8.Sınıf Çarpanlar ve Katlar Konu Testi 3

Değerli öğrenciler 8.sınıf çarpanlar ve katlar konu testi 3 sayfamıza hoş geldiniz. Testimizde iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığı ile ilgili ve EBOB-EKOK ile ilgili farklı tarzda sorular bulunmaktadır. 12 sorudan oluşan testimiz için önerdiğimiz çözüm süresi 24 dakikadır. Soruların zorluk derecesi orta ve ortanın biraz üzeridir.

Testimiz aşağıda yer almakta olup, testi PDF olarak indirmek ve cevap anahtarına ulaşmak için sayfanın en altında bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantılara tıklayarak istediğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. Testi dikkatli bir şekilde çözmenizi önerir, hepinize zihin açıklığı dileriz.

8.Sınıf Çarpanlar ve Katlar Konu Testi 3 Çöz

1) Aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen doğal sayılar aralarında asaldır?
A)5 ile 15
B)15 ile 45
C)9 ile 24
D)8 ile 21

2) Aralarında asal sayılar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)1 ile bütün pozitif tam sayılar aralarında asaldır.
B)Ardışık sayılar her zaman aralarında asaldır.
C)İki sayının aralarında asal olmaları için kendilerinin de asal sayı olması gerekir.
D)Farklı asal sayılar her zaman aralarında asaldır.

3) A=2³.3².5.11 ve B=2.3³.5² olduğuna göre EBOB(A,B) kaça eşittir?
A)180
B)90
C)45
D)15

4) A=2².3².5 ve B=2.3².5² olduğuna göre EKOK(A,B) kaça eşittir?
A)900
B)600
C)450
D)150

5) A ile B doğal sayılarından A doğal sayısı B doğal sayısının katıdır. Buna göre bu doğal sayılar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)EBOB(A,B)=A
B)EKOK(A,B)=B
C)B doğal sayısı A’nın çarpanıdır.
D)A doğal sayısı B’nin çarpanıdır.

6) 9 ile 14 doğal sayıları için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)EBOB(9,14)=1
B)EKOK(9,14)=126
C)EKOK(9,14)=252
D)Bu sayılar aralarında asaldır.

7) 63 ve 87 sayılarının bir a doğal sayısı ile bölümünden kalan 3’tür. Buna göre bu koşulu sağlayan en büyük a doğal sayısı kaça eşittir?
A)24
B)18
C)15
D)12

8) En küçük ortak katları 24 olan iki sayıdan biri 8 ise diğer sayının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaça eşittir?
A)27
B)24
C)21
D)3

9) İki doğal sayının EKOK’u 100 ve EBOB’u 5’dir. Bu sayılardan biri 20 olduğuna göre diğer sayı kaçtır?
A)100
B)50
C)30
D)25

10) Aralarında asal iki doğal sayının EKOK’u 90’a eşittir. Buna göre bu doğal sayılar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilenler olamaz?
A)1,90
B)3,30
C)5,18
D)9,10

11) Bir doğal sayının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi a2.b3.c şeklindedir. a, b ve c birbirinden farklı asallar olmak üzere, bu doğal sayının değeri en az kaçtır?
A) 360
B) 540
C) 600
D) 1500

12) a ile b aralarında asal pozitif tam sayılardır.
a+b=20 olduğuna göre bu koşulu sağlayan a ve b değerleri için kaç farklı a.b değeri vardır?
A) 5
D) 4
C) 3
D) 2

TESTİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TESTİN CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN