6.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

6.Sınıf cebirsel ifadeler konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Cebirsel ifadeler ilk olarak 6.sınıfta işlediğimiz bir konudur, bu konuyu da diğer pek çok konuda olduğu gibi ilerleyen senelerde de işleyeceğiz. 7.sınıfta ve 8.sınıfta da bu konu işlenmektedir. Değerli öğrenciler cebirsel ifadeler konusu denklemler konusunda da kullanacağımız bir konudur, dolayısıyla bu konunun iyi anlaşılması denklemler konusunun anlaşılmasında da bizlere fayda sağlayacaktır. Aşağıdaki konu anlatımını dikkatle incelemenizi önerir, başarılar dileriz.

6.Sınıf Cebirsel İfadeler Konu Anlatımı

» İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir.
5k, a+4, y-5 gibi ifadeler cebirsel ifadedir. Cebirsel ifadelerde bilmediğimiz sayının yerine harf, sembol veya şekil yazabiliriz.

ÖRNEK: Aşağıdaki cümlelerin karşısına uygun cebirsel ifadeler yazalım.
Yaşımın 3 eksiği = y – 3
Paramın 3 katının 7 fazlası = 3.p + 7
Paramın 7 fazlasının 3 katı = 3.(p+7)
Karenin çevresi = 4a
Karenin alanı = a.a= a²
Dikdörtgenin çevresi = 2a + 2b
Dikdörtgenin alanı = a.b
Bir sayının küpü = s³
Bir sayının 5 fazlasının yarısı = (s+5):2
Bir sayının yarısının 5 fazlası = s:2+5
Düzgün altıgenin çevresi = 6.a=6a
50 ceviz bir grup insan tarafından paylaşılırsa kişi başına düşen ceviz sayısı= 50:x
Bir miktar para 10 kişi tarafından paylaşılırsa kişi başına düşen para= y:10
100 km lik bir yolun belli kısmını gittiğimizde geriye kalan yol = 100-a

ÖRNEK: Aşağıdaki cebirsel ifadelerin karşısına uygun sözel cümleler yazalım.
2x = Bir sayının 2 katı
x+2 = Bir sayının 2 fazlası
x+y = Ali ile Yasemin’in yaşları toplamı
20-x = 20 sorudan belli adet çözünce geriye kalan soru sayısı
3a:5 = Mert’in yaşının 5’te 3’ü(Mert’in yaşının 3/5 katı)

Değişken, Terim, Sabit Terim, Kat Sayı, Benzer Terim

» Bir cebirsel ifade de bilinmeyen sayıların yerine kullanılan harflere değişken denir.
3x cebirsel ifadesinin değişkeni x’tir.
-4y cebirsel ifadesinin değişkeni y’dir.
a+b+3 cebirsel ifadesinin iki tane değişkeni vardır. Bunlar a ile b’dir.

» Bir cebirsel ifade de birbirinden + veya – işaretleri ile ayrılmış her bir kısma terim denir.
5x+2 cebirsel ifadesinin terimleri 5x ile +2’dir.
-3b+10 cebirsel ifadesinin terimleri -3b ile +10’dur.
x-y-1 cebirsel ifadesinin terimleri x, -y ve -1’dir.
mn+n cebirsel ifadesinin terimleri mn ile +n’dir.

» Bir cebirsel ifade de değişkeni olmayan terime sabit terim denir.
x+2 cebirsel ifadesinin sabit terimi +2’dir.
a-5 cebirsel ifadesinin sabit terimi -5’tir.
x-3y-20 cebirsel ifadesinin sabit terimi -20’dir.
2a+b cebirsel ifadesinin sabit terimi yoktur.

» Bir cebirsel ifadenin terimlerinin önünde çarpım durumunda bulunan sayılara katsayı denir.
2a-5b cebirsel ifadesinin katsayıları 2 ile -5’tir.(2a,-5b)
x+3y cebirsel ifadesinin katsayıları 1 ile 3’tür.(1x, +3y)
-y+6 cebirsel ifadesinin katsayıları -1 ile +6’dır.(-1y, +6)

» Bir cebirsel ifade de aynı değişkenin bulunduğu terimlere benzer terim denir.
x+3 cebirsel ifadesinde benzer terim yoktur.
x+2y cebirsel ifadesinde benzer terim yoktur.
a+1+3a cebirsel ifadesinde a terimi ile +3a terimi benzer terimlerdir.
xy-x cebirsel ifadesinde benzer terim yoktur.

Cebirsel İfadelerin Değerini Hesaplama

» Bir cebirsel ifade de bilinmeyene değer verilerek, cebirsel ifadelerin verilen değer için eşiti hesaplanabilir.

ÖRNEK: 5x – 7 ifadesinin x = 10 için değerini bulunuz.
ÇÖZÜM: Cebirsel ifade de x yerine 10 yazarak istenen değeri bulabiliriz.
5x – 7 = 5.10 – 7
            = 50 – 7
            = 43 buluruz.

ÖRNEK: 2c² + 12 ifadesinin c = 5 için değerini bulunuz.
ÇÖZÜM: Cebirsel ifade de c yerine 5 yazarak istenen değeri bulabiliriz.
2c² + 12 = 2 . 5² + 12
                 =  2 . 25 + 12
                  = 50 + 12
                  = 62 buluruz.

ÖRNEK: 5.(x – 17) ifadesinin x = 30 için değerini bulunuz.
ÇÖZÜM: Cebirsel ifade de x yerine 30 yazarak istenen değeri bulabiliriz.
5.(x – 17) = 5.(30 – 17)
            = 50.13
            = 650 buluruz.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayın.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir