Etiketler Yazılar: "Matematik Testleri/Soruları"

Matematik Testleri/Soruları

matematik-konu-testleri

0 1.769

1) 20÷5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 25   B) 15   C) 5   D) 4 2) (+40)÷(-40) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 80   B) 1   C) -1   D) -80 3) (-100)÷(-5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -105   B) -20   C) +20   D) +105 4) (-1000)÷(+4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -250   B) -200   C) 200   D) 250 5) (-50)÷(-1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 51   B) 50   C) -50   D) -51 6) 0÷(-5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -5   B) 0   C) 5   D) Tanımsız 7) 10÷0 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -10   B) 0   C) 10   D) Tanımsız 8) (-3)÷(+3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisin...

matematik-konu-testleri

0 11.969

1) En küçük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0   B) 1   C) 2   D) 3 2) 10'a kadar olan asal sayıları topladığımızda sonucu kaç buluruz? A) 18   B) 17   C) 16   D) 15 3) Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? A) 28   B) 33   C) 39   D) 41 4) İki basamaklı en büyük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 99   B) 98   C) 97   D) 96 5) Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? A) 21   B) 19   C) 17   D) 13 6) 10 ile 20 sayıları arasındaki asal sayılar aşağıdakilerden hangisidir? A) 11, 13, 15, 17, 19 B) 11, 13, 17, 19 C) 12, 14, 16, 18 D) 13, 15, 17, 19 7) 10'a kadar olan sayılar içerisindeki en büyük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 10   B) 9   C) 8   D) 7 8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En küçük as...

matematik-konu-testleri

0 731

1) 6! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 720   B) 360   C) 120   D) 6 2) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 45   B) 11!   C) 10!   D) 9! 3) 7.6.5.4.3.2.1 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 21   B) 8!   C) 7.6!   D) 7.6.5 4) 3!+4! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 7   B) 12   C) 10   D) 30 5) (7-4)! ifadesinin eşiti kaçtır? A) 3   B) 6   C) 17   D) 5016 6) 2!.3! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 5   B) 6   C) 12   D) 24 7) 0!+1!+2!+3! ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 0   B) 6   C) 9   D) 10 8) 5! ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5   B) 5.4   C) 5.4.3!   D) 5.4.3 9) 7! ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)...

matematik-konu-testleri

0 775

1) 3 farklı kitap kütüphane rafına kaç farklı şekilde sıralanabilir? A) 1   B) 3   C) 6   D) 9 2) Çok sevdikleri pop sanatçısının konseri için 3 bilet bulabilen 5 arkadaş, bu konsere kaç farklı ekip oluşturarak gidebilir? A) 3   B) 5   C) 15   D) 60 3) P(4,2) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 12   B) 8   C) 4   D) 2 4) P(8,1)+P(7,2) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 56   B) 50   C) 22   D) 15 5) 4 arkadaş yan yana durarak fotoğraf çekileceklerdir. Bu arkadaşlar kaç farklı şekilde sıralanarak fotoğraf çekilebilirler? A) 64   B) 24   C) 4   D) 1 6) P(1,1)+P(2,2)+P(3,3) ifadesinin eşiti kaçtır? A) 9   B) 6   C) 3   D) 2 7) 10 sporcunun katıldığı bir koşu yarışmasında ilk üçe girenlere değişik ödüller verilecektir. Bu yarışm...

matematik-konu-testleri

0 2.097

1) (-8)÷2+1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -4   B) -3   C) 3   D) 5 2) (-4).(-3)+(-5).(+2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) +22   B) +19   C) +14   D) +2 3) . işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -165   B) -55   C) -25   D) -15 4) (-2³-6)÷(-7)+3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 1   B) 3   C) 5   D) 7 5) 5 tane -3 ile 4 tane +2'nin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 23   B) 7   C) 0   D) -7 6) . işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -60   B) -13   C) 0   D) 60 7) 3².2³+5¹- işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 93   B) 83   C) 73   D) 63 8) (-1).(-1).(-1).(-1).(-1).(-1).(-1).(-1) iş...

matematik-konu-testleri

0 13.937

1) 1, 4, 9, 16, ... şeklinde devam eden sayı örüntüsünde bir sonraki sayı kaç olur? A) 20   B) 25   C) 32   D) 36 2) Genel terimi 3n-2 olan sayı örüntüsünün ilk 5 adımı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3, 6, 9, 12, 15, ... B) 2, 4, 6, 8, 10, ... C) 1, 4, 7, 10, 13, ... D) 1, 5, 9, 13, 17, ... 3) Genel terimi 5n+2 olan örüntünün 15. adımında hangi sayı vardır? A) 85   B) 77   C) 73   D) 65 4) Genel terimi 3n-1 olan örüntünün kaçıncı adımında 80 sayısı vardır? A) 27   B) 25   C) 23   D) 21 5) 2, 8, 18, 32, ... şeklinde devam eden sayı örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? A) n+1   B) 2n   C) 3n+5   D) 2n² 6) 5, 10, 15, ... şeklinde devam eden sayı örüntüsünün bir sonraki adımında hangi sayı vardır? A) 20   B) 25   C...

