5.Sınıf

5.Sınıf

dogalsayilardabolmeislemi

0 23.591

Bir sayının içerisinde başka bir sayının kaç kere bulunduğunu bulmak için yapılan işleme Bölme İşlemi denir. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan gibi ifadeler kimlere denir yandaki resimde gösterilmiştir. Bir bölme işleminin sonucunda kalan kısmında 0 (Sıfır) sayısı bulunuyorsa, o bölme işlemine kalansız bölme işlemi denir. Eğer bölünen sayı bölen sayının katlarından biri ise böyle bölme işlemlerinin sonucu hep kalansız olur. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasında bir eşitlik vardır. Yandaki bölme işleminde 246 sayısı 5 sayısına bölünmüştür. Yapılan bölme işlemi sonucunda 246'nın içerisinde 5, 49 defa bulunmus olup geriye de 1 kalmıştır. 246 sayısı 5 sayısının 49 katından 1 fazladır. Yani 246 = (5x49) + 1 di...

sayivesekiloruntuleri

0 24.900

Belirli bir kurala göre ilerleyen, aralarında mantıksal bir ilişki bulunan sayılara Sayı Örüntüsü, şekillere de Şekil Örüntüsü denir. ÖRNEK: Ali ilk gün 40 sayfa daha sonraki beş gün ise 10 ar sayfa kitap okumuştur. Buna göre Ali toplam kaç sayfa kitap okumuştur? ÇÖZÜM: Ali'nin okuduğu sayfaları yazıp toplayalım. 40+10+10+10+10+10= 90 sayfa kitap okumuştur. ÖRNEK: 1, 4, 7, 10 şeklinde devam eden sayı örüntüsünün sonraki üç adımını da siz oluşturunuz. ÇÖZÜM: Bir sayı örüntüsünü devam ettirebilmemiz için örüntüde bulunan sayılar arasındaki kuralı anlamamız gerekir. 1, 4, 7, 10 sayı örüntüsünde sayılar üçer üçer artmaktadır. Dolayısı ile örüntüde ki diğer sayılarda üçer üçer artarak devam etmelidir. Öyle ise; 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ......

milyonlusayilarinokunusu

0 56.713

Dokuz Basamağa Kadar Olan Doğal Sayıların Okunuşu ve Yazılışını doğru şekilde yapabilmemiz için; basamak, bölük, basamak değeri gibi terimleri bilmemiz gerekir.  Basamak: Rakamların bulunduğu yerlerdir. Basamak Değeri: Herhangi bir rakam ile o rakamın bulunduğu basamağın sayısal değerinin çarpılması ile elde edilen sonuca denir. Bölük: Sayıların sağdan başlanarak sıralı şekilde üçer üçer ayrılması ile bölükler oluşur. ÖRNEK: 523 126 407 sayısının basamaklarını, bölüklerini gösteriniz ve basamak değerlerini hesaplayınız. Yanda verilen sayı "Beş yüz yirmi üç milyon yüz yirmi altı bin dört yüz yedi" diye okunur. Yandaki resimde sayının basamaklarının isimleri ve bölükleri yazılmıştır.     Aşağıdaki resimde de...

5-sinif-matematik-konulari

0 64.588

5. Sınıf Matematik Konuları aşağıda yer almaktadır. İstediğiniz konuya ulaşmak için üzerine tıklayınız.  Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Sayı ve Şekil Örüntüleri Dokuz Basamağa Kadar Olan Doğal Sayıların Okunuşu ve Yazılışı Açı ve Açı Çeşitleri Bir Sayının Küpü Bir Sayının Karesi Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar

aci-ve-aci-cesitleri

0 42.298

Açı » Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının arasındaki açıklığa açı denir.  » Yandaki resimde başlangıç noktaları aynı olan BA ışını ile BC ışını arasında bir açıklık yani açı oluşmuştur. Açı bu iki ışının başladığı yerde yani B noktasının önünde oluşmuştur. Oluşan açının ismi üç farklı şekilde söylenebilir. Bu açıyı B açısı, ABC açısı veya CBA açısı diye isimlendirebiliriz. Açının kolları arasında kalan bölgeye açının iç bölgesi, kollarının dışında kalan bölgeye ise açının dış bölgesi denir. Açıların ölçüsü derece türünden söylenir.   Açı Çeşitleri » Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılara dar açı, ölçüsü tam 90 derece olan açılara dik açı, ölçüsü 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olan açılara geniş açı, ölçüs...

