7.Sınıf

7.Sınıf

tamsayilardacikarma

0 2.108

» Tam Sayılarda Çıkarma İşlemini doğru bir şekilde yapabilmemiz için tam sayılarda toplama işlemini iyi öğrenmemiz gerekir. Çünkü çıkarma işlemini toplama işlemine çevirerek yapacağız. » Çıkarma işlemini toplama işlemine çevirirken ilk sayıyı aynen yazacağız, çıkarma işaretini toplama işaretine çevireceğiz, ikinci sayının zıt işaretlisini yazacağız.  » Yandaki örnekte (-3)-(-17) işlemi yapılırken ilk sayı olan (-3) aynen yazılmış, çıkarma sembolü toplama sembolüne dönmüş ve ikinci sayının yani (-17)'nin zıt işaretlisi olan (+17) yazılmıştır. Bundan sonrası ise artık toplama işlemidir. Toplama işleminde negatif sayılar borcu, pozitif sayılar sahip olduğumuz parayı göstermekteydi. Dolayısıyla 17 liramız varken 3 lirada borcumuz var. Borcumu...

cembervedairedeacilar1

0 2.615

» Çember ve Dairede Açılar çevre açı ve merkez açı olmak üzere ikiye ayrılır. Çemberde Merkez Açı » Kolları çemberin üzerinde ve köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. » Yandaki O merkezli çemberde AOB açısı merkez açıdır. » Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.             Çemberde Çevre Açı » Köşesi çemberin üzerinde ve kolları çemberin kirişleri olan açıya çevre açı denir. » O merkezli çemberde CAB çevre açıdır. » Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.  NOT: Aynı yayı gören çevre açının ölçüsü merkez açının ölçüsünün yarısına eşittir. Yani aynı yayı gören açılardan merkez açı 100 derece ise çevre açı bunun yarısına, 50 de...

cemberinelemanlari

0 10.023

Çemberin Merkezi, Çapı ve Yarıçapı » Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine Çember denir. Simit, yüzük, bilezik, hula hop çembere örnek olarak verilebilir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi denir. » Çemberin merkezi ile çember üzerindeki noktaları birleştiren doğru parçalarına çemberin yarıçapı denir. » Çemberin merkezinden geçen ve iki ucu çemberin üzerinde bulunan yarıçapın 2 katı uzunluğundaki doğru parçasına çemberin çapı denir.                 Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler » Çember bulunduğu düzlemi üç bölgeye ayırır. » Bu bölgeler çemberin iç bölgesi, dış bölgesi ve üzeridir. » Çemberin iç bölgesindeki bir noktanın merkeze uzaklığı y...

cemberinelemanlari

0 3.326

Çemberin Merkezi, Çapı ve Yarıçapı » Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine Çember denir. Simit, yüzük, bilezik, hula hop çembere örnek olarak verilebilir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi denir. » Çemberin merkezi ile çember üzerindeki noktaları birleştiren doğru parçalarına çemberin yarıçapı denir. » Çemberin merkezinden geçen ve iki ucu çemberin üzerinde bulunan yarıçapın 2 katı uzunluğundaki doğru parçasına çemberin çapı denir.                 Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler » Çember bulunduğu düzlemi üç bölgeye ayırır. » Bu bölgeler çemberin iç bölgesi, dış bölgesi ve üzeridir. » Çemberin iç bölgesindeki bir noktanın merkeze uzaklığı y...

uslu-sayilar

0 1.918

» Üslü sayıların değeri hesaplanırken tabanda yazan sayı kuvveti kadar yan yana yazılarak çarpılır. » Yanda 2 sayısının 5. kuvvetinin hesaplanışı gösterilmiştir.     ÖRNEK: Aşağıdaki üslü sayıların değerini hesaplayınız. 4³, (-5)², -7², 8°, (-20)¹, (-6)³ ÇÖZÜM: 4³= 4.4.4=64 Tabanı pozitif olan sayıların bütün kuvvetleri yine pozitiftir. (-5)²=(-5).(-5)=+25 Tabanı negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. -7²=-(7.7)=-(49)=-49 Burda kuvvet 7 sayısının üstündedir. Yani önce 7'nin 2.kuvveti bulunmalı, sonra sonucun önüne eksi işareti konulmalıdır. 8°=1 Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti (0° hariç) 1'e eşittir. (-20)¹=-20 Bütün sayıların 1.kuvveti sayının kendisine eşittir. (-6)³=(-6).(-6).(-6)=-216 Tabanı nega...