matematik-konu-testleri

0 11.209

1) Hangi sayının 5 katının 3 fazlası 43'e eşittir? A) 7   B) 8   C) 9   D) 10 2) 2x-7 = 11 ise x kaça eşittir? A) 2   B) 4   C) 7   D) 9 3) 5a+40 = 3a-20 eşitliğini sağlayan a kaça eşittir? A) -30   B) -10   C) 10   D) 30 4) c-3 = -2c+63 ise c kaça eşittir? A) 11   B) 22   C) 33   D) 44 5) Hangi sayının 6 katının 1 fazlası, aynı sayının 7 katının 3 eksiğine eşittir? A) 2   B) 3   C) 4   D) 5 6) 3.(x-2) = 2x+9 eşitliğinde x kaçtır? A) 15   B) 13   C) 11   D) 9 7) Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi boş kümedir? A) 2x-1=x+4 B) 7.(a-1)= a+5 C) 3.(b+4) = 3b-8 D) 4y+8=20 8) Ayşe'nin yaşının 2 eksiğinin 7 katı 56'ya eşit ise Ayşe kaç yaşındadır? A) 7   B) 8   C) 9   D) 10 9) 5x+4 = -2x+32 ise x kaça eşittir? A) -3 ...

matematik-konu-testleri

0 7.671

1) Aşağıdakilerden hangisi 72 sayısının çarpanlarından değildir? A) 1   B) 18   C) 24   D) 40 2) Çarpanları sadece 1 ve 37 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 38   B) 37   C) 19    D) 1 3) Aşağıdakilerden hangisi 4 sayısının katlarından biri değildir? A) 28   B) 40   C) 54   D) 96 4) Aşağıdakilerden hangisi 5 ve 6 sayılarının ortak katlarından biridir? A) 5   B) 6   C) 11   D) 30 5) 8 sayısının 50'den küçük olan en büyük katı aşağıdakilerden hangisidir? A) 32  B) 40   C) 48   D) 56 6) 7 sayısının 60'tan büyük en küçük katı aşağıdakilerden hangisidir? A) 63   B) 70   C) 77   D) 85 7) 20 ve 30 sayılarının ikisini de aynı anda bölebilen en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5   B) 10   C) 15   D) 60 8) 40 sayısının ka...

matematik-konu-testleri

0 2.760

1) Aşağıdakilerden hangisi 2 ile tam bölünür? A) 201   B) 203   C) 204   D) 205 2) Aşağıdakilerden hangisi 3 ile tam bölünür? A) 1000   B) 1001   C) 1002   D) 1003 3) Aşağıdakilerden hangisi 5 ile tam bölünemez? A) 570   B) 2925   C) 4870   D) 7069 4) Aşağıdaki sayılardan hangisi 4 ile tam bölünebilir? A) 714   B) 724   C) 734   D) 754 5) Aşağıdaki sayılardan hangisi 5 ile bölündüğünde 2 kalır? A) 2001   B) 2002   C) 2003   D) 2004 6) Aşağıdakilerden hangisi 9 ile tam bölünemez? A) 9999   B) 6363   C) 4005   D) 3333 7) Aşağıdaki sayılardan hangisi 10 ile tam bölünemez? A) 4909   B) 4910   C) 4920   D) 4930 8) 42a1 sayısı dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 2 ...

matematik-konu-testleri

0 2.457

1) 1.2.3.4.5 işleminin sonucu kaça eşittir? A) 15   B) 80   C) 100   D) 120 2) (-7).12 işleminin sonucu kaçtır? A) -94   B) -5   C) 19   D) 94 3) (-1).(-1).(-1).(-1).(-1) işleminin sonucu kaça eşittir? A) -5   B) -1   C) 1   D) 5 4) (-8).(+3).(-1) işleminin sonucu kaça eşittir? A) -24   B) -6   C) 24   D) 32 5) Aynı yaşta olan 7 arkadaşın her birinin yaşı 25 olduğuna göre, bu topluluktakilerin yaşları toplamı kaçtır? A) 7   B) 25   C) 32   D) 175 6) (-10).(-2).(-6).(-7) işleminin sonucu kaçtır? A) -840   B) -25   C) 25   D) 840 7) (-5).(+4).0 işleminin sonucu kaça eşittir? A) -20   B) -1   C) 0   D) +20 8) (-3).a=+12 olduğuna göre a sayısı kaçtır? A) -9  B) -4   C) +4   D) +9 9) 8 tane -5 in t...

matematik-konu-testleri

0 3.786

1) 5³ üslü sayısının değeri kaçtır? A) 3   B)5   C) 15   D) 125 2) 7º+7¹ işleminin sonucu kaçtır? A) 0   B) 7   C) 8   D) 49 3) (-3)² üslü sayısının değeri kaça eşittir? A) 9   B) 5   C) -6   D) -1 4) (-4)³ ifadesinin eşiti kaçtır? A) -64   B) 64   C) 12   D) 7 5) -6² ifadesinin eşiti kaçtır? A) 36   B) -36   C) 12   D) -12 6) (-23)º ifadesinin eşiti kaçtır? A) -23   B) -1   C) 1   D) 23 7) (-1)101+(-1)102 işleminin sonucu kaçtır? A) -2   B) 0   C) 1   D) 2 8) (-2)5-20 işleminin sonucu kaçtır? A) -33   B) -32   C) 30   D) 32 9) 2x = 256 eşitliğinde x hangi sayıdır? A) 256   B) 128   C) 8   D) 2  10) (-9).(-9).(-9).(-9).(-9) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 59 B) 9 . 5 C) (-9) . 5   D) (-9)5 Cevap Anahtarı iç...

matematik-konu-testleri

0 2.811

1) Bir alış veriş merkezine zemin kattan giren ve 3 kat aşağı inmek isteyen bir kişi asansörün hangi düğmesine basmalıdır? A) 3   B) 2   C) 0   D) -3 2) Gündüz sıcaklığı 12 derece olan ilimiz gece 8 derece soğuduğuna göre, ilimizin gece sıcaklığı kaç derecedir? A) -4   B) 4   C) 10   D) 20 3) -3, +50, -50, 0, 10 sayılarından en büyük olanı hangisidir? A) -50   B) 0   C) +50   D) 10 4) I-3I sayısının eşiti kaçtır? A) 3   B) 0   C) -3   D) -6 5) I19-6I mutlak değer ifadesi kaça eşittir? A) 25   B) 13   C) 6   D) -13 6) IxI=5 olduğuna göre x sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaça eşittir? A) 10   B) 5   C) 0   D) -5 7) Deniz seviyesinden 10 metre alçakta bulunan bir köy ile deniz seviyesinden 960 metre yüksekte bulunan bir k...

matematik-konu-testleri

0 1.208

1) -2-6 işleminin sonucu kaçtır? A) -8   B) -4   C) 4   D) 8 2) (-45)-(+25) işleminin sonucu kaçtır? A) -20   B) -70   C) 15   D) 70 3) 50-(-37) işleminin sonucu kaçtır? A) 13   B) 37   C) 87   D) -87 4) (-10)-(-5) işleminin sonucu kaçtır? A) -15   B) -5   C) 5   D) 15 5) -1-1-1 işleminin sonucu kaçtır? A) 3   B) 2   C) -2   D) -3 6) 0-(-12) işleminin sonucu kaçtır? A) -12   B) 0   C) 12   D) 24 7) (-3)-(-13)-(+10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -26   B) -20   C) 0   D) 20 8) (+40)-(-20)-(-10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 70   B) 50   C) 10   D) -10 9) (-5)-(+5) işleminin sonucu kaçtır? A) -25  B) -10   C) 0   D) 10 10) 2x-(-6)=24 ise x s...

1-donem-teog-matematik-denemesi

0 2.395

1. Dönem Teog Matematik Denemesi 1: Aşağıda konu kapsamı 1.dönem olacağınız TEOG sınavı ile aynı olan 20 adet matematik sorusu vardır. Soru dağılımı ve çeşitleri özenle yapılıp hazırlanmıştır. TEOG öncesi bu denemeyi çözmeniz eksiklerinizi görmeniz açısından önemlidir. Başarılar dileriz... 1) (-2)-3 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) -6   B) - 1/8  C) 8   D) 1/8 2) 35.37 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 912 B) 312   C) 32   D) 3-2 3) Bir kenar uzunluğu √2 cm olan karenin çevre uzunluğu kaç cm'dir? A) √2   B) 2√2   C) 3√2   D) 4√2 4) √75 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 25√3   B) 5√3   C) 15   D) 75 5) √130 sayısı aşağıdaki hangi iki tam sayı arasında bulunur? A) 10-11   B...

Bizi Takip Edin

En Son Eklenenler