bir-sayinin-kupu

0 14.165

» Bir Sayının Küpü demek, sayının kuvvetinin 3 olduğu anlamına gelir. Yani eğer kuvvet 3 ise tabandaki sayının küpü diye okunur. » 5³ ifadesini üç farklı şekilde söyleyebiliriz. Bunlar; 5'in üçüncü kuvveti 5 üzeri üç 5'in küpü ÖRNEK: 8³ ifadesinin okunuşları nelerdir ? ÇÖZÜM: 8³ ifadesini üç farklı şekilde söylemek mümkündür. Bunlar; 8'in üçüncü kuvveti 8 üzeri üç 8'in küpü NOT: Üslü sayılarda kuvvet 3 olduğunda tabandaki sayıyı 3 kere yan yana yazıp çarparız. ÖRNEK: 1³, 2³, 3³, 4³, 5³, 6³, 7³, 8³, 9³, 10³ üslü ifadelerinin değerini bulunuz. ÇÖZÜM: 1³ = 1 x 1 x 1 = 1 2³ = 2 x 2 x 2 = 8 3³ = 3 x 3 x 3 = 27 4³ = 4 x 4 x 4 = 64 5³ = 5 x 5 x 5 = 125 6³ = 6 x 6 x 6 = 216 7³ = 7 x 7 x 7 = 343 ...

bir-sayinin-karesi

0 8.652

» 4² ifadesi üslü bir gösterimdir. Bu ifade de 2 sayısı 4'ün kaç kez yan yana yazılıp çarpılacağını belirtir. Bir Sayının Karesi demek, o sayının kuvvetinin 2 olması demektir. » 4² üslü ifadesini bir kaç farklı şekilde okuyabiliriz. Bunlar; 4'ün ikinci kuvveti 4 üzeri iki 4'ün karesi NOT: Kuvvet 2 olduğu zaman tabandaki sayının karesi diye okunur. ÖRNEK: 7² üslü ifadesinin okunuşları nelerdir ? ÇÖZÜM: 7² ifadesini üç farklı şekilde okuyabiliriz. Bunlar; 7'nin ikinci kuvveti 7 üzeri iki 7'nin karesi NOT: Üslü sayılarda kuvvet 2 olduğunda tabandaki sayıyı iki kez yan yana yazıp çarparız. ÖRNEK: 1², 2², 3², 4², 5², 6², 7², 8², 9², 10² üslü ifadelerinin değerini bulunuz. ÇÖZÜM: 1² = 1 x 1 = 1 2² = 2 x 2 ...

dogalsayilarlaislemlerbaslik

0 21.996

» 0'dan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5,... diye sonsuza kadar devam eden sayı kümesine Doğal Sayılar Kümesi denir. » Doğal sayılar kümesi Sayma sayılar kümesinden sonra öğrendiğimiz ve Sayma Sayılar Kümesinden daha kalabalık ve büyük bir sayı kümesidir. » Nasıl ki günlük yaşamımızda aracımızla seyahat ederken uymamız gereken kurallar varsa, matematikte de uymamız gereken kurallar vardır. Trafikte Ambulans nasıl ki geçiş üstünlüğüne sahipse, matematikte de buna benzer işlem üstünlükleri vardır. Bu üstünlüklere dikkat etmezsek herkes farklı bir sonuç bulur ve doğru yapmış olmayız. İşlem Önceliği 1) Bir işlemde ilk öncelikli olan işlem üslü sayılardır. Eğer işlemde üslü sayı varsa önce onun sonucunu hesaplamamız gerekir. 2) Bir işlemde üslü s...

Doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi

0 37.980

Rakam Tek başlarına ya da yan yana kullanılarak sayıları oluşturan {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}  sembollerine rakam denir. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olmak üzere on tane rakam vardır. Bu rakamlardan 0,2,4,6,8 çift rakamlar, 1,3,5,7,9 tek rakamlardır. Bunlardan başka rakam yoktur. >   Bütün sayılar bu on tane rakamın değişik şekilde ve adette yan yana gelmesi sonucu oluşur.   Sayı Tek bir rakamdan ya da birden fazla rakamın yan yana gelmesinden oluşan ve çokluk belirten ifadelere sayı denir. Sayılar sayılamayacak çokluktadır, yani sonsuz adettedir. >   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamları kendi başlarına sayı belirttikleri gibi yan yana gelerek de değişik sayılar oluştururlar. Örneğin; 3 bir rakamdır. 3 rakamı aynı zamanda sayıdır. 12 ise sadece...

Bizi Takip Edin