5.Sınıf Matematik Konuları

0
20081

Sevgili çocuklar, bildiğiniz üzere 5.sınıf matematik konuları 2017-2018 eğitim öğretim yılında değişmiştir ve bundan sonraki yıllarda da bu şekilde işlenecektir. Yeni müfredatta 5.sınıf matematik konuları 6 ünitede toplanmıştır. 5.sınıfta matematik dersinde 56 tane kazanım öğreneceksiniz. Yeni programda (müfredatta) yer alan 5.sınıf matematik konuları aşağıda yer almaktadır. İstediğiniz konuya ulaşmak için konu başlığının üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Başarılar dileriz.

5.Sınıf Matematik Konuları

1.ÜNİTE

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

 • Doğal Sayılarla İşlemler Konu Anlatımı
 • En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapma Konu Anlatımı
 • İki Basamaklı Doğal Sayılarla Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Strateji Belirleme ve Kullanma Konu Anlatımı
 • Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • En Çok Üç Basamaklı İki Doğal Sayının Çarpma İşlemini Yapma Konu Anlatımı
 • En Çok Dört Basamaklı Bir Doğal Sayıyı, En Çok İki Basamaklı Bir Doğal Sayıya Bölme Konu Anlatım
 • Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygun Stratejiyi Belirleme ve Kullanma Konu Anlatımı
 • Bölme İşlemine İlişkin Problem Durumlarında Kalanı Yorumlama Konu Anlatımı
 • Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişkiyi Anlayarak İşlemlerde Verilmeyen Öğeleri (Çarpan, Bölüm veya Bölünen) Bulma Konu Anlatımı
 • Bir Doğal Sayının Karesini ve Küpünü Üslü İfade Olarak Gösterme ve Değerini Hesaplama Konu Anlatımı
 • En Çok İki İşlem Türü İçeren Parantezli İfadelerin Sonucunu Bulma Konu Anlatımı
 • Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme Konu Anlatımı

2.ÜNİTE

Kesirler

 • Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Konu Anlatımı
 • Tam Sayılı Kesrin, Bir Doğal Sayı ile Bir Basit Kesrin Toplamı Olduğunu Anlama ve Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre, Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme Konu Anlatımı
 • Bir Doğal Sayı İle Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma Konu Anlatımı
 • Sadeleştirme ve Genişletmenin Kesrin Değerini Değiştirmeyeceğini Anlama ve Bir Kesre Denk Olan Kesirler Oluşturma Konu Anlatımı
 • Payları veya Paydaları Eşit Kesirleri Sıralama Konu Anlatımı
 • Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama Konu Anlatımı

Kesirlerle İşlemler

 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan İki Kesrin Toplama ve Çıkarma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma Konu Anlatımı

3.ÜNİTE

Ondalık Gösterim

 • Bir Bütün 10, 100 veya 1000 Eş Parçaya Bölündüğünde, Ortaya Çıkan Kesrin Birimlerinin Ondalık Gösterimle İfade Edilebileceğini Belirleme Konu Anlatımı
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olan Bir Kesri Ondalık Gösterim Şeklinde İfade Etme Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama Konu Anlatımı
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma ve Okuma Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma Konu Anlatımı

Yüzdeler

4.ÜNİTE

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

 • Çokgenleri İsimlendirme, Oluşturma ve Temel Elemanlarını Tanıma Konu Anlatımı
 • Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Oluşturma; Oluşturulmuş Farklı Üçgenleri Kenar ve Açı Özelliklerine Göre Sınıflandırma Konu Anlatımı
 • Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanlarını Belirleme ve Çizme Konu Anlatımı
 • Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamını Belirleme ve Verilmeyen Açıyı Bulma Konu Anlatımı

5.ÜNİTE

Veri Toplama ve Değerlendirme

 • Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma Konu Anlatımı
 • Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle Gösterme Konu Anlatımı
 • Sıklık Tablosu veya Sütun Grafiği ile Gösterilmiş Verileri Yorumlamaya Yönelik Problemleri Çözme Konu Anlatımı

Uzunluk ve Zaman Ölçme

 • Uzunluk Ölçme Birimlerini Tanıma; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre Birimlerini Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı
 • Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama, Verilen Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Şekiller Oluşturma Konu Anlatımı
 • Zaman Ölçü Birimlerini Tanıma, Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı

6.ÜNİTE

Alan Ölçme

 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplama, santimetrekare ve metrekareyi Kullanma Konu Anlatımı
 • Belirlenen Bir Alanı santimetrekare ve metrekare Birimleriyle Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • Verilen Bir Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı

Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler Prizmasını Tanıma ve Temel Elemanlarını Belirleme Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımlarını Çizme ve Verilen Farklı Açınımların Dikdörtgenler Prizmasına Ait Olup Olmadığına Karar Verme Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here