Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

simsek

0 2.182

» Ses kaynağına yaklaştırılan kağıdın hareket etmesi, Opera sanatçılarının sesleri ile bardağı kırması, Savaş uçaklarının ve diğer uçakların alçak uçuşu sırasında camların titremesi, Yüksek frekanslı ses dalgalarıyla böbrek taşlarının kırılması, bunların hepsi sesin bir enerji olduğunu gösterir. Ses Mi Daha Hızlı Işık Mı ? » Sesin havadaki hızı yaklaşık olarak 340 m/s'dir. » Işığın havadaki hızı yaklaşık olarak 300.000.000 m/s'dir. » Işığın hızı sesten çok daha fazladır. » Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş da gazlarda yayılır. (Katı-Sıvı-Gaz) » Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı artar. » Sesin hız birimi Mach'tır. » Süpersonik uçaklar sesten daha hızlı uçabilen uçaklardır. » Gök gürültüsü daima şimşek g...

muzikaletlerindencikansesler

0 2.288

» Belirli bir ritmi, yüksekliği ve şiddeti olan, kulağa hoş gelen seslere müzik denir. » İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve istenmeyen seslere gürültü denir. » Müzikte belli frekanstaki seslere nota denir. » 1 oktav=(do-re-mi-fa-so-la-si-do)                    256 Hz                         512 Hz                    kalın                             ince     Telli Çalgılar »Telin boyu, gerginliği, kalınlığı ve tele vurma şiddeti sesin yüksekliğini ve şiddetini etkiler. NOT: Müzik aletinin gövdesi de ses için önemlidir.                 Üflemeli Çalgılar » Frekans havanın katedeceği yolun artıp azalmasına bağlıdır. » Hava arttık...

sesinozellikleri

0 2.064

» Ses cisimlerin titreşimiyle oluşur. » Dalgalar halinde her yöne yayılır. » Ses boşlukta yayılmaz, yayılması için maddesel ortama ihtiyacı vardır. » Ses bir enerji türüdür. » Ses dalgasının özellikleri genlik ve frekanstır.   Sesin Özellikleri Şunlardır   1) Ses Şiddeti » Genlikle ilgilidir. » Genlik fazla ise ses şiddetli, az ise ses zayıftır.   2) Ses Yüksekliği (İnce ve Kalın) » Frekansa bağlıdır. » Frekans saniyedeki titreşim sayısıdır. » Frekans birimi Hertz (Hz) dir. » İnsan kulağı 20 Hz-20000 Hz arası sesleri duyabilir. » 20000 Hz üstündekilere ultrasonik ses denir. » 20 Hz altındakilere infrasonik ses denir. » Frekans fazla ise ses ince (tiz), frekans az ise ses kalın (pes) olur. ...

kalitimbaslik

0 2.173

» Canlılarda bir karakterin meydana gelişini, gelişmesini, bir dölden yeni bir döle geçmesini inceleyen ve araştıran bilim dalına genetik denir.  » Bir canlıyı tanımamıza yardım eden özelliklere karakter denir. » Canlı karakterini kendini meydana getiren anne ve babadan alır ve bir sonraki nesle aktarır. » "Karakterler bir dölden bir sonrakine nasıl aktarılıyor ?" sorusuna ilk cevabı 1865'lerde Mendel vermiştir.  » Mendel deneylerinde bezelye bitkisini kullanmıştır. » Mendel'in bezelyeyi kullanma nedenleri; Kısa zamanda döl vermeleri, çeşitlerinin çok olması, her karakteri bir gen çiftinin kontrol etmesi, çiçeğin taç yapraklarının dişi ve erkek organları tamamen sarmış olmasından dolayı yumurta hücresinin başka bir bitkinin polenleri ...

siviicerisindekicisimlerinkonumlari

0 2.400

Yüzen Cisimler » Sıvıya bırakılan bir cismin belli bir kısmı sıvı dışında kalıyorsa bu cisme yüzen cisim denir. » Yüzen cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür. » Sıvı tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. » Denge sağlanıncaya kadar cisim yukarı hareket eder. » Cismin atıldığı kap taşırma kabı ise,kapta ağırlaşma olmaz.       Askıdaki Cisimler » Hacminin tamamı sıvı içinde bulunan ve yere temas etmeden dengede kalan cisimlere askıda kalan cisimler denir. » Askıda duran cismin yoğunluğu içerisinde bulunduğu sıvının yoğunluğuna eşittir. » Denge sağlandığında kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. » Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. » Cismin içine atıldığı ka...

genetikhastaliklar

0 1.473

» Anne babada bulunan bir kalıtsal hastalık çocuklarında da görülebilir. Bunun nedeni hastalığın çekinik bir gen ile taşınmasıdır. » Akraba evliliği yapan ailelerde kalıtsal (genetik) hastalıklar daha çok görülür. Bu yüzden akraba evliliğinden kaçınılmalı ve evlenmeden önce mutlaka genetik tarama testi yaptırılmalıdır.  » Bazı kalıtsal hastalıklar şunlardır:      › Renk Körlüğü: Bu hastalıkta kişi kırmızı ve yeşil rengi ayırt edememektedir. Erkeklerde daha çok görülmektedir.      › Hemofili: Kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Küçük bir kanamada kişi kan kaybından ölebilir.      › Kromozom Anormallikleri: Kromozomların sayı ve yapısının farklı olmasıdır. Örneğin Down Sendromlu bireylerde 46 yerine 47 kromozom bulunur. Kişi geniş elli, k...

adaptasyon

0 1.466

» Adaptasyon, bir canlının belirli bir ortam içerisinde (biyolojik, fiziksel ve kimyasal koşullar) yaşamasını sağlayan yetenek ve özelliklerin tümü olarak ifade edilir. » Canlılar beslenme, barınma, üreme, avlanma, düşmanlardan gizlenme ve benzeri davranışlar için adaptasyon gösterir. » Aşağıda, canlılarda görülen adaptasyona örnekler verilmiştir: Penguenler perdeli ayakları sayesinde hızlı yürür. Deve kuşları uzun ve güçlü bacakları sayesinde çok hızlı koşar. Kertenkelelerin kuyruğunu atması, Bukalemun'un renk değiştirebilmesi, kutup tilkilerinin kulaklarının daha küçük olması, çöl ekosistemindeki bitkilerin kısa, uzun köklü ve dar yapraklı olması (kaktüs), develerin hörgüçlerinde enerji ve su ihtiyaçları için yağ depolaması, n...

modifikasyon

0 1.728

» Modifikasyon, canlılarda çevrenin etkisi ile belli sınırlar içinde oluşan ve kalıtsal olmayan değişimlerdir. » Modifikasyon çoğu canlıda görülür. » Larva açısından kraliçe arı oluşumu, tek yumurta ikizlerindeki farklılıklar, himalaya tavşanlarının sırtındaki tüy renginin sıcaklıkla değişmesi, çuha çiçeğinde sıcaklık etkisiyle renk değişiminin görülmesi modifikasyona örnektir.

mutasyon

0 1.427

» Mutasyon DNA'nın fonksiyonel birimi olan genlerdeki bozulmalar sonucu oluşur. » Mutasyon vücut ve üreme (kalıtsal) hücrelerinde görülür. » Mutasyon kromozom sayıları ve yapılarındaki değişmelerdir. » Sıcaklık, bazı kimyasallar, pH, radyasyon mutasyona neden olur. » Hemofili, Orak hücreli anemi, Albino, altı parmaklı olma, Down Sendromu gibi hastalıkların nedeni mutasyondur.

dnavegenetikkod

0 2.290

» Canlıların bütün özellikleri DNA moleküllerinin içinde bulunur. » DNA hücrelerin en büyük molekülüdür ve bütün hücrelerde bulunur. » Nükleik asitler Nükleotit denen birimlerden oluşur. » Nükleotit'in yapısında; Baz(Adenin, Guanin, Sitozin, Timin), Şeker (5 karbonlu Deoksiriboz), Fosfat (P) bulunur. » Canlılarda DNA çift zincirli ve spiral moleküllüdür. » Zincirler birbirine şeker ve fosfatlar arasındaki bağlarla bağlanır. » DNA molekülünde Adenin-Timin ile, Guanin-Sitozin ile karşılıklı dizilir. » DNA'nın yapısındaki nükleotitler harfler ile gösterilir. » Nükleotitler arasında bazı eşitlikler vardır:       › A=T, G=S      › A+G=T+S      › A/T=1, G/S=1   » DNA'da ki nükleotitlerin sayı ve sıral...

mayoz-mitoz karsilastirmasi

0 4.803

» Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülürken, mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. » Mayoz bölünme sonucunda 4 hücre oluşurken, mitoz bölünme sonucunda 2 hücre oluşur. » Mayoz bölünmeden sonra kromozom sayıları yarıya iner, oluşan hücrelerin kromozom yapıları farklıdır, Mitoz bölünmeden sonra oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı birbirleriyle ve ana hücreyle aynıdır. » Mayoz bölünme eşeyli üremenin gerçekleşmesini sağlarken, Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. » Mayoz bölünme genetik çeşitliliği sağlar, Mitoz bölünme çok hücreliler de gelişme ve yenilenmeyi sağlar. » Mayoz bölünme esnasında kromozomlarda parça değişimi olur, Mitoz bölünme esnasında kromozomlarda parça değişimi olmaz. » Mayoz bölünme...

mayozbolunme

0 4.251

» Çok hücreli canlılarda üremeyi sağlayan eşey hücreleri vardır. » Dişi eşey hücresi (yumurta) ile erkek eşey hücresinin (sperm) birleşmesine döllenme ve sonuçta oluşan hücreye zigot adı verilir. » Mayoz bölünme, eşeyli üreyen canlılarda dişi ve erkek üreme hücresi meydana gelirken görülür. » Kromozom sayısının sabit kalması mayoz bölünmeyle sağlanır. » Mayoz bölünme ile tür içinde genetik çeşitlilik sağlanır (parça değişimi sayesinde olur.). » Üreme hücrelerinde mayoz bölünme görülür. » Mayoz sırasında parça değişimi meydana gelmektedir. Buda tür içinde farklılık sağlar. Örneğin anne babamızdan farklı bir parmak izimizin olması bundan dolayıdır. » Mayozun ilk aşamasında (1.evrede) 2n kromozomlu bir hücreden n kromozomlu iki hücre ol...

mitozbolunme

0 3.556

» Yumurta ve sperm hücrelerinin birbiri ile birleşmesine döllenme denir. » Hücrenin kendine benzer yeni hücreler meydana getirmesine hücre bölünmesi denir. » Hücre bölünmesi tüm canlılarda gerçekleşen bir olaydır. » Vücut hücrelerinde çekirdek bölünmesiyle başlayan ve birbirini takip eden evreler mitoz olarak adlandırılır. » Mitoz; hücrede çekirdek bölünmesiyle başlar, sitoplazma bölünmesiyle sonlanır. » Mitoz bölünme çekirdek tarafından kontrol edilir. » Bir hücre bölünebilmek için belirli bir büyüklüğe ulaşmalıdır. » İki çeşit hücre bölünmesi vardır. » Mitoz bölünme vücut hücresinde gerçekleşir, büyüme ve yaraların onarımını sağlar. » Çekirdek içine dağılmış ağsı yapıda kromatin iplikler bulunur. » Kromatin iplikler hücre bölünm...

elementlerinozellikleri

0 1.538

Tek cins atomdan meydana gelen saf ve homojen maddelere element denir.   Elementler; » Saf madelerdir. » Sembollerle gösterilirler. » En küçük yapıtaşları atomdur. » Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. » Belirli erime ve kaynama noktaları vardır. » Belirli yoğunluğa sahiptirler.   Metaller » Periyodik cetvelin sol tarafında yer alırlar. » Elektrik ve ısıyı iyi iletirler. » Tel ve levha haline getirilebilirler. » Yüzeyleri parlaktır. » Oda koşullarında katı halde bulunurlar (cıva hariç). » Birbirleri ile bileşik yapmazlar. » Bileşiklerinde daima + yüklü iyon (katyon) oluştururlar. » Son katmanlarında 1-3 elektron bulunur. » Elektron vermeye yat...

Bizi Takip Edin