Silindirin Temel Elemanları

0
5899

» Silindirin Temel Elemanları; tabanlar, yanal yüz, eksen, ana doğrular ve yüksekliktir.

» Dairesel silindir birbirine eş ve paralel iki daire olan tabana ve bir yanal yüze sahiptir.
» Mum, pil, kurşun kalem, çöp kutusu, su bardağı, bant ve benzeri bir çok nesne silindir modeline örnek olarak verilebilir.
silindirintemelelemanlari» Silindirde tabanların merkezini birleştiren doğruya eksen denir.
» Tabanların karşılıklı iki noktasını birleştiren ve eksene paralel olan doğrular ise silindirin ana doğrularıdır.
» Dairesel silindirin ekseni tabanlara dik ise dik dairesel silindir, tabanlara dik değilse eğik dairesel silindir olarak adlandırılır.
» Silindirin üst tabanının bir noktasından alt tabanına indirilen dikmeye silindirin yüksekliği denir ve h ile gösterilir.

 

dikegiksilindir» Yandaki resimde dik dairesel silindir ve eğik dairesel silindir gösterilmiştir.

 

 

 

 Dik Dairesel Silindirin Açınımı

silindiracinimi

» Dik silindirin yanal yüzünü açtığımızda karşımıza bir kenarı silindirin yüksekliğine, diğer kenarı silindirin taban çevresine eşit dikdörtgen çıkar.

 

 Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı 

» Silindirin yüzey alanı yanal alanı ile taban alanlarının toplamına eşittir.
» Yanal alanı açtığımızda karşımıza dikdörtgen çıktığı için dikdörtgenin alanı silindirin yanal alanıdır.
silindirinyuzeyalani» Taban alanı ise tabandaki dairenin alanıdır. Silindirde iki tane eş taban bulunduğu için bir dairenin alanını bulup 2 ile çarparız.

Silindirin Yüzey Alanı=Taban Alanı+Yanal Alan
=Taban Alanı(2 . π . r²)+Yanal Alan(2 . π . r . h)
= 2. π . r²+ 2 . π . r . h
= 2 . π . r . ( r + h )

 Dik Dairesel Silindirin Hacmi

silindirinhacmi» Dik silindir, dik prizmalarla aynı özellikleri taşıdığından, dik silindirin hacmi de prizmalardaki gibi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.

» Taban yarıçapı r ve yüksekliği h olan Dik Silindirin Hacmi = Taban Alanı . Yükseklik = π . r² . h

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here