kartezyenkoordinatsistemibaslik

0 16.337

» Kartezyen koordinat sistemi birbirine dik olacak şekilde ve sıfır noktasında birbirini kesecek şekilde yerleştirilmiş iki sayı doğrusundan oluşur. » Gemilerde, uçaklarda, hatta sinema salonlarındaki koltuklarda bile aslında bu sistem kullanılmaktadır. » Bu sayı doğrularından yatay olanına; yatay eksen, apsisler ekseni, x ekseni denirken, dikey olanına; dikey eksen, ordinatlar ekseni, y ekseni isimlerinden herhangi biri söylenir. » Bir yerin (noktanın) yatayda ve dikeyde karşılık geldiği sayının sıra ile yazılıp söylenmesiyle sıralı ikililer oluşur, her noktanın yeri bir sıralı ikili ile belirtilir.     » Bir noktanın yerinin sıralı ikililer ile yazılmasına yada söylenmesine noktanın koordinatları denir. » Noktaların k...

tamsailarda-bolme-islemi

0 16.335

     Tam Sayılarda Bölme İşleminin kuralı çarpma işleminin ki ile aynıdır. Bölme işleminde de aynı çarpma da olduğu gibi; » Önce işlemin sonucunun işaretini belirlemeliyiz daha sonra sonucu belirlemeliyiz. İşlemin sonucunun işaretini belirlemek için böldüğümüz iki sayının işaretine bakmalıyız. » Böldüğümüz sayıların işaretleri aynı ise sonucun işareti her zaman pozitif yani "+" olur. » Böldüğümüz sayıların işaretleri farklı ise sonucun işareti her zaman negatif yani "-" olur.                     ÖRNEK: (+40) ÷ (-10) = ? ÇÖZÜM: Önce işlemin sonucunun işaretini bulalım. Yukarıdaki sayıların işaretleri farklı olduğu için işlemin sonucu negatif yani"-" dir.  Ş...

tamsayilarda-carpma-islemi

0 31.310

» Tam sayılarda çarpma işleminde şu kurala göre hareket etmeliyiz. » Önce işlemin sonucunun işaretini belirlemeliyiz daha sonra sonucu belirlemeliyiz. İşlemin sonucunun işaretini belirlemek için çarptığımız iki sayının işaretine bakmalıyız. » Çarptığımız sayıların işaretleri aynı ise sonucun işareti her zaman pozitif yani "+" olur. » Çarptığımız sayıların işaretleri farklı ise sonucun işareti her zaman negatif yani "-" olur. ÖRNEK: 3 x 5 = ? ÇÖZÜM: Yukarıdaki sayıların önünde işareti yazılmamış, demek ki işaretleri pozitif. Öyleyse biz bu ifadeyi (+3) x (+5) şeklinde düşüneceğiz. (+3) x (+5) = ? Önce işlemin sonucunun işaretini yazalım. Sayıların işareti aynı olduğu için işlemin sonucu pozitiftir. Sonucun işaretini bulduk. Şimdi s...

tamsayilarda-toplama-islemi

0 20.261

» Tam sayıları toplarken şu kurala göre hareket etmeliyiz. » "+" işaretli yani pozitif sayılar ⇒ Cebimizdeki parayı göstersin. » "-" işaretli yani negatif sayılar ⇒ Borcumuzu göstersin.  » Toplama işleminde sayıların belirttiği anlamı kavramak için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. 8 ⇒ Cebimde 8 liram var. +10 ⇒ Cebimde 10 liram var. -3 ⇒ 3 lira borcum var. (+12) ⇒ Cebimde 12 liram var. (-100) ⇒ 100 lira borcum var.  + 75 ⇒ Cebimde 75 liram var. Amacımız şu; borcumuz varsa borcumuzu ödeyeceğiz, borcumuz yoksa sahip olduğumuz tüm parayı belirleyeceğiz. ÖRNEK:          5 + 3 = ? ÇÖZÜM:  6.sınıfta öğrendiğimiz üzere eğer sayının önünde hiçbir sembol yoksa aslında gizli bir "+" işareti vardır. Yani pozitif sayılar...

Bizi Takip Edin