7.Sınıf Testleri

7.Sınıf Testleri

matematik-konu-testleri

0 5.475

1) Bir üçgende kaç köşegen çizilebilir ? A) 0   B) 1   C) 2   D) 3 2) Beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir  ? A) 180   B) 360   C) 540   D) 720 3) İç açıları toplamı 1080 derece olan düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre çevresi kaç cm'dir  ? A) 144   B) 120   C) 96   D) 72 4) Bir onbeşgenin dış açıları toplamı kaç derecedir ? A) 180   B) 360   C) 2340  D) 2700 5) Ongende bir köşeden kaç tane köşegen çizilebilir ? A) 70   B) 35   C) 10   D) 7 6) 12genin toplam kaç köşegeni vardır ? A) 9   B) 12   C) 54   D) 108 7) Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin bir köşesinden 20 tane köşegen çizilir ? A) 23gen   B) 20gen   C) 17gen   D) 14gen 8) Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin tüm köşegenl...

matematik-konu-testleri

0 32.431

1) Bir şekil yansıtıldığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişir? A) Biçimi   B) Büyüklüğü   C) Yeri   D) Yönü 2) Aşağıdaki harflerden hangisinin dikey simetri ekseni vardır? A) A   B) B   C) C   D) D 3) Aşağıdaki harflerden hangisinin hem yatay hemde dikey simetri ekseni vardır? A) M   B) H   C) V   D) Y 4) Ötelemede şeklin aşağıdakilerden hangisi değişir? A) Yeri   B) Yönü   C) Büyüklüğü   D) Biçimi 5) Bir şekli döndürürsek aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez? A) Yeri   B) Yönü   C) Konumu   D) Büyüklüğü 6) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin dikey simetri ekseni vardır? A) EBE   B) SOS   C)MUM D) NUN 7) L harfini saat yönünde 90 derece çevirirsek aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur? 8) Yukarıdaki...

matematik-konu-testleri

0 22.703

1) 18 kg undan 60 ekmek yapılırsa 30 kg undan aynı büyüklükte kaç ekmek yapılır? A) 30   B) 90   C) 100   D) 110 2) a ile b doğru orantılıdır. a=3 iken b=5 ise b=20 iken a kaçtır? A) 20   B) 12   C) 7   D) 5 3) 5 işçinin 15 günde boyadığı bir okulu aynı güçteki 25 işçi kaç günde boyardı? A) 3   B) 5   C) 10   ) 12 4) x ile y ters orantılıdır. x=4 iken y=5 ise, x= 10 iken y kaçtır? A) 12,5   B) 10   C) 5   D) 2 5) 12 kg portakaldan 4 litre portakal suyu elde edildiğine göre 7 litre portakal suyu elde etmek için kaç kg portakal gereklidir? A) 24   B) 22   C) 21   D) 18 6) Saatte 100 km süratle giden bir araç Samsun'dan Ankara'ya 4 saatte vardığına göre, bu yolu kaç km hızla 5 saate gider? A) 125   B) 90   C) 80   D) 75  7) a÷4=7÷2...

7.sinif-konu-testleri

0 7.782

7.Sınıf Matematik dersinde gördüğümüz konularla ilgili testler aşağıda isim isim sıralanmıştır. Çözmek istediğiniz 7.Sınıf Konu Testlerine aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz. Tam Sayılarda Toplama İşlemi konu testi Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi konu testi Tam Sayılarda Çarpma İşlemi konu testi Tam Sayılarda Bölme İşlemi konu testi Tam Sayılarda Çok Adımlı İşlemler konu testi Cebirsel İfadelerde İşlemler konu testi Doğal Sayıların Faktöriyelleri konu testi Permutasyon konu testi Örüntüler ve İlişkiler konu testi Bir Bilinmeyenli Denklemler konu testi Üslü Sayılar konu testi Koordinat Sistemi konu testi Doğru Orantı ve Ters Orantı konu testi      

matematik-konu-testleri

0 3.488

1) 2x+x+5x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8   B) 8x   C) 8+x   D) 9 2) 2c+7+c+1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3c   B) 8   C) 11   D) 3c+8 3) b-2-3b ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -4   B) 4b-2   C) -2b-2   D) 6 4) 3.(x+1) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 3   B) 3x   C) 3x+1   D) 3x+3 5) 2x.(x-2) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x-4   B) -2x   C) 2x²-4x   D)  2x²+4x 6) x.x.x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x³   B) 3x   C) 3   D) x 7) (c+1).(c-1) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) c²-2c+1   B) c²-1   C) 2c-2   D) c² 8) (a-3).(a+4) ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) a²+7a+12   B) a²-7a-12   C) a²+a-12   ...

matematik-konu-testleri

0 5.762

1) 20÷5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 25   B) 15   C) 5   D) 4 2) (+40)÷(-40) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 80   B) 1   C) -1   D) -80 3) (-100)÷(-5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -105   B) -20   C) +20   D) +105 4) (-1000)÷(+4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -250   B) -200   C) 200   D) 250 5) (-50)÷(-1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 51   B) 50   C) -50   D) -51 6) 0÷(-5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -5   B) 0   C) 5   D) Tanımsız 7) 10÷0 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -10   B) 0   C) 10   D) Tanımsız 8) (-3)÷(+3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisin...

matematik-konu-testleri

0 1.233

1) 6! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 720   B) 360   C) 120   D) 6 2) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 45   B) 11!   C) 10!   D) 9! 3) 7.6.5.4.3.2.1 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 21   B) 8!   C) 7.6!   D) 7.6.5 4) 3!+4! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 7   B) 12   C) 10   D) 30 5) (7-4)! ifadesinin eşiti kaçtır? A) 3   B) 6   C) 17   D) 5016 6) 2!.3! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 5   B) 6   C) 12   D) 24 7) 0!+1!+2!+3! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 0   B) 6   C) 9   D) 10 8) 5! ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5   B) 5.4   C) 5.4.3!   D) 5.4.3 9) 7! ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)...

matematik-konu-testleri

0 1.264

1) 3 farklı kitap kütüphane rafına kaç farklı şekilde sıralanabilir? A) 1   B) 3   C) 6   D) 9 2) Çok sevdikleri pop sanatçısının konseri için 3 bilet bulabilen 5 arkadaş, bu konsere kaç farklı ekip oluşturarak gidebilir? A) 3   B) 5   C) 15   D) 60 3) P(4,2) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 12   B) 8   C) 4   D) 2 4) P(8,1)+P(7,2) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 56   B) 50   C) 22   D) 15 5) 4 arkadaş yan yana durarak fotoğraf çekileceklerdir. Bu arkadaşlar kaç farklı şekilde sıralanarak fotoğraf çekilebilirler? A) 64   B) 24   C) 4   D) 1 6) P(1,1)+P(2,2)+P(3,3) ifadesinin eşiti kaçtır? A) 9   B) 6   C) 3   D) 2 7) 10 sporcunun katıldığı bir koşu yarışmasında ilk üçe girenlere değişik ödüller verilecektir. Bu yarışm...

matematik-konu-testleri

0 5.832

1) (-8)÷2+1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -4   B) -3   C) 3   D) 5 2) (-4).(-3)+(-5).(+2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) +22   B) +19   C) +14   D) +2 3) . işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -165   B) -55   C) -25   D) -15 4) (-2³-6)÷(-7)+3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1   B) 3   C) 5   D) 7 5) 5 tane -3 ile 4 tane +2'nin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 23   B) 7   C) 0   D) -7 6) . işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -60   B) -13   C) 0   D) 60 7) 3².2³+5¹- işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 93   B) 83   C) 73   D) 63 8) (-1).(-1).(-1).(-1).(-1).(-1).(-1).(-1) iş...

matematik-konu-testleri

0 28.046

1) 1, 4, 9, 16, ... şeklinde devam eden sayı örüntüsünde bir sonraki sayı kaç olur? A) 20   B) 25   C) 32   D) 36 2) Genel terimi 3n-2 olan sayı örüntüsünün ilk 5 adımı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3, 6, 9, 12, 15, ... B) 2, 4, 6, 8, 10, ... C) 1, 4, 7, 10, 13, ... D) 1, 5, 9, 13, 17, ... 3) Genel terimi 5n+2 olan örüntünün 15. adımında hangi sayı vardır? A) 85   B) 77   C) 73   D) 65 4) Genel terimi 3n-1 olan örüntünün kaçıncı adımında 80 sayısı vardır? A) 27   B) 25   C) 23   D) 21 5) 2, 8, 18, 32, ... şeklinde devam eden sayı örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? A) n+1   B) 2n   C) 3n+5   D) 2n² 6) 5, 10, 15, ... şeklinde devam eden sayı örüntüsünün bir sonraki adımında hangi sayı vardır? A) 20   B) 25   C...

matematik-konu-testleri

0 34.064

1) Hangi sayının 5 katının 3 fazlası 43'e eşittir? A) 7   B) 8   C) 9   D) 10 2) 2x-7 = 11 ise x kaça eşittir? A) 2   B) 4   C) 7   D) 9 3) 5a+40 = 3a-20 eşitliğini sağlayan a kaça eşittir? A) -30   B) -10   C) 10   D) 30 4) c-3 = -2c+63 ise c kaça eşittir? A) 11   B) 22   C) 33   D) 44 5) Hangi sayının 6 katının 1 fazlası, aynı sayının 7 katının 3 eksiğine eşittir? A) 2   B) 3   C) 4   D) 5 6) 3.(x-2) = 2x+9 eşitliğinde x kaçtır? A) 15   B) 13   C) 11   D) 9 7) Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi boş kümedir? A) 2x-1=x+4 B) 7.(a-1)= a+5 C) 3.(b+4) = 3b-8 D) 4y+8=20 8) Ayşe'nin yaşının 2 eksiğinin 7 katı 56'ya eşit ise Ayşe kaç yaşındadır? A) 7   B) 8   C) 9   D) 10 9) 5x+4 = -2x+32 ise x kaça eşittir? A) -3 ...

matematik-konu-testleri

0 17.398

1) 1.2.3.4.5 işleminin sonucu kaça eşittir? A) 15   B) 80   C) 100   D) 120 2) (-7).12 işleminin sonucu kaçtır? A) -94   B) -5   C) 19   D) 94 3) (-1).(-1).(-1).(-1).(-1) işleminin sonucu kaça eşittir? A) -5   B) -1   C) 1   D) 5 4) (-8).(+3).(-1) işleminin sonucu kaça eşittir? A) -24   B) -6   C) 24   D) 32 5) Aynı yaşta olan 7 arkadaşın her birinin yaşı 25 olduğuna göre, bu topluluktakilerin yaşları toplamı kaçtır? A) 7   B) 25   C) 32   D) 175 6) (-10).(-2).(-6).(-7) işleminin sonucu kaçtır? A) -840   B) -25   C) 25   D) 840 7) (-5).(+4).0 işleminin sonucu kaça eşittir? A) -20   B) -1   C) 0   D) +20 8) (-3).a=+12 olduğuna göre a sayısı kaçtır? A) -9  B) -4   C) +4   D) +9 9) 8 tane -5 in t...

matematik-konu-testleri

0 32.052

1) 5³ üslü sayısının değeri kaçtır? A) 3   B)5   C) 15   D) 125 2) 7º+7¹ işleminin sonucu kaçtır? A) 0   B) 7   C) 8   D) 49 3) (-3)² üslü sayısının değeri kaça eşittir? A) 9   B) 5   C) -6   D) -1 4) (-4)³ ifadesinin eşiti kaçtır? A) -64   B) 64   C) 12   D) 7 5) -6² ifadesinin eşiti kaçtır? A) 36   B) -36   C) 12   D) -12 6) (-23)º ifadesinin eşiti kaçtır? A) -23   B) -1   C) 1   D) 23 7) (-1)101+(-1)102 işleminin sonucu kaçtır? A) -2   B) 0   C) 1   D) 2 8) (-2)5-20 işleminin sonucu kaçtır? A) -33   B) -32   C) 30   D) 32 9) 2x = 256 eşitliğinde x hangi sayıdır? A) 256   B) 128   C) 8   D) 2  10) (-9).(-9).(-9).(-9).(-9) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 59 B) 9 . 5 C) (-9) . 5   D) (-9)5 Cevap Anahtarı iç...

matematik-konu-testleri

0 2.392

1) -2-6 işleminin sonucu kaçtır? A) -8   B) -4   C) 4   D) 8 2) (-45)-(+25) işleminin sonucu kaçtır? A) -20   B) -70   C) 15   D) 70 3) 50-(-37) işleminin sonucu kaçtır? A) 13   B) 37   C) 87   D) -87 4) (-10)-(-5) işleminin sonucu kaçtır? A) -15   B) -5   C) 5   D) 15 5) -1-1-1 işleminin sonucu kaçtır? A) 3   B) 2   C) -2   D) -3 6) 0-(-12) işleminin sonucu kaçtır? A) -12   B) 0   C) 12   D) 24 7) (-3)-(-13)-(+10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -26   B) -20   C) 0   D) 20 8) (+40)-(-20)-(-10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 70   B) 50   C) 10   D) -10 9) (-5)-(+5) işleminin sonucu kaçtır? A) -25  B) -10   C) 0   D) 10 10) 2x-(-6)=24 ise x s...

Bizi Takip Edin