5.Sınıf Testleri

5.Sınıf Testleri

matematik-konu-testleri

0 4.397

1) Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür ? A) 909 102 340   B) 900 120 340 C) 990 102 034   D) 990 102 043 2) Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür ? A) 120 120 120   B) 201 201 201 C) 102 102 102   D) 100 100 100 3) Okunuşu " Yüz milyon on" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ? A) 100 100 010   B) 100 000 010 C) 100 010 000   D) 10 000 010 4) Okunuşu " İki yüz kırk milyon iki yüz kırk bin " olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ? A) 240 240 000   B) 240 000 240 C) 240 024 000   D) 240 002 400 5) Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar bölüğünde kırk beş sayısı vardır ? A) 405 045 450   B) 45 235 356 C) 450 040 005   D) 320 045 560 6) Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzler basamağında 5 rakamı vardır ? A) 435 005...

matematik-konu-testleri

0 19.331

1) Aşağıdaki sayılardan hangisi "Bin bir" diye okunur? A) 101   B) 1001   C) 10001   D) 100001 2) Aşağıdaki sayılardan hangisi "On milyon yedi yüz beş bin iki yüz kırk" diye okunur ? A) 100 705 240   B) 10 705 204 C) 10 705 240     D) 10 750 240 3) 102 320 170 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ? A) Yüz yirmi milyon üç yüz yirmi bin yüz yedi B) Yüz iki milyon üç yüz iki bin yüz yetmiş C) Yüz iki milyon üç yüz yirmi bin yüz yetmiş D) Yüz iki milyon üç yüz bin yüz yetmiş 4) Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüz binler basamağında 2 rakamı vardır ? A) 120 321 272   B) 600 235 100 C) 162 822 122   D) 820 420 132 5) 235 890 302 sayısının milyonlar bölüğünde hangi sayı vardır ? A) 5   B) 35   C) 2...

matematik-konu-testleri

0 14.939

1) Aşağıdakilerden hangisi dar açı değildir ? A) 90º   B) 89º   C) 70º   D) 1º 2) Aşağıdaki ölçülere sahip açılardan hangisi dik açıdır ? A) 180º   B) 120º   C) 90º   D) 45º 3) Ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılar nasıl adlandırılır ? A) Tam açı B) Doğru açı C) Geniş açı D) Dar açı 4) Aşağıdaki açılardan hangisi doğru açıdır ? A) 360º   B) 180º   C) 150º   D) 90º 5) Ölçüsü 91 derece olan açının ismi aşağıdakilerden hangisidir ? A) Geniş açı B) Dik açı C) Dar açı D) Düz açı 6) Açılarla ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? A) Açının iki kolu vardır. B) Açının kolları ışındır. C) Açı bulunduğu düzlemi iki bölgeye ayırır. D) Açıları ölçebileceğimiz bir alet yoktur. 7) Aşağıdakilerd...

5-sinif-konu-testleri

0 7.645

5.Sınıf Matematik dersinde gördüğümüz konularla ilgili testler aşağıda isim isim sıralanmıştır. Çözmek istediğiniz 5.Sınıf Konu Testlerine aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz. İşlem Önceliği konu testi Bir Sayının Karesi ve Küpü konu testi Açılar konu testi Milyonlu Sayılar konu testi-1 Milyonlu Sayılar konu testi-2

matematik-konu-testleri

0 21.951

1) 1² üslü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 2) 7² üslü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2   B) 7   C) 14   D) 49 3) 9² üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 11   B) 18   C) 81   D) 90 4) Aşağıdaki sayılardan hangisinin karesi 64'e eşittir? A) 32   B) 16   C) 8   D) 4 5) 2²+3² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5   B) 10   C) 11   D) 13 6) 0³ üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0   B) 3   C) 4   D) 6 7) 4³ üslü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 7   B) 12   C) 32   D) 64 8) Aşağıdaki sayılardan hangisinin küpü 27'ye eşittir? A) 27   B) 9   C) 3   D) 1 9) 10³ üslü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir?...

Bizi Takip Edin