Üçgenin Alani...

Üçgenin Alani

0 26.031

Üçgenin Alani bulunurken yükseklik ile yüksekliğin indiği kenar uzunluğu çarpılıp bulunan sonuç 2’ye bölünür.

ucgenin-alani

Yukarıdaki ABC üçgeninin alanını bulmak için; h yüksekliği ile bu yüksekliğin çizildiği BC kenar uzunluğunu çarpıp bulduğumuz sonucu 2‘ye bölmemiz gerekir. Yani;

Alan (ABC) = (h.IBCI)÷2 dir.

Yukarıdaki DEF üçgeni dik üçgendir. DEF üçgeninin ve bu üçgene benzer üçgenlerin alanını bulmak için; DE uzunluğu ile EF uzunluğunu çarpıp bulduğumuz sonucu 2‘ye bölmemiz gerekir. Yani;

Alan (DEF) = (IDEI.IEFI)÷2 dir.

0 YORUM

Yorum Yaz