8.Sınıf Reel (Gerçek) Sayılar Konu Testi

Sevgili öğrenciler 8.sınıf Reel (Gerçek) sayılar konu testi sayfamıza hoş geldiniz. Bu testte rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve sayı kümeleri ile ilgili çoktan seçmeli, orta düzeyde 12 soru yer almaktadır. Soruları çözmek için size önerdiğimiz süre 24 dakikadır. Soruların çözümlerini boş bir kağıt üzerinde yapmanızı, doğru cevapların şıklarını not almanızı ve testi bitirdikten sonra da cevap anahtarından doğru yanlışlarınızı kontrol etmenizi öneririz.

Sayfanın en sonunda bulunan bağlantılar yardımı ile testin PDF halini indirebilir, testin cevap anahtarına ulaşabilirsiniz. Testi dikkatli bir şekilde çözmenizi önerir ve sizlere başarılar dileriz.[mathjax]

8.Sınıf Reel (Gerçek) Sayılar Konu Testi Çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel bir sayıdır?
A) $$3,1\overline4$$
B) 3,14
C) 3,141414…
D) $$\mathrm\pi$$

2) Aşağıdaki sayılardan hangisi iki tam sayının birbirine oranı biçiminde yazılabilir?
A) $$-\sqrt{49}$$
B) $$-\sqrt{40}$$
C) $$-\sqrt{30}$$
D) $$\sqrt{10}$$

3) Aşağıdaki sayı kümelerinden hangisi sayı doğrusunu tam olarak (boşluk kalmayacak şekilde) doldurur?
A) Rasyonel sayılar
B) İrrasyonel sayılar
C) Reel sayılar
D) Tam sayılar

4) $$\sqrt{12}$$ sayısı aşağıdakilerden hangisi ile çarpıldığında sonuç bir rasyonel sayı olmaz?
A) $$-2\sqrt3$$
B) $$\sqrt{27}$$
C) $$\sqrt{48}$$
D) $$\sqrt{60}$$

5) Aşağıda verilen sayılardan hangisi hem doğal sayılar kümesinin, hem tam sayılar kümesinin, hem de rasyonel sayılar kümesinin bir elemanıdır?
A) $$\frac{-40}{-20}$$   B) $$\frac{-40}{20}$$   C) $$\frac{-20}{40}$$   D) $$\frac{-20}{-40}$$

6) Reel sayılar kümesini oluşturan sayı kümeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Tam sayılar ile rasyonel sayılar
B) Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar
C) Doğal sayılar ile irrasyonel sayılar
D) Tam sayılar ile rasyonel sayılar

7) Aşağıdakilerden hangisi bir reel sayı değildir?
A) $$\sqrt{110}$$   B) $$-\sqrt{81}$$   C) 4,351378…   D) $$\frac10$$

8) I. Rasyonel sayılar kümesi
II. İrrasyonel sayılar kümesi
III. Reel sayılar kümesi
İki tam sayının birbirine oranı biçiminde yazılamayan sayılar yukarıdaki sayı kümelerinden hangisinin veya hangilerinin elemanıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

9) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir rasyonel sayıya eşittir?
A) $$\sqrt{40}+\sqrt{60}$$
B) $$1-\sqrt3+5+\sqrt3$$
C) $$\sqrt{20}\div\sqrt4$$
D) $$\sqrt5.\sqrt{25}$$

10) Aşağıdaki sayılardan hangisi bir rasyonel sayıdır?
A) 15,865186…
B) 20,214315…
C) 8,341762…
D) 22,392187…

11) I. $$\sqrt{20}.\sqrt5$$
II. $$\sqrt{20}-\sqrt5$$
III. $$\sqrt{20}\div\sqrt5$$
IV. $$\sqrt{20}+\sqrt5$$
Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu rasyonel bir sayıdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV

12) 0 (sıfır) sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tam sayıdır
B) Rasyonel sayıdır
C) İrrasyonel sayıdır
D) Reel sayıdır

TESTİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TESTİN CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN