçapa eşittir.

Daire

daire

» Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir. Konserve kapakları, su kapakları, logar kapakları ve benzeri bir çok nesne daireye örnek olarak verilebilir.
» Daire çembersel bölge olarak da ifade edilebilir.
» Çemberin her noktası dairenin elemanıdır. Fakat dairenin iç bölgesine ait noktalar çemberin elemanı değildir.

Çemberde Kiriş, Kesen ve Teğet

tegetkiriskesen» Uç noktaları çemberin üzerinde olan doğru parçasına kiriş denir.
» Şekildeki AB doğru parçası çemberin kirişidir.
» Çemberi iki noktada kesen doğru yada doğru parçasına çemberin keseni denir. Kesenin çemberin merkezine olan uzaklığı yarıçaptan küçüktür.
» Şekildeki CD doğrusu çemberin kesenidir.
» Çemberle bir ortak noktası olan, çembere bir noktada değen doğruya  çemberin teğeti denir. Teğetin çembere değdiği noktaya değme noktası denir. Şekildeki d doğrusu M merkezli çembere T noktasında teğettir. T noktası değme noktasıdır. Teğet olan doğrunun çemberin merkezine olan uzaklığı yarıçapa eşittir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here