5.Sınıf Matematik Konuları

0
20001

Yeni programa(müfredata) uygun şekilde hazırlanmış 5.Sınıf Matematik Konuları aşağıda yer almaktadır. İstediğiniz konuya ulaşmak için üzerine tıklayınız. Başarılar.

5.Sınıf Matematik Konu Anlatımları

1.ÜNİTE

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

 • Doğal Sayılarla İşlemler Konu Anlatımı
 • En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi yapma Konu Anlatımı
 • İki Basamaklı Doğal Sayılarla Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Uygun Stratejiyi Seçerek Kullanma Konu Anlatımı
 • Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • En Çok Üç Basamaklı İki Doğal Sayının Çarpma İşlemini Yapma Konu Anlatımı
 • En Çok Dört Basamaklı Bir Doğal Sayıyı, En Çok İki Basamaklı Bir Doğal Sayıya Bölme Konu Anlatım
 • Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygun Stratejiyi Seçerek Kullanma Konu Anlatımı
 • Bölme İşlemine İlişkin Problem Durumlarında Kalanı Yorumlama Konu Anlatımı
 • Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişkiyi Anlayarak İşlemlerde Verilmeyen Öğeleri (Çarpan, Bölüm veya Bölünen) Bulma Konu Anlatımı
 • Bir Doğal Sayının Karesini ve Küpünü Üslü İfade Olarak Gösterme ve Değerini Hesaplama Konu Anlatımı

Kesirler

 • Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Konu Anlatımı
 • Tam Sayılı Kesrin, Bir Doğal Sayı ile Bir Basit Kesrin Toplamı Olduğunu Anlama ve Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre, Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme Konu Anlatımı
 • Bir Doğal Sayı İle Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma Konu Anlatımı
 • Sadeleştirme ve Genişletmenin Kesrin Değerini Değiştirmeyeceğini Anlama ve Bir Kesre Denk Olan Kesirler Oluşturma Konu Anlatımı
 • Payları veya Paydaları Eşit Kesirleri Sıralama Konu Anlatımı
 • Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama Konu Anlatımı

Kesirlerle İşlemler

 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan İki Kesrin Toplama ve Çıkarma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma Konu Anlatımı
 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma Konu Anlatımı

Ondalık Gösterim

 • Bir Bütün 10, 100 veya 1000 Eş Parçaya Bölündüğünde, Ortaya Çıkan Kesrin Birimlerinin Ondalık Gösterimle İfade Edilebileceğini Belirleme Konu Anlatımı
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olan Bir Kesri Ondalık Gösterim Şeklinde İfade Etme Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama Konu Anlatımı
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma ve okuma Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Konu Anlatımı
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma Konu Anlatımı

Yüzdeler

2.ÜNİTE

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

 • Çokgenleri İsimlendirme, Oluşturma ve Temel Elemanlarını Tanıma Konu Anlatımı
 • Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Oluşturma; Oluşturulmuş Farklı Üçgenleri Kenar ve Açı Özelliklerine Göre Sınıflandırma Konu Anlatımı
 • Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanlarını Belirleme ve Çizme Konu Anlatımı
 • Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamını Belirleme ve Verilmeyen Açıyı Bulma Konu Anlatımı

3.ÜNİTE

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme

 • Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma Konu Anlatımı
 • Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle Gösterme Konu Anlatımı
 • Sıklık Tablosu veya Sütun Grafiği ile Gösterilmiş Verileri Yorumlamaya Yönelik Problem Çözümleri Konu Anlatımı

Uzunluk ve Zaman Ölçme

 • Uzunluk Ölçme Birimlerini Tanıma; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre Birimlerini Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı
 • Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama, Verilen Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Şekiller Oluşturma Konu Anlatımı
 • Zaman Ölçü Birimlerini Tanıma, Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme Konu Anlatımı

Alan Ölçme

 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplama, santimetrekare ve metrekareyi Kullanma Konu Anlatımı
 • Belirlenen Bir Alanı santimetrekare ve metrekare Birimleriyle Tahmin Etme Konu Anlatımı
 • Verilen Bir Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı

Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler Prizmasını Tanıma ve Temel Elemanlarını Belirleme Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımlarını Çizme ve Verilen Farklı Açınımların Dikdörtgenler Prizmasına Ait Olup Olmadığına Karar Verme Konu Anlatımı
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme Konu Anlatımı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here