Çizgi Grafiği Oluşturma ve Yorumlama

Sevgili öğrenciler çizgi grafiği oluşturma ve yorumlama konu anlatımı yazımıza hoş geldiniz. Konu anlatımı yazımız aşağıda yer almaktadır. Anlatımı dikkatle incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Çizgi Grafiği Oluşturma ve Yorumlama Konu Anlatımı

Çizgi grafiklerinde verilere karşılık gelen noktalar düz çizgiler ile birleştirilir. Çizgi grafiği denmesinin nedeni çizgiler kullanıldığı içindir. 

Aşağıda örnekler üzerinde çizgi grafiğinin nasıl çizildiğini anlatacağız.

ÖRNEK: Çiftçi Ahmet Amca 5 yıl boyunca fındık bahçesinden topladığı fındığı kaydetmiştir. Ahmet Amca bahçesinden 2015 yılında 3 ton, 22016 yılında 3,5 ton, 2017 yılında 2,5 ton, 2018 yılında 4 ton ve 2019 yılında da 5 ton fındık toplamıştır. Bu verileri çizgi grafiği ile gösterelim.

ÇÖZÜM:
Çizgi grafiğinin çiziminde aşağıdaki adımlara dikkat edilmelidir;
Çizgi grafiğinde önce en başa grafiğin ismi yazılır.
Yatay eksen ve dikey eksen isimlendirilir. Yukarıdaki çizgi grafiğinde yatay eksen yılları, dikey eksen fındık miktarını göstermektedir.
Fındık miktarını gösteren dikey eksenin artış miktarı ile orantılı olacak şekilde bölmelendirilmesi gerekmektedir. 
Her yıla karşılık gelen fındık miktarları noktalar ile işaretlenir.
İşaretlenen noktalar birbirine düz çizgiler ile bağlanarak çizgi grafiği tamamlanır.

NOT: Her grafiğin birbirine göre daha kullanışlı olduğu durumlar vardır. Bir olayda artış veya azalışa dikkat çekilmek isteniyorsa grafik türlerinden çizgi grafiğinin tercih edilmesi en uygun olanıdır.

NOT: Çizgi grafiklerinde çizginin yukarı doğru oluşu artış, çizginin aşağı doğru oluşu azalış, çizginin düz oluşu ise değişim olmadığı anlamına gelir.

Çizgi grafiğinde aynı anda iki farklı veri gösterilebilir. Bu şekildeki çizgi grafiğine ikili çizgi grafiği denir. Aşağıdaki ikili çizgi grafiğini inceleyelim.

ÖRNEK: Üniversite sınavına hazırlanan Ali ile Ayşe’nin girmiş oldukları son 5 denemedeki netleri aşağıdaki gibidir.
1.Deneme Ali 50, Ayşe 80 net; 2.Deneme Ali 60, Ayşe 80 net; 3.Deneme Ali 40, Ayşe 60 net; 4.Deneme Ali 70, Ayşe 50 net; 5.Deneme Ali 90, Ayşe 60 net.
Bu sonuçları çizgi grafiğinde gösterelim.

ÇÖZÜM: 
Çizgi Grafiği Oluşturma ve Yorumlama
İkili çizgi grafiğinde hangi rengin kimi temsil ettiği belirtilmelidir. Yukarıdaki grafikte mavi çizgi ile Ali, kırmızı çizgi ile de Ayşe gösterilmiştir.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir