6.Sınıf Asal Sayılar ve Asal Çarpanlara Ayırma Konu Testi

6.Sınıf asal sayılar ve asal çarpanlara ayırma konu testi, 6.sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır, 10 sorudan oluşmaktadır. Tavsiye ettiğimiz çözüm süresi 20 dakikadır. Başarılar dileriz.

6.Sınıf Asal Sayılar ve Asal Çarpanlara Ayırma Konu Testi Çöz

1) En küçük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0   B) 1
C) 2   D) 3

2) 10’a kadar olan asal sayıları topladığımızda sonucu kaç buluruz?
A) 18   B) 17
C) 16   D) 15

3) Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A) 28   B) 33
C) 39   D) 41

4) İki basamaklı en büyük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 99   B) 98
C) 97   D) 96

5) Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A) 21   B) 19
C) 17   D) 13

6) 10 ile 20 sayıları arasındaki asal sayılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11, 13, 15, 17, 19
B) 11, 13, 17, 19
C) 12, 14, 16, 18
D) 13, 15, 17, 19

7) 10’a kadar olan sayılar içerisindeki en büyük asal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10   B) 9
C) 8    D) 7

8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En küçük asal sayı 2′ dir.
B) 2 den başka çift asal sayı yoktur.
C) 27 sayısı asal sayıdır.
D) Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar denir.

9) Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A) 23   B) 29
C) 31   D) 35

10) Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A) 47   B) 45
C) 40   D) 39

Cevap Anahtarı için tıklayın…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir