Testler

Testler

matematik-konu-testleri

0 5.475

1) Bir üçgende kaç köşegen çizilebilir ? A) 0   B) 1   C) 2   D) 3 2) Beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir  ? A) 180   B) 360   C) 540   D) 720 3) İç açıları toplamı 1080 derece olan düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre çevresi kaç cm'dir  ? A) 144   B) 120   C) 96   D) 72 4) Bir onbeşgenin dış açıları toplamı kaç derecedir ? A) 180   B) 360   C) 2340  D) 2700 5) Ongende bir köşeden kaç tane köşegen çizilebilir ? A) 70   B) 35   C) 10   D) 7 6) 12genin toplam kaç köşegeni vardır ? A) 9   B) 12   C) 54   D) 108 7) Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin bir köşesinden 20 tane köşegen çizilir ? A) 23gen   B) 20gen   C) 17gen   D) 14gen 8) Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin tüm köşegenl...

matematik-konu-testleri

0 32.881

1) Bakkala 780 lira borcu olan bir kişi borcunun 490 lirasını ödediğinde geriye kaç lira borcu kalır ? A) 390   B) 310   C) 290   D) 270 2) Bir madenci yerin 1300 metre altında kömür çıkarırken 500 metre yukarıdaki alana çıkıyor. Buna göre madencinin son durumda bulunduğu yeri gösteren tam sayı aşağıdakilerden hangisidir ? A) -1800   B) -800   C) 800   D) 1800 3) Bir öğrenci ilk gün 70 sayfa kitap okuduktan sonra her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 20 sayfa daha fazla okuyarak kitabını 5 günde bitiriyor. Buna göre öğrencinin okuduğu kitap kaç sayfadır ? A) 570   B) 550   C) 530   D) 510    4) Atatürk ortaokulunda 750 öğrenci okumaktadır. Yeni yılda okula 280 öğrenci kayıt yaptırırken 310 öğrenci mezun olmuştur. Buna göre A...

matematik-konu-testleri

0 3.081

1) Bir toplulukta bulunan 20 kişi birbiri ile tokalaşacaktır. Bu toplulukta kaç tokalaşma gerçekleşir? A) 380   B) 240   C) 190   D) 20 2) C(6,3) ifadesinin eşiti kaçtır? A)20   B) 40   C) 60   D) 80 3) C(10,1) + C(8,0) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 0   B) 1   C) 11   D) 18 4) P(4,2) + C(4,2) işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 24   B) 18   C) 12   D) 6 5) 25 kişinin bulunduğu bir sınıfta bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç değişik şekilde belirlenebilir? A) 600   B) 300   C) 150   D) 25 6) C(18,16) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) C(16,18)   B) C(18,8)   C) C(18,10)   D) C(18,2) 7) Bir hastanede çalışan 4 doktor, 7 hemşire vardır. Bu hastane nöbetlerde bir doktorun ve ...

matematik-konu-testleri

0 32.429

1) Bir şekil yansıtıldığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişir? A) Biçimi   B) Büyüklüğü   C) Yeri   D) Yönü 2) Aşağıdaki harflerden hangisinin dikey simetri ekseni vardır? A) A   B) B   C) C   D) D 3) Aşağıdaki harflerden hangisinin hem yatay hemde dikey simetri ekseni vardır? A) M   B) H   C) V   D) Y 4) Ötelemede şeklin aşağıdakilerden hangisi değişir? A) Yeri   B) Yönü   C) Büyüklüğü   D) Biçimi 5) Bir şekli döndürürsek aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez? A) Yeri   B) Yönü   C) Konumu   D) Büyüklüğü 6) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin dikey simetri ekseni vardır? A) EBE   B) SOS   C)MUM D) NUN 7) L harfini saat yönünde 90 derece çevirirsek aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur? 8) Yukarıdaki...

matematik-konu-testleri

0 33.138

1) En büyük alan ölçme birimi ile en küçük alan ölçme birimi aşağıdaki şıklardan hangisinde birlikte verilmiştir? A) km²-dm²   B) hm²-mm²   C) km²-cm²   D) km²-mm² 2) Aşağıdakilerden hangisi metrekarenin (m²) as katlarındandır? A) km²   B) hm²   C) dam²   D) dm² 3) 2 m² kaç dm² ye eşittir? A) 200   B) 20   C) 2   D) 0,2 4) Evimizin alanını aşağıdaki birimlerden hangisini kullanarak söyleriz? A) km²   B) m²   C) dm²   D) cm² 5) Alanı 1 m² olan karenin içerisine alanı 1 cm² olan karelerden kaç tane sığar? A) 1 000 000   B) 100 000   C) 10 000   D) 1 000 6) Metrekarenin (m²) en küçük katı aşağıdakilerden hangisidir? A) km²   B) hm²   C) dam²   D) mm² 7) Ülkemizin alanını aşağıdaki birimlerin hangisi ile söyleriz? A) km²   B) hm²  ...

matematik-konu-testleri

0 38.991

1) 2 hektar kaç ar eder? A) 2   B) 20   C) 200   D) 2000 2) 30 ar kaç dekar eder? A) 3   B) 30   C) 300   D) 3000 3) 15 ar kaç hektardır? A) 0,015   B) 0,15   C) 1,5   D) 15    4) 5 dekar kaç dönümdür? A) 0,5   B) 5   C) 50   D) 500 5) 3 hektar kaç metrekaredir? A) 30   B) 300   C) 3000   D) 30.000 6) 0,03 dekar kaç metrekaredir? A) 0,3   B) 3   C) 30   D) 300 7) 8 ar kaç metrekaredir? A) 8   B) 80   C) 800   D) 8000 8) 1500 metrekare kaç dekar eder? A) 1500   B) 150   C) 15   D) 1,5 9) 45 metrekare kaç hektar eder? A) 0,0045   B) 0,045   C) 0,45   D) 4,5 10) 7ha+3daa kaç metrekare eder? A) 73   B) 730   C) 7300   D) 73000 Cevap Anahtarı için tıklayın…

matematik-konu-testleri

0 4.395

1) Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür ? A) 909 102 340   B) 900 120 340 C) 990 102 034   D) 990 102 043 2) Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür ? A) 120 120 120   B) 201 201 201 C) 102 102 102   D) 100 100 100 3) Okunuşu " Yüz milyon on" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ? A) 100 100 010   B) 100 000 010 C) 100 010 000   D) 10 000 010 4) Okunuşu " İki yüz kırk milyon iki yüz kırk bin " olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ? A) 240 240 000   B) 240 000 240 C) 240 024 000   D) 240 002 400 5) Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar bölüğünde kırk beş sayısı vardır ? A) 405 045 450   B) 45 235 356 C) 450 040 005   D) 320 045 560 6) Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzler basamağında 5 rakamı vardır ? A) 435 005...

matematik-konu-testleri

0 19.331

1) Aşağıdaki sayılardan hangisi "Bin bir" diye okunur? A) 101   B) 1001   C) 10001   D) 100001 2) Aşağıdaki sayılardan hangisi "On milyon yedi yüz beş bin iki yüz kırk" diye okunur ? A) 100 705 240   B) 10 705 204 C) 10 705 240     D) 10 750 240 3) 102 320 170 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ? A) Yüz yirmi milyon üç yüz yirmi bin yüz yedi B) Yüz iki milyon üç yüz iki bin yüz yetmiş C) Yüz iki milyon üç yüz yirmi bin yüz yetmiş D) Yüz iki milyon üç yüz bin yüz yetmiş 4) Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüz binler basamağında 2 rakamı vardır ? A) 120 321 272   B) 600 235 100 C) 162 822 122   D) 820 420 132 5) 235 890 302 sayısının milyonlar bölüğünde hangi sayı vardır ? A) 5   B) 35   C) 2...

matematik-konu-testleri

0 14.937

1) Aşağıdakilerden hangisi dar açı değildir ? A) 90º   B) 89º   C) 70º   D) 1º 2) Aşağıdaki ölçülere sahip açılardan hangisi dik açıdır ? A) 180º   B) 120º   C) 90º   D) 45º 3) Ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılar nasıl adlandırılır ? A) Tam açı B) Doğru açı C) Geniş açı D) Dar açı 4) Aşağıdaki açılardan hangisi doğru açıdır ? A) 360º   B) 180º   C) 150º   D) 90º 5) Ölçüsü 91 derece olan açının ismi aşağıdakilerden hangisidir ? A) Geniş açı B) Dik açı C) Dar açı D) Düz açı 6) Açılarla ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? A) Açının iki kolu vardır. B) Açının kolları ışındır. C) Açı bulunduğu düzlemi iki bölgeye ayırır. D) Açıları ölçebileceğimiz bir alet yoktur. 7) Aşağıdakilerd...

matematik-konu-testleri

0 2.686

1) Bir madeni para ile tavla zarı aynı anda havaya atılıyor. Madeni paranın tura ve zarın çift sayı gelme olasılığı kaçtır? A) 1/2   B) 1/3   C) 1/4   D) 1/8 2) Bir torbanın içerisinde üzerinde 1 den 10'a kadar numaralar yazılı özdeş toplar vardır. Bu torbadan rastgele iki top çekiliyor. Çekilen top torbaya geri atıldığına göre, art arda çekilen iki topunda 1 numaralı top olma olasılığı kaçtır? A) 1/10   B) 1/100   C) 1/90   D) 1/1000 3) Bir madeni para beş kez havaya atılıyor. Yapılan bu deneyde beş defasında da yazı gelme olasılığı kaçtır? A) 1/5   B) 1/8   C) 1/16   D) 1/32 4) 29 tane harf tuşu bulunan bir daktilonun tuşlarına rastgele 4 defa basan özge isimli bebeğin daktiloda kendi ismini yazmış olma olasılığı aşağıdakilerden han...

matematik-konu-testleri-cevap-anahtarlari

0 239.650

Aşağıda Matematik Konu Testleri Cevap Anahtarı verilmiştir. Çözmüş olduğunuz testin ismine tıklayarak o testin cevap anahtarına ulaşabilirsiniz. 5.Sınıf Konu Testleri Cevapları İşlem Önceliği Konu Testi Cevap Anahtarı: 1-D  2-C  3-D  4-A  5-B  6-C  7-A  8-B  9-A  10-D Bir Sayının Karesi ve Küpü Konu Testi Cevap Anahtarı: 1-A   2-D   3-C   4-C   5-D   6-A   7-D   8-C   9-A   10-B Açılar Konu Testi Cevap Anahtarı: 1-A   2-C   3-C   4-B   5-A   6-D   7-D   8-A   9-D   10-B Milyonlu Sayılar Konu Testi-1 Cevap Anahtarı: 1-B   2-C   3-C   4-B   5-C   6-D   7-D   8-D   9-A   10-A Milyonlu Sayılar Konu Testi-2 Cevap Anahtarı: 1-D   2-C   3-B   4-A   5-B   6-C   7-D   8-A   9-C   10-D 6.Sınıf Konu Testleri Cevapları Tam Sayılar Konu Testi ...

5-sinif-konu-testleri

0 7.643

5.Sınıf Matematik dersinde gördüğümüz konularla ilgili testler aşağıda isim isim sıralanmıştır. Çözmek istediğiniz 5.Sınıf Konu Testlerine aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz. İşlem Önceliği konu testi Bir Sayının Karesi ve Küpü konu testi Açılar konu testi Milyonlu Sayılar konu testi-1 Milyonlu Sayılar konu testi-2

matematik-konu-testleri

0 21.951

1) 1² üslü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 2) 7² üslü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2   B) 7   C) 14   D) 49 3) 9² üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 11   B) 18   C) 81   D) 90 4) Aşağıdaki sayılardan hangisinin karesi 64'e eşittir? A) 32   B) 16   C) 8   D) 4 5) 2²+3² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5   B) 10   C) 11   D) 13 6) 0³ üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0   B) 3   C) 4   D) 6 7) 4³ üslü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 7   B) 12   C) 32   D) 64 8) Aşağıdaki sayılardan hangisinin küpü 27'ye eşittir? A) 27   B) 9   C) 3   D) 1 9) 10³ üslü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir?...

matematik-konu-testleri

0 22.701

1) 18 kg undan 60 ekmek yapılırsa 30 kg undan aynı büyüklükte kaç ekmek yapılır? A) 30   B) 90   C) 100   D) 110 2) a ile b doğru orantılıdır. a=3 iken b=5 ise b=20 iken a kaçtır? A) 20   B) 12   C) 7   D) 5 3) 5 işçinin 15 günde boyadığı bir okulu aynı güçteki 25 işçi kaç günde boyardı? A) 3   B) 5   C) 10   ) 12 4) x ile y ters orantılıdır. x=4 iken y=5 ise, x= 10 iken y kaçtır? A) 12,5   B) 10   C) 5   D) 2 5) 12 kg portakaldan 4 litre portakal suyu elde edildiğine göre 7 litre portakal suyu elde etmek için kaç kg portakal gereklidir? A) 24   B) 22   C) 21   D) 18 6) Saatte 100 km süratle giden bir araç Samsun'dan Ankara'ya 4 saatte vardığına göre, bu yolu kaç km hızla 5 saate gider? A) 125   B) 90   C) 80   D) 75  7) a÷4=7÷2...

Bizi Takip Edin