Sevgili öğrenciler daire grafiği konu anlatımı yazımıza hoş geldiniz. Konu anlatımı yazımız aşağıda yer almaktadır. Anlatımı dikkatle incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Daire Grafiği Konu Anlatımı

Verilerin bir daire üzerinde gösterildiği grafik türüne daire grafiği denir. Bir bütünün parçalarını en iyi ifade eden grafik türü daire grafiğidir. Örneğin; seçim sonuçlarının gösterilmesinde, bir kişinin maaşından yaptığı harcamaların gösterilmesinde ve benzeri durumlarda sıklıkla daire grafikleri tercih edilir.

Daire grafiklerinde çokluklar ile grafikte gösterileceği daire dilimlerinin merkez açıları doğru orantılıdır. Bu açıları bulurken doğru orantıdan yararlanılır. 

ÖRNEK: Bir sınıftaki 30 öğrenciden 20’si kız, 10’u erkektir. Bu sınıftaki kız ve erkeklerin sayısını daire grafiği ile gösterelim.
ÇÖZÜM: Daire grafiğinin merkez açısı 360 derecedir. 30 kişilik bu sınıf, tam bir daireye, yani 360 dereceye karşılık gelir. Yapmamız gereken kızların ve erkeklerin daire dilimlerinin merkez açılarını bulmaktır. Bunun için önce 360’ı 30’a bölüp bir kişinin daire grafiğinde kaç derece ile temsil edileceğini bulduktan sonra, kızların ve erkeklerin tamamının kaç derece ile gösterileceğini buluruz.

360:30=12 derece. Öyle ise;
Kızlar= 20.12=240 derece,
Erkeler=10.12=120 derece olan daire dilimleri ile gösterilirler. Bu durumda daire grafiği aşağıdaki gibi olacaktır.
Daire Grafiği

Daire grafiklerinde en üstte grafiğin adı yer alır. Yukarıdaki daire grafiğinde bir sınıf kız ve erkeklerden oluştuğu için iki ayrı dilim yer almaktadır. Bütünün parça sayısı kaç ise dairede de o kadar dilim olur.

Daire grafiklerinde dilimlerin açıları arasındaki ilişki ne ise dilimleri temsil eden değişkenlerin sayıları arasındaki ilişki de odur. Yani yukarıdaki grafikte kızları gösteren merkez açı erkekleri gösteren merkez açının 2 katı olduğundan, kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olmalıdır.

ÖRNEK: 1800 lira maaş alan Zeynep hanım bir aylık harcamalarını daire grafiği ile gösterecektir. Buna göre 300 liralık fatura giderini bu grafikte kaç derece ile göstermelidir?

ÇÖZÜM: 360 dereceyi 1800’e bölerek 1 liranın daire grafiğinde kaç derece ile temsil edildiğini buluruz.
360:1800=0,2 derece. Şimdi de fatura giderleri olan 300 ile 0,2 sayısını çarpmalıyız.
300.0,2=60 derece.
Zeynep hanım faturalarını daire grafiğinde 60 derecelik merkez açıya sahip bir dilim ile göstermelidir.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir