6.Sınıf Bölünebilme Kuralları Konu Anlatımı

0
52887

6.Sınıf bölünebilme kuralları konu anlatımı. Bölünebilme kuralları büyük sayıların istediğimiz herhangi bir sayıya bölünüp bölünemediği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Aşağıda bölünebilme kuralları tek tek örneklerle anlatılmıştır. Başarılar dileriz. 

2 İle Bölünebilme

Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından herhangi biri bulunan sayılar (çift sayılar) 2 ile tam (kalansız) bölünebilir.
Örneğin; 12, 44, 180, 1022, 7806, 9998 sayıları 2 ile tam bölünür.

3 İle Bölünebilme

Rakamları toplamı 3 ve 3’ün katı olan sayılar 3 ile tam(kalansız) bölünürler.

ÖRNEK: 804 sayısı 3 ile tam bölünür mü?
ÇÖZÜM: 804 sayısının rakamlarını toplarsak 8+0+4=12 buluruz. 12 sayısı 3’ün katı olduğundan bu sayı 3 ile tam bölünür.

ÖRNEK: 3203 sayısı 3 ile bölünür mü?
ÇÖZÜM: 3203 sayısının rakamlarını toplarsak 3+2+0+3=8 buluruz. 8 sayısı 3’ün katı olmadığından 3203 sayısı 3 ile tam bölünemez.

4 İle Bölünebilme

Son iki basamağında 00 veya 4’ün herhangi bir katı olan sayılar 4 ile kalansız (tam) bölünürler.

ÖRNEK: 74, 2900, 504, 7020, 3456, 17362 sayılarından hangileri 4 ile tam bölünür?
ÇÖZÜM: Bir sayının 4 ile tam bölünebilmesi için son iki basamağında 00 veya 4’ün katı olan bir sayının bulunması gerekmekteydi. Öyleyse bu sayıların son iki basamağını inceleyelim:
74 ⇒4’ün katı değil, 4 ile tam bölünemez.
2900 ⇒Son iki basamağında 00 olduğundan 4 ile tam bölünür.
504 ⇒Son iki basamağında 04 var, bu sayı 4’ün katı olduğundan 504 sayısı 4 ile tam bölünür.
7020 ⇒ Son iki basamağında 20 var. 20 sayısı 4’ün katıdır. Öyleyse 7020 sayısı 4 ile tam bölünür.
3456 ⇒ Son iki basamağında 56 var. 56 sayısı 4’ün katıdır. Öyleyse 3456 sayısı 4 ile tam bölünür.
17362 ⇒ Son iki basamağında 62 sayısı var. 62 sayısı 4’ün katı değildir. Öyleyse 17362 sayısı 4 ile tam bölünemez. 

5 İle Bölünebilme

Birler basamağında 0 yada 5 rakamı bulunan sayılar 5 ile tam (kalansız) bölünür.
Örneğin; 10, 765, 9870, 340, 80000, 127655 sayıları birler basamağında 0 yada 5 rakamlarından biri bulunduğu için 5 ile tam bölünürler.

6 İle Bölünebilme

Aynı anda hem 2’ye hemde 3’e tam bölünen sayılar 6’ya da tam bölünür.

ÖRNEK: 6708 sayısı 6 ya tam bölünür mü?
ÇÖZÜM: Bir sayının 6 ya tam bölünebilmesi için 2’ye ve 3’e tam bölünmesi gerekiyordu. Öyleyse 6708 sayısını inceleyelim:
6708 sayısının birler basamağında 8 rakamı olduğu için 2’ye tam bölünür.
6708 sayısının rakamlarını toplarsak 6+7+0+8=21 olur. 21 sayısı 3’ün katıdır. Dolayısıyla 6708 sayısı 3 ile tam bölünür.
6708 sayısı hem 2’ye hemde 3’e tam bölündüğünden bu sayıların çarpımı olan(2×3=6) 6’ya da tam bölünür.

8 İle Bölünebilme

Son üç basamağı 000 veya 8’in katı olan sayılar 8 ile tam (kalansız) bölünebilir.

ÖRNEK: 1260, 76080, 27434, 555328 sayılarından hangileri 8 ile tam bölünür?
ÇÖZÜM: Bu sayıların son üç basamağını inceleyelim:
1260 ⇒ Son üç basamağında bulunan 260 sayısı 8’in katı değildir. Dolayısıyla 1260 sayısı 8 ile tam bölünemez.
76080 ⇒ Son üç basamağında bulunan 080 sayısı 8’in katıdır. Dolayısıyla 76080 sayısı 8 ile tam bölünür.
27434 ⇒ Son üç basamağında bulunan 434 sayısı 8’in katı değildir. Dolayısıyla 27434 sayısı 8 ile tam bölünemez.
555328 ⇒ Son üç basamağında bulunan 328 sayısı 8’in katıdır. Dolayısıyla 555328 sayısı 8 ile tam bölünür.

9 İle Bölünebilme

Rakamları toplamı 9 veya 9’un katı olan sayılar 9 ile tam (kalansız) bölünebilir.

ÖRNEK: 8027 sayısı 9 ile tam bölünebilir mi?
ÇÖZÜM: 8027 sayısının rakamlarını toplarsak; 8+0+2+7=17 buluruz. 17 sayısı 9’un katı olmadığı için 8027 sayısı 9 ile tam bölünemez.

10 İle Bölünebilme

Birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam (kalansız) bölünür.
Örneğin; 10, 240, 560, 7430, 9970, 900000 gibi sayılar birler basamağında 0 olduğu için 10 ile tam bölünürken, 24, 679, 9678, 38752 gibi sayılar birler basamağı 0 olmadığı için 10 ile kalansız bölünemez.

Bölünebilme kuralları ile ilgili test çözmek için tıklayın…